Opět je to tady – obrovské zisky pašeráků s kaktusy!!!

V sobotu dne 15. dubna 2001 vyšel ve slovenském deníku Pravda níže uvedený článek. Nora Slišková – jako by byla na školení u některých českých žurnalistů a jiných osvícenců – podává zajímavou informaci – cena jednoho kaktusu se pohybuje ve výšce 7 tisíc amerických dolarů. Vypadá to tak, že paní Slišková v dětství upadla nešťastně – přímo na hlavičku. Obávám se, že normální člověk by takový nesmysl z úst nevypustil. I když – jistě máme v živé paměti tvrzení našich novinářů, že zisky z pašovaných kaktusů se rovnají obchodu se zbraněmi nebo s lehkými topnými oleji…

Slišková také uvádí převratné zjištění: „kaktusy sú z Mexika ilegálne zasielané do krajín Európskej únie, podľa možností cez Slovensko”. To mne uklidnilo, už dlouho jsem se dočítal, že pašerácké stezky s kaktusy se křižují právě v Čechách.

Paní novinářka také upřesňuje podezření o tom, že M. Zachar se účastnil nelegálního obchodu s chráněnými rostlinami. Je to lež, nikdy k tomu nedošlo a nikdy z tohoto činu podezříván nebyl. Ani nemohl, neboť u kaktusáře z Německa byla nalezena jen korespondence s určením míst, kde ty či ony rostliny rostou. To nakonec nemohlo vést nikam jinam, než šetření ukončit. Takže jediná pravda je ta, že Zachar dostal pokutu od Inspekce životního prostředí za přestupek – vlastnictví 32 rostlin, které inspekce určila jako rostliny divoké, a to díky tomu, že Zachar tyto rostliny včas nezaregistroval u okresního úřadu. Puntík – bublina by splaskla, ale – to by přece pro čtenáře nebylo vůbec zajímavé!

Podozrivá minulosť riadiaceho pracovníka na Úrade vlády SR
Diplomat s kaktusmi
NORA SLIŠKOVÁ
 
BRATISLAVA - Na post veľvyslanca SR v Mexiku bol navrhnutý štátny zamestnanec, ktorý v minulosti čelil podozreniu z nelegálneho obchodovania so vzácnymi a zákonom chránenými rastlinami v tejto latinskoamerickej krajine.

Ide o kaktusy, zaradené do prvej kategórie ochrany pred vyhubením prostredníctvom čierneho obchodu.

Iba pre zaujímavosť cena jedného kaktusu sa pohybuje vo výške 7 tisíc USD.

Návrh predložil prezidentovi republiky minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Vysokopostavený zdroj v kancelárii prezidenta pre Pravdu povedal, že Rudolf Schuster si dal celú záležitosť preveriť a na základe zistených informácií s nomináciou tohto človeka na post veľvyslanca v uplynulých týždňoch nesúhlasil.

Spomínaný štátny zamestnanec pôsobí v súčasnosti v blízkosti premiéra Mikuláša Dzurindu. Pracuje na Úrade vlády v pomerne vysokej funkcii riaditeľa odboru zahraničných vzťahov a protokolu. Navyše sa údajne uvažuje o jeho vyslaní na veľvyslanecký post v inej exotickej krajine. Z nelegálneho obchodovania s ohrozenými rastlinami bol podozrivý v minulom období, keď ako diplomat v rokoch 1994 až 1998 pôsobil na slovenskej ambasáde v Mexiku.

Už v roku 1996 nemecký výkonný orgán Medzinárodného dohovoru na kontrolu obchodovania s ohrozenými druhmi (CITES) zaslal na Ministerstvo životného prostredia SR spisový materiál Colného pátracieho úradu v Kolíne nad Rýnom. Z neho vyplývalo podozrenie, že slovenský diplomat ilegálne obchoduje s kaktusmi z Mexika. Slovenská inšpekcia životného prostredia následne spis postúpila ministerstvu vnútra a policajné orgány požiadala o vyšetrovanie podozrenia zo spáchania trestného činu.

Na základe vyšetrovania nemeckého štátneho príslušníka kvôli podozreniam z ilegálneho obchodovania s chránenými rastlinami colný úrad v Kolíne nad Rýnom zistil súvislosť aj so spomínaným slovenským diplomatom. Vyslovil podozrenie, že slovenský občan ilegálne zbiera kaktusy. Následne konštatoval, že „kaktusy sú z Mexika ilegálne zasielané do krajín Európskej únie, podľa možností cez Slovensko”.

V spise sú priložené nielen výpovede podozrivého, ale aj osobná korešpondencia s presnými opismi lokalít v Mexiku, kde sa tieto rastliny vyskytujú.

Ako vec riešila slovenská polícia? Pravda disponuje korešpondenciou medzi jednotlivými jej zložkami, ktoré si podnet na prešetrenie podozrení z čierneho obchodu s kaktusmi medzi sebou podávali. Šéf vyšetrovateľov na PZ SR v roku 1996 konštatoval, že „spis neobsahuje skutočnosti postačujúce na začatie trestného stíhania a úrad vyšetrovania PZ nie je v súčasnosti na preverovanie uvedeného trestného činu príslušný”.

V roku 1997 Obvodné oddelenie PZ v Zohore vo svojej správe uviedlo, že vyšetrovaním nebolo možné zistiť ani preukázať, že by tento diplomat obchodoval s chránenými kaktusmi. Na druhej strane policajný záznam uvádza zistenie, že chránené rastliny - kaktusy prechováva bez povolenia, čo bolo kvalifikované ako priestupok proti životnému prostrediu.

V tom istom roku na základe fyzickej obhliadky Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala rozhodnutie, že Milan Zachar mal v držbe 32 druhov kaktusov zaradených do prvej kategórie CITES, na ktoré nemal povolenie. Na základe toho sa mu udelila pokuta vo výške 4 tisíc korún, ktorú zaplatil.

Pravda sa obrátila na ministerstvo zahraničných vecí s otázkou, ako je možné, že minister Kukan navrhol za veľvyslanca v Mexiku štátneho zamestnanca, ktorý bol podozrivý, že nelegálne z tejto krajiny vyváža kaktusy, a či sa s ním uvažuje na veľvyslanecký post v inej krajine.

„Všetky rokovania medzi ministrom Eduardom Kukanom a prezidentom Rudolfom Schusterom ohľadne vymenovania veľvyslancov sú výlučne pracovného charakteru. V zmysle diplomatickej praxe sa mená aj okolnosti jednotlivých kandidátov vopred nezverejňujú. Môže sa tak stať až po tom, čo druhá strana vysloví súhlas s udelením agremán. V zmysle diplomatickej praxe sa nemôžem k tejto záležitosti bližšie vyjadriť,” uviedol pre Pravdu hovorca MZV SR Boris Gandel.


Pavel Pavlíček