S.D.-SES

SET - SOL

SOM-SS

seta viz štětina
setaceus štětinatý
setatus posetý štětinami
seticeps se štětinatou hlavou
Seticereus lat. saeta, seta = štětina; štětinatý cereus
Seticleistocactus lat. saeta, seta = štětina; štětinatý Cleistocactus
seticornis se štětinatými růžky
×Setidenmoza mezirodový hybrid: Seticereus × Denmoza
Setiechinopsis lat. saeta, seta = štětina; štětinatý Echinopsis
setifer nesoucí štětiny
setiflorus se štětinatými květy
setiformis štětinovitý
setiger nesoucí štětiny
setispinus se štětinovitými trny
setosiflorus s květy bohatě štětinatými
setosus s hojnými štětinami
setulifer nesoucí štětinky
setulosus štětinkatý, s jemnými štětinkami
severus trpký
sex- šesti-
sexangularis šestihranný, šestižeberný
sextonianus Sexton
seyboldianus Seybold
shaferi dr. John Adolph Shafer, 1863-1918, severoamerický botanik, spolupracoval s N. L. Brittonem a dr. J. N. Rosem
sharpei H. B. Sharps, sběratel sukulentů
shawii Henry Shaw, zakladatel botanické zahrady, St. Louis, Missouri
sheldonii Charles Sheldon
shluk tribus; viz též hierarchie taxonomických jednotek
shreveana dr. Forrest Shreve, sběratel kaktusů, Tucson, Arizona
shurlyana Erneet William Shurly, 1888-1963, znalec kaktusů a sukulentů, prezident anglické kaktusářské společnosti
shurlyi viz shurlyana
sibalii J. Šíbal
sicariguensis pův. Sicarigua, Venezuela
siccatus vysušený
siccus suchý
sicuaniensis pův. Sicuani, Peru
sigelianum Carlos Sigel, sběratel kaktusů, Capilla del Monte
sigillarioides podobný figurce
sigmatophyllus s listy ohnutými do tvaru písmene "S"
signatus označený, značený
sileri A. L. Siler, 2. pol. 19. stol., sběratel kaktusů
siliceus křemenný
silicicola rostoucí na křemitých podkladech
silicola rostoucí na křemitých podkladech
silvaticus lesní, rostoucí v lese
silvester lesní, žijící v lese
silvestris lesní, žijící v lese
silvestre lesní, žijící v lese
silvestrii dr. Philippo Silvestri, argentinský zoolog, přítel dr. C. Spegazziniho
silvicola obyvatel lesa, rostoucí v lese
similis podobný
simmleri Paul Simmler, ženevský zahradník, Švýcarsko
simplex jednoduchý, obyčejný
simpsonii 1. Charles Torrey Simpson, přírodovědec, Florida; 2. James H. Simpson, vedoucí expedice ve státě Utah
simulans měnící se, klamný, napodobující
simultaneus současný
sinalensis, sinaloensis pův. Sinaloa, Mexiko
sine bez
sine anno (s. a.) bez udání roku
sine dato bez udání data
sine icone (sine ic.) bez vyobrazení
sine indicatione (sine indic.) bez označení
sine loco (s. l.) bez označení naleziště
sine nomine (sine nom.) bez jména
sine numero (s.n., sine num.) bez čísla
singularis jednotlivý, ojedinělý
sinister levý
sinistrohamatus s háčkovitými trny stočenými doleva
sinistrotorsus stočený doleva
sinuatus laločnatý, chobotnatý, ohnutý, s okrajem mělce vykrajovaným
sinuolatus slabě vykrojený
sipho viz pylová láčka
sirul jihoamerický domorodý název
sisalanus sisalový
situs položený, umístěný, ležící
skinneri Don B. Skinner, sběratel sukulentů
skottsbergii prof. Carl Skottsberg, 1880-1963, švédský botanik, ředitel botanické zahrady v Göteborgu, sběratel kaktusů
s. l. sensu lato, též: sine loco
slevinii J. R. Slevin, Kalifornie
sloanei Boyd L. Sloane, jihoafrický botanik, sběratel sukulentů
s. m. supra mare
smallii dr. J. K. Small, v r. 1921 sběratel kaktusů v Kalifornii
smaragdiflorus se smaragdově zeleným květem
smaragdinus smaragdově zelený
smaragdisepalus se smaragdově zelenými kališními lístky
smithiana James Edward Smith, 1759-1828, anglický botanik, prezident Linnéovy společnosti v Londýně
smithii James Edward Smith, 1759-1828, anglický botanik, prezident Linnéovy společnosti v Londýně
smithianus major Cornelius C. Smith, U. S. Army, doprovázel dr. J. N. Rose do sev. Venezuely, 1916
smrzianus Oskar Smrž, 1885-1938, pardubický zahradník
s. n. sine numero
sneedii J. R. Sneed, sběratel kaktusů
sobolifer mající kořenové odnože, odnožující, výběžkatý, s výhonky
sobrinus sourodý, stejnorodý, příbuzný
sobrius střízlivý, střídmý, suchý
sociabilis družný, společenský
socialis družný, kolektivní, společenský
soederstromiana Ludovic Söderstrom, sběratel kaktusů
soehlemannii Hans Werner Söhlemann, 1905-1972, Bogotá, Kolumbie
Soehrensia, soehrensii Juan Soehrens, +1934, ředitel botanické zahrady v Santiago de Chile, znalec chilských kaktusů
solaris zářivý, slunečný
soldtianus O. C. van Soldt, současný holandský pěstitel sukulentů, znalec rodu Notocactus
solenacanthus trubkovitě trnitý
solidus masívní, hutný, pevný, tuhý, piný, hustý
Solisia ing. Octavio Solis, botanik, ředitel botanické zahrady v Ciudad Mexico
solisii ing. Octavio Solis, botanik, ředitel botanické zahrady v Ciudad Mexico
solisioides podobný rodu Solisia
solitarius osamělý, jednotlivý, rostoucí jednotlivě
solus jednotlivý, osamělý
solutio roztok
solutus rozpuštěný, uvolněný, volný
 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č | D - DI | DO - EM | EN - ET |
EU - FE
| FI - FL | FO - FY | GA - GL | GO - GY | H - HE | HI - HY | I - IZ | JA - KV | L - LG | LI - LY
M - MAZ | MED - MEZ | MIA - MON MOO - MYS | N - NEOCH | NEOCU - NOC | NOD - NYC
OA - OD | OE - OS | OT - PAM | PAN - PED | PEE - PER | PES - PIP | PIR - POC | POD - POP |
| POR - PRIPRO - PTE | PUB - PYR | Q | RA | RE | RH - RI | RO | RUB - RYS | S - SAY | SAC-SCY
| S.D. - SES | SET - SOL

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz