LI - LY

M - MAZ

MED - MEZ

maasii

C. A. Maas, +1929, pěstitel kaktusů, Hamburg)

macateei

(W. L. MacAtee, sběratel kaktusů)

macaubasensis

pův. Macaúbas (Brazílie)

macbridei

(J. Francis MacBride)

macdonaldiae

(paní MacDonaldová, manželka generála)

macdougalliana

(1. dr. Daniel Trembly MacDougall, 1865-1958, Liberty, Indiana, USA; 2. dr. Thomas MacDougall, 1896-1973, USA)

macdougallii

viz. macdougalliana

macdowellii

(J. A. MacDowell, Mexiko, exportér mexických kaktusů)

macednosa

štíhlá

macellus

poněkud hubený

macer, macra

hubený, štíhlý

macrum

hubený, štíhlý

machacanus

pův. Machac (Peru)

machadoensis

pův. Machado (Brazílie)

Machaerocereus

(ř. machaira = šavle, meč; cereus s mečovitými trny)

Machairophyllum

(čel. Mesembryanthemaceae; ř. machaira = šavle, meč; fyllon = list)

macilentus

vyhublý

mackensenii

(M. Mackensen, sběratel kaktusů)

macr-

velko-, dlouho-

macra

viz macer

macracanthoides

podobný druhu „macracanthus“

macracanthus

velkotrnný

macrancistrus

s velkými háky, hákovitými trny

macranthoides

podobný druhu „macranthus“

macranthus

velkokvětý

macrarthrus

s velkými články

macraxinus

velkoosý

macro-

velko-, dlouho-

macroacanthus

velkotrnný

macrocalyx

velký kalich, s velkým kalichem

macrocanthus

velkotrnný, dlouhotrnný

macrocarpus

velkoplodý, dlouhoplodý

macrocentrus

s dlouhým, velkým středovým trnem

macrocephalus

velkohlavý

macrochele

s velkými drápy (zahnutými trny)

macrochlamys

s velkým pláštěm, obalem, rouškou

macrocladus

s velkými větvemi

macrodiscus

s velkým diskem, terčem

macrodontus

velkozubý

macrogonus

s velkými žebry, hranami

macrolepis

s velkými šupinami

macromeris

s velkými články

macropetalus

s velkými korunními plátky

macrophyllus

velkolistý

macropodus

s velkou nohou

macropogon

dlouhovousý, dlouhobradý

macropterus

velkokřídlý

macropus

s velkou nohou, velkonohý

macrorhizus

s velkými kořeny

macrostylus

s velkou čnělkou

macrosepalus

s velkými kališními lístky

macrosiphon

velká, dlouhá trubka (květní)

macrospermus

velkosemenný

macrostibas

velké lůžko (ř. stibas = stelivo, lůžko ze slámy)

macrostigma

s velkou bliznou

macrothele

s velkými bradavkami, hrbolky

macrourus

s dlouhými ocásky

macrurus

s dlouhými ocásky

macrum

viz macer

maculacanthus

se skvrnitými, flekatými trny

macularis

flekatý, skvrnitý, plamatý

maculatus

flekatý, skvrnitý, plamatý

maculosus

bohatě skvrnitý

madagascarensis

madagaskarský, pův. ostrov Madagaskar

madens

mokvající, slzící

madidus

vlhký, mokrý

madisoniorum

(manželé Madisonovi, sběratelé kaktusů)

magallanii

(Pedro Magallan, sběratel kaktusů, Mexiko)

magdalenensis

pův. Magdalena (Dolní Kalifornie, Mexiko)

magentus

višňově červený, temně červený

magicus

čarovný, kouzelný

magnarenensis

pův. Magnarene (Arizona, USA)

magneticola

rostoucí v půdách obsahujících magnetovec

magni

velko

magnidens

velkozubý

magnidentatus

velkozubý

magnificus

skvostný, skvělý, nádherný, vznešený

magniflorus

velkokvětý

magnifolius

velkolistý

magnimamma

s velkými bradavkami

magnipunctatus

s velkými tečkami, skvrnami

magnipunctus

s velkými tečkami, skvrnami

magnisulcatus

velmi rozbrázděný (velkými brázdami, rýhami)

magnus

velký

maigretiana

(M. Maigret, pěstitel kaktusů v Mons, Belgie)

Maihuenia

(maihuen = staré indiánské jméno rostliny)

Maihueniopsis

podobný rodu Maihuenia

mainiae

(F. M. Mainová, sběratelka kaktusů)

maior

větší

mairanana

pův. Mairana (Bolívie)

maiz-tablasensis

pův. v oblasti Ciudad Maiz - Las Tablas (Mexiko)

majalis

májový, kvetoucí v květnu

majesticus

majestátní, vznešený

major

větší

majus

květnový; též: větší

majusculus

poněkud větší

malaco-

měkko-

Malacocarpus

(ř. malakos = měkký; karpos = plod)

malacophyllus

měkkolistý

maldonadensis

pův. Maldonado (Uruguay)

maleolens

zapáchající

maliformis

tvaru jablka

malleolatus

podoby kladívka, paličky

mallisonii

(Mallison, vrchní zahradník u Sira Samuela Scotta v Anglii)

malyanus

(ing. G. L. Maly, pěstitel kaktusů, Rakousko)

Mamillopsis

(podobný rodu Mammillaria)

mammifer

nesoucí bradavky

mammilla, mamilla

(prsní) bradavka

Mammillaria

(lat. mammilla, mamilla = bradavka; kaktus s bradavkovitou stavbou těla; nomen conservandum)

mammillariiformis

podobný rodu Mammillaria

mammillarioides

podobný rodu Mammillaria

mammillaris

bradavčitý, bradavkovitý

mamillaris

bradavčitý, bradavkovitý

mammillatus

posetý bradavkami, pokrytý bradavkovitými hrboly

mamillatus

posetý bradavkami, pokrytý bradavkovitými hrboly

Mammilloydia

(vytvořeno ze jmen Mammillaria a Neolloydia; rod stojící mezi těmito dvěma rody)

mammillosus

s četnými bradavkami

mamillosus

s četnými bradavkami

mammulosus

s malými bradavkami

mandragora

(Mandragora, čel. Solanaceae; řecké jméno rostliny; vztahuje se na podobný kořen)

mandrakensis

pův. Mandrak (Madagaskar)

manubriatus

s rukojetí

mapimiensis

pův. Sierra Mapimi (Mexiko)

maranionensis

pův. Maranon (Peru)

maranonensis

pův. Maranon (Peru)

marayesensis

pův. Marayes (sev. Argentina)

marenae

(Maren B. Parsons)

Marenopuntia

(Maren B. Parsons)

margarethae

(Margarethe Rauschová)

margaritaceus

posetý perlami, perlovitý

margaritae

pův. ostrov Margarita (Dolní Kalifornie, Mexiko)

margaritanus

pův. ostrov Margarita (Dolní Kalifornie, Mexiko)

margaritensis

pův. ostrov Margarita (Venezuela)

margaritifer

nesoucí perly, perlonosný

marginalis

okrajový

marginans

lemující

Marginatocereus

(lat. marginatus = lemovaný; vztahuje se na ostrá žebra hustě posetá areolami)

marginatus

s okrajem, lemovaný

marginulatus

úzce lemovaný

mairiae

(Mary Polaskiová - viz Polaskia)

marianus

mariánský

marinus

mořský, obyvatel mořského pobřeží

mariposensis

pův. Mariposa (Texas, USA)

Maritimocereus

(lat. maritimus = přímořský)

maritimus

přímořský, rostoucí u moře

marksianus

(Herman Marks, sběratel kaktusů, Salinas, Kalifornie; doprovázel na cestách F. Schwarze)

markusii

(Ernst Markus, vídeňský sběratel kaktusů)

marmarajensis

pův. Marmaraja (Uruguay)

marmoratus

mramorovaný

Marniera

(Julien Marnier-Lapostolle, +1976, majitel soukromé botanické zahrady na poloostrově St. Jean - Cap Ferrat u Nizzy, Francie)

marnieranum

viz. Marniera

marshalliana

(W. Taylor Marshall, americký botanik, znalec kaktusů, vydavatel kaktusářského časopisu)

marshallii

viz. marshalliana

Marshallocereus

viz. marshalliana

marsoneri

(Oreste Marsoner, původem Ital, sběratel a znalec kaktusů, Argentina)

marsus

divoký, planý

martialis

divoký, bojovný, připravený k boji, trnitý; též: březnový

martinezii

(Maximiano Martinez, 1888-1964, Mexico City, znalec mexické flóry)

martiniana

(E. Martin, sběratel kaktusů)

martinii

(E. Martin, sběratel kaktusů)

martius

březnový

maschalecanthus

s trny v úžlabinkách (axilách)

masculinus

mužský, samčí

masculus

mužský, samčí

masollerensis

pův. Masoller (stř. Uruguay)

mastoides

podobný prsní bradavce

mastoideus

podobný prsní bradavce

matancillana

pův. Matancilla (Chile)

matanzanus

pův. Matanzas (Kuba)

mataralensis

pův. Mataral (Bolívie)

mataranensis

pův. Matarani (Bolívie)

mataranus

pův. Matarani (Bolívie)

matehualensis

pův. Matehuala (Mexiko)

mathildae

(Mathilde Wagnerová, Cadereyta de Montes, Mexiko)

mathssonii

(Albert Mathsson, +1898, vrchní zahradník u H. Grusona v Magdeburgu; sbíral kaktusy v Mexiku)

matoana

pův. Mato Grosso (Brazílie)

matoense

pův. Mato Grosso (Brazílie)

matricalis

mateřský, mateční

matthesianus

(Richard Matthes, 1904-1975, pěstitel kaktusů, Streitfeld, Německo)

Matucana

pův. Matucana (Peru)

matucanensis

pův. Matucana (Peru)

matudae

(prof. E. Matuda, 1894-1978, mexický botanik japonského původu, Ciudad Mexico)

maturescens

dospívající, zrající

maturus

dospělý, zralý

matutinus

ranní, kvetoucí ráno

maxillaris

podobný čelisti

maxillatus

podobný čelisti

maximiliana

(M. Maximilian)

maximus

největší

maxonii

(dr. William R. Maxon, USA, cestovatel po Střední Americe)

mayensis

pův. Rio Mayo (Mexiko)

maynardii

(správně maynardae, hraběnka Maynardová)

mayoensis

pův. Rio Mayo (Mexiko)

mazarensis

pův. Sierra Mazan (Argentina)

mazatlanensis

pův. Mazatlán (Mexiko)

mazelianus ing. Bohumil Mazel, nar. 1923, pražský pěstitel a sběratel kaktusů, procestoval Kubu, Mexiko a Venezuelu, zakladatel časopisu Aztekia)
 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 

 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č | D - DI | DO - EM | EN - ET |
EU - FE
| FI - FL | FO - FY | GA - GL | GO - GY | H - HE | HI - HY | I - IZ | JA - KV | L - LG | LI - LY
M - MAZ

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz