Vyšlo v časopise Ochrana přírody
Výňatek z článku Danuše Turoňové z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Praha, pod názvem Komentář k článku P. Peciny „Odvrácená strana CITES” týkající se kaktusu Turbinicarpus alonsoi:

„…Z literatury jsou známy případy, kdy byly vzácné druhy kaktusů vysbírány různými skupinami sběratelů a obchodníků, ale z doslechu vím i o případu, kdy byla soustavně odebírána semena tak, že na lokalitě rostou jen vzrostlé exempláře a semenáčky prakticky chybí. Nelegálními aktivitami jsou někteří naši kaktusáři v Mexiku již vyhlášení a soustavný ilegální sběr přírodnin také vedl v Mexiku nakonec k vydání velmi přísného zákona na ochranu přírody…”


(konec výňatku)

Co k tomu dodat? Nikdy jsem nečetl o tom, že by vzácné kaktusy byly vysbírány, to ale může být způsobeno tím, že jsem nečetl tu správnou literaturu. Pokládám to ovšem za velmi nepravděpodobné, ne-li vyloučené, a to i přesto, že v minulosti byly do Evropy či Asie legálně importovány desetitisíce těch nejkrásnějších kaktusů. Sběr totiž vždy probíhal na lokalitách poblíž silnic, přičemž staré či nevzhledné – ale kvetoucí a plodící exempláře zůstávaly na místě.

 
Z vlastní zkušenosti ovšem vím, že populace může být decimována náletem a požerem různých brouků (např. Echinomastus johnsonii v Nevadě a Arizoně, ale i populace některých sklerokaktusů). Po letech však na zničených lokalitách roste jako mávnutím kouzelného proutku nová, nedotčená populace. Lze to vysvětlit tím, že semena, která si obecně drží klíčivost i více než 10 let, vyklíčí a semenáče dorostou jen jedenkrát za řadu let, a to tehdy, když to klimatické podmínky (mimořádně dlouhé období vlhka…) dovolí.

Už už se jako vysbíraná považovala populace Ariocarpus bravoanus, která je ve známé lokalitě u El Ňuňez vystavená mimořádné zátěži díky „průvodům” kaktusářů z celého světa. Ta se zdála být v době jara (po období velkého sucha) hodně zdecimovaná, na podzim se však v době květu ukázala jako velmi bohatá a na řadě míst jsme pozorovali i desítku rostlin na metru čtverečném. A to přesto, že domorodci s průkazkou ochranářů, kteří nás varovali, že rostliny se mohou pouze fotografovat, nám nakonec sami rostliny ke koupi nabízeli.

Autorka článku tvrdí, že z doslechu se dozvěděla o zdecimování lokalit díky intenzivnímu sběru semen. Samozřejmě, že neuvedla zdroj “doslechu” i když připouštím, že si někdo mohl podobný nesmysl vymyslet a nevědoucí posluchač si v tomto případě rád tuhle informaci přisvojí jako fakt. Je nutné si uvědomit, že mnohem lepšími sběrači než člověk je ptáček, myška nebo brabenec. Rostliny na lokalitách plodí biliony semen, poskytují tím stravu pro množství živočichů, a jen drobné procento jídla jim unikne, aby se za rok či za 5 let stalo zdrojem nového života. Je to přirozené, pokud by vyklíčilo a dorostlo jen procento z vyprodukovaných semen, byla by to obrovská ekologická katastrofa pro vše živé v poušti.

 
Ale abych nemlátil jen prázdnou slámu, vyfotil jsem obrázek kulturních rostlin Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens. Každý si jistě dovede představit, že pokud je někde zajištěn velmi intenzivní sběr semen, pak je to právě ve sbírkách. A zejména u druhů, které jsou natolik hledané, jako je například právě vyfotografovaná rostlina. A vida – i tady pár semínek uniklo sběračovým očím a zálivka je vyplavila do okolí rostliny. Jako jasný důkaz si můžete prohlédnout už asi dvouleté semenáčky vedle dospělých exemplářů. To je také jasná odpověď na tvrzení o decimujícím vlivu zločinného sběru semen na křehkou americkou (africkou, asijskou) přírodu.
     
 
     
 
Však autor článku „Odvrácená strana CITES” – jinak též pracovník České inspekce životního prostředí píše – cituji:

„…jedním z nejméně škodlivých způsobů získání „citesových” druhů z přírody je získání semen. „Škoda,” která na populaci rostlin a v ekosystému vznikne, je srovnatelná se škodou způsobenou činností jednoho hlodavce nebo ptáčka během hodiny nebo dvou jeho života.

Podobným způsobem (v nejhorším případě) se k nám dostala semena kaktusu Turbinicarpus alonsoi. Přestože se k našim kaktusářům dostala semena tohoto druhu před účinností zákona (a navíc nejspíš pocházela také z kultury, nikoliv z přírody), byl nejméně jeden z nich pokutován za to, že z těchto semen, získaných a vysetých před účinností zákona, vyrostly semenáčky, které si dovolil pěstovat a nabízet kolegům. Všichni další kaktusáři, kteří podobným způsobem získali semena tohoto druhu a úspěšně jej pěstují, mohou být presentováni jako zločinci, přestože divokou přírodu v nejmenším neohrozili ani neohrožují a ve skutečnosti se podílejí na vytváření potenciální možnosti repatriace ohroženého druhu na původní nebo náhradní stanoviště tím, že vytvářejí metapopulaci v péči člověka. Pokud se tento druh množí především generativně semeny, je vysoká početnost jedinců v kultuře předpokladem udržení potřebné diverzity.

Pokud tedy někteří úředníci, ať už z nepochopení věci a v dobré víře, z ignorance, z byrokratické zaslepenosti nebo ze zamindrákovaného opojení mocí znemožní pěstování ohroženého druhu, budou působit jednoznačně v neprospěch ohroženého druhu, aktivně tak přispějí k jeho extinci a zablokují jednu z možných metod jeho záchrany…”


(konec citátu)

Myslím, že tyto řádky jsou natolik přesné a výstižné, že dalšího komentáře není třeba. Celý článek Odvrácená strana CITES po částech v našich novinách zveřejníme. Pokládám za důležité, aby se naši čtenáři seznámili s nezaujatými úvahami znalce, které navíc byly publikovány v tak prestižním časopise, jakým OCHRANA PŘÍRODY (č. 3/2001) rozhodně je. Samozřejmě, že otiskneme i reakce na tento článek – které byly otištěny ve stejném časopisu, resp. které nám napíší čtenáři našich novin.


Pavel Pavlíček