SCA-SCY

S.D. - SES

SET-SOL

s.d. sine dato
seabrensis pův. Seabra, Brazílie
sec. secundum
sect. sectio
sectio (sect.) sekce; viz též hierarchie taxonomických jednotek
sectilis sečný, oddělený, rozdělený
sectus sečný, oddělený, rozdělený
secundarius druhořadý, druhotný
secundiflorus kvetoucí po sobě (druhotné květenství); vykvétající po jedné straně
secundum (sec.) podle
secundus další, druhý, následující; též: jednostranný
securiger sekeronosný
sedentiflorus s přisedlými květy
sediflorus s květy podobnými květům rozchodníku (Sedum)
sedimentum usazenina, sediment
sedoides rozchodníkovitý, podobný rodu Sedum
Sedum rozchodník, čel. Crassulaceae; lat. sedere = sedět; vztahuje se na nízký vzrůst rostlin
seemannii dr. Berthold Seemann, sběratel sukulentních rostlin
segmentatus rozdělený v části, úkrojky
segmentum úsek, část, úkrojek
segredoensis pův. Piedra da Segredo, již. Brazílie
seguina pův. Seguin, Texas, USA
seideliana R. Seidel, pěstitel kaktusů, Magdeburg
seidelii Jacob Traugott Seidel, drážďanský zahradník
seitziana Franz Seitz, inspektor botanické zahrady v Mnichově, znalec kaktusů, kolem r. 1870 měl jednu z největších sbírek kaktusů na světě
sekce sectio; viz též hierarchie taxonomických jednotek
sekret výměšek
selectus vybraný
Selenicereus ř. selene = měsíc; kaktus kvetoucí za svitu měsíce
×Seleniphyllum mezirodový hybrid: Selenicereus × Epiphyllum
selenolepis s šupinami tvaru měsíce
selloi F. Sello - viz sellowii
sellowii Friedrich Sellow, dříve Sello, 1789-1831, Potsdam, procestoval Brazílii a poslal velkou sbírku živých i herbářovaných rostlin do Berlína; utonul při koupání v Brazílii
semenice viz placenta
semeník (ovarium) dolní rozšířená dutá část pestíku obsahující vajíčka
semeno (semen) rozmnožovací částice rostliny vznikající zpravidla z oplozeného vajíčka, složena z osemení, zárodku a často i živného pletiva
semi- polo-
semibarbatus částečně bradatý, vousatý
semicampaniflorus s květy téměř zvonkovitými
semicolumnaris téměř sloupovitý, polosloupovitý
semicruciatus polozkřížený
semicylindricus téměř válcovitý, poloválcovitý
semidentatus částečně zubatý
semidenudatus poloobnažený, olysalý
semiglabratus částečně lysý, zpola holý, olysalý
semiglobosus polokulovitý
semiglobus polokulovitý
semilunatus tvaru půlměsíce
semimargaritifer částečně pokrytý perlami
seminalis semenný
seminolius Seminolové, indiánský prérijní kmen, Oklahoma, USA
seminudus polonahý, částečně holý
semispinosus částečně trnitý
semiteres polooblý
semper- stále, vždy
semperflorens stále kvetoucí
semperflorus stále kvetoucí
sempervirens stále zelený, vždyzelený
sempervivens vždyživý
Sempervivum netřesk, čel. Crassulaceae; lat. semper = stále; vivus = živý, žijící; rostlina je stále zelená
sempervivus vždyživý, stále zelený
Senecio starček, čel. Asteraceae; lat. senex, senis = stařec
senectus stařecký, s vlasy starce
senescens stárnoucí, šednoucí
senilis stařecký, šedovlasý, bělovlasý, kmetský
sensibilis citlivý
sensitivus citlivý
sensu ve smyslu, v pojetí, podle
sensu latiore v širším pojetí
sensu latissimo v nejširším pojetí
sensu lato (s. l.) v širokém pojetí
sensu strictiore v užším pojetí
sensu strictissimo v nejužším pojetí
sensu stricto (s. s.) v úzkém pojetí
senticosus trnitý
sepalum viz kališní lístek
separabilis odlučitelný, oddělitelný
separatus oddělený, odloučený
sepium plotní, rostoucí v plotě, tvořící plot
septangularis sedmihranný, sedmižeberný
septem- sedmi-
septemfidus sedmiklaný
septentrionalis severní (podle sedmi hvězd souhvězdí Velkého Medvěda)
septum přepážka, přehrádka
sequens (sq.) následující
serenana pův. La Serena, Chile
serenus jasný, světlý
sergipensis pův. Sergipe, Brazílie
serialis řadový, uspořádaný v řadách, seřazený
seriatus řadový, uspořádaný v řadách, seřazený
sericanus hedvábný, s hedvábnými vlasy
sericatus hedvábný, s hedvábnými vlasy
sericeus hedvábný, hedvábně lesklý
series řada; viz též hierarchie taxonomických jednotek
serotinus pozdní, opožděně rostoucí, opožděně kvetoucí
serpens plazící se, popínavý, plazivý, hadovitý
serpentiformis hadovitého tvaru
serpentiniformis hadcový (lat. serpentinum = hadec)
serpentinus popínavý, plazivý, hadovitý; též: hadcový, rostoucí na hadcích (hadcových horninách)
serpentisulcatus hadovitě rýhovaný, zbrázděný
serratus pilovitý
serriformis tvaru pilky
serrulatus jemně pilovitý
serruliflorus s jemně pilovitými květy
sessiliflorus s přisedlými květy
 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č | D - DI | DO - EM | EN - ET |
EU - FE
| FI - FL | FO - FY | GA - GL | GO - GY | H - HE | HI - HY | I - IZ | JA - KV | L - LG | LI - LY
M - MAZ | MED - MEZ | MIA - MON MOO - MYS | N - NEOCH | NEOCU - NOC | NOD - NYC
OA - OD | OE - OS | OT - PAM | PAN - PED | PEE - PER | PES - PIP | PIR - POC | POD - POP |
| POR - PRIPRO - PTE | PUB - PYR | Q | RA | RE | RH - RI | RO | RUB - RYS | S - SAY | SAC-SCY
| S.D. - SES |

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz