Rebulobivia rod stojící mezi rody Rebutia a Lobivia
Rebutia Pierre Rebut, 1830–1898, francouzský znalec kaktusů a obchodník se sukulenty v Chazey – ´Azerognes
rebutioides podobný rodu Rebutia
recedens odstávající, odchylující se
recens čerstvý, svěží; též: současný
receptaculum viz květní lůžko
rechensis pův. Ana Rech, Brazílie
recisus zkrácený
reclinatispinus s trny zpět zahnutými
reclinatus zpět zahnutý, klonící se zpět
recognitus znovu uznaný, opět poznaný, rozlišený
reconditus skrytý, ukrytý, zastrčený
rectangulus s rovnými hranami, žebry, pravoúhlý
rectiflorus s rovným přímým květem
rectiformis vzpřímeného tvaru
rectispinus s přímými, rovnými trny
rectospinus s přímými, rovnými trny
rectus přímý, vzpřímený, rovný
recumbens polehávající
recurvans zpět zahnutý, zakřivený
recurvatus nazpět ohnutý, zakřivený
recurvens dozadu, nazpět se stáčející
recurvifolius s listy zpět stočenými
recurvispinus s trny zpět ohnutými, se zahnutými trny
recurvospinus s trny zpět ohnutými, se zahnutými trny
recurvus zpět zatočený, zakřivený, ohnutý
redivivus znovu oživující
reductus zmenšený, stažený, odlehlý, vzdálený
reduncispinus s trny nazpět zakřivenými
reduncospinus s trny nazpět zakřivenými
reduncus háčkovitý, hákovitý, zpět zahnutý
reflexispinus s trny nazpět ohnutými
reflexus nazpět zahnutý, ohnutý
refractus zalomený, zlomený, podlomený
refugium útočiště; místo, na němž se určitý taxon (zpravidla druh) zachoval z minulých období
regalis královský
regeneratio regenerace, obnovení, uvedení do původního stavu
regelii dr. Eduard von Regel, 1813–1892, německý botanik, ředitel botanické zahrady v Petrohradě
regius královský
regnellii Regnell, sběratel kaktusů
regnum říše (regnum vegetabile – říše rostlinná); viz též hierarchie taxonomických jednotek
regressivus sestupný, upadající, regresívní
regularis pravidelný
reicheanus, reichei dr. Carlos Reiche, 1860–1929, německý botanik v Santiago de Chile, znalec kaktusů
reichenbachii 1. Ludwig G. H. Reichenbach, 1793–1879, profesor botaniky a ředitel botanické zahrady v Drážďanech;
2. ing. Friedrich Reichenbach, syn, Drážany; sbíral kaktusy v Mexiku
Reicheocactus C. Reiche – viz reicheanus
reinwardtii K. G. K. Reinwardt, 1773–1854, německý botanik
rekoi, rekoiana dr. Blasius Pavel Reko, nar. asi v r. 1873 v Praze, +1946; po ukončení sudií se přestěhoval do Mexika, kde působil jako univerzitní profesor; znalec předkolumbovských dějin Miexika, botanik, tajemník "Sociedad Botánica de México"
relaxans uvolňující
relaxatus uvolněný, nevázaný, rozředěný
relictus zbylý, zbývající
religiosus posvátný
relikt taxon mající v území velmi omezený areál, o němž lze předpokládat, že je zbytkem původního většího areálu z minulých dob
reliquus zbylý, zbývající
remanens setrvávající, zůstávající
remolinensis pův. Remolino, Kolumbie
remontans víckrát kvetoucí, remontující
remotiflorus s oddáleným květem
remotus vzdálený, odlehlý, oddálený
reniformis ledvinovitý, tvaru ledviny
repandulus poněkud zprohýbaný, vykrojený
reparidus vykrajovaný, zprohýbaný, vyřezávaný
repens plazivý
repetitus opětovaný, opakovaný
replicatus sehnutý, svinutý
reppenhagenii Werner Reppenhagen, rakouský cestovatel a sběratel kaktusů, majitel pěstitelské firmy
reptans plazivý (zakořeňující)
resectus zkrácený, seříznutý
resendeana dr. Flavio Resende, Porto, Portugalsko
residuus zbylý, pozůstalý, přetrvalý
resinifer obsahující, skýtající pryskyřici
resistens odolný, otužilý, rezistentní
respondens souhlasný, odpovídající, shodný
ressinianus ing. Ressini, pěstitel kaktusů
restauratus obnovený, znovuzřízený
restitutio restituce, obnova
restitutus obnovený
restrictus zúžený, těsný, stažený, omezený
resupinatus převrácený, obrácený
resupinus převrácený, obrácený
reticosus se sítí, siťkovaný
reticularis síťovitý, síťkovaný
reticulatus síťovitý, síťkovaný
reticulosus síťovitý, síťkovaný
retinens pevně držící
retiusculus drobně síťkovitý
retorsus nazpět stočený, svinutý
retortus nazpět stočený, svinutý
retrocurvus nazpět stočený, zakřivený
retroflexus nazpět ohnutý
retropilosus s odstávajícími vlasy
retrorsus nazpět obrácený
retrospinosus hojně vybavený zahnutými trny
retrospinus s trny obrácenými zpět
retroversus otočený, obrácený zpět
rettigiana, rettigii Carl Rettig, +1933, pěstitel kaktusů, Aschersleben, Německo
retusus otupený, vykrojený, vmáčklý
reversisetosus se zpětnými štětinkami
reversus zpětně otočený, zpětný, reverzní
revolutivus zpět svinutý, stočený, podvinutý
revolutus zpět svinutý, stočený, podvinutý
rex král
reyesii Antonio Reyes, žák misijní školy A. B. Laua ve Fortin de Las Flores, Mexiko
reynoldsii Gilbert W. Reynolds, sběratel sukulentů, Jižní Afrika
 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 

 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č | D - DI | DO - EM | EN - ET |
EU - FE
| FI - FL | FO - FY | GA - GL | GO - GY | H - HE | HI - HY | I - IZ | JA - KV | L - LG | LI - LY
M - MAZ | MED - MEZ | MIA - MON MOO - MYS | N - NEOCH | NEOCU - NOC | NOD - NYC
OA - OD | OE - OS | OT - PAM | PAN - PED | PEE - PER | PES - PIP | PIR - POC | POD - POP |
| POR - PRIPRO - PTE | PUB - PYR | Q | RA | RE

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz