Povídání téměř pohádkové

Povídá se leccos, posluchač kroutí hlavou a nevěří svým uším. Tak si představte, co se stalo. Zákon CITES mimo jiné sděluje, že nelegálně dovezený exemplář může být vrácen do země původu. Přirozeně, že na náklady provinilce. V našem případě pojmenujme onoho provinilce třeba jménem Novák. Tak tenhle Novák si dovezl z dovolené v Mexiku necelou stovku kaktusů. Kolem bedlivých celníků na Ruzyňském letišti však neprošel bez povšimnutí a následná kontrola kaktusy objevila. Inspekce životního prostředí Novákovi přirozeně kaktusy zabavila a udělila mu nekřesťansky vysokou (asi exemplární) pokutu ve vyšší hranici možného rozpětí. Ale to není všechno. Inspektoři se dotázali partnerského úřadu vlády Mexika, zda mají zájem o to, aby kaktusy byly dovezeny zpět. Ti kupodivu odpověděli že ano, nad čímž zůstává člověku, který zná mexické poměry a ví, kolik tisíc podobných rostlin se tam denně zničí – byť i jen zemědělskou činností, rozum stát.

Dovolím si malou vsuvku. Pan Mottram z anglické pěstírenské firmy Whitestone si v jednom z katalogů povzdechl, že nemůže kaktusy za hranice posílat, neboť ani genius nepochopí všechny úřední požadavky, na základě kterých by bylo možné zásilku vybavit.

České úřady, ve spolupráci s úřady mexickými, se úředních spletenců nezalekly a vybavily všechna potřebná povolení, k tranzitu potřebná. Pak se hledala letecká společnost, která by tu malou krabičku s kaktusy převezla. Žádná společnost s tímto “horkým zbožím” nechtěla mít nic společného, až se k akci uvolila Lufthansa. Při tranzitu přes USA však úředníci na letišti v Texasu zjistili, že na palubě letadla jsou kaktusy a protože americké orgány tranzit nepovolily, milé kaktusy musely šupem zpátky. Lufthansa je ovšem hrdý špeditér a cítila se pokořená. Našla proto jinou cestu a kaktusy do Mexika přece jen dopravila. Protože se jedná o velmi “vzácné” a velmi “ohrožené” exempláře, tak kaktusy už několik týdnů odpočívají v krabici na celním úřadě a čekají, až si úředníci z partnerské mexické instituce udělají čas a zahájí nepříjemné jednání o převzetí rostlin. Co zbude z těchto převzácných kytek, to posoudí Ti, kteří krabici jednou otevřou. A taky snad Manitú, který sešle pár blesků na hlavy všech, kteří se od začátku na martýriu několika bezbranných rostlinek podíleli.

Jestli se ti – vážený čtenáři – zdá tento text neuvěřitelný, tak tomu prostě nevěř. Stejně tak nemusíš uvěřit faktu, že na ruzyňském letišti před pár dny se na výdejním pásu donekonečna točila zavazadla, o která se nikdo nehlásil. Tak se na ně podívali zaměstnanci celní správy a zjistili, že jsou to zavazadla znějící na jména J.H. a F.Ř. a uvnitř nich se nachází okolo 8 000 kaktusů. Říká se, že tato zavazadla byla odbavena v Bolívii a v Londýně měla být přesměrována do Varšavy, kam si přebukovali letenky i jejich majitelé. Zřejmě chybou letištního personálu v Londýně zavazadla neodcestovala na nové místo určení, ale na to původní – tedy do Prahy. Ve věci ovšem nastávají neskutečné problémy, neboť kaktusy byly zabaveny v mezinárodním prostoru. Těžko pak lze majitelům prokázat úmysl páchat celní přestupek. Navíc majitelé zavazadel zcela jistě chtěli zásilku legalizovat žádostí o dodatečné povolení dovozu. Dá se předpokládat, že měli vyřízené nebo rozjednané povolení v Polsku, které možná ještě není vázáno úmluvou CITES. Prostě – zdá se, že otevření zavazadel a zabavení obsahu bez přítomnosti majitelů bylo další vážnou chybou úřadů a určitě Vás v našich novinách budeme informovat o dalším vývoji.

Pavel Pavlíček