nodiflorus uzlokvětý
nodosus uzlovitý, uzlinatý, kolénkatý, hrbolkovitý
noduliformis uzlovitý, uzlinatý, kolénkatý, hrbolkovitý
nodulosus uzlovitý, uzlinatý, kolénkatý, hrbolkovitý
nodus viz uzlina
nogalesensis 1. pův. Nogales (Mexiko); 2. řeka Nogales (Bolívie)
nolascana pův. ostrov Nolasco (Dolní Kalifornie, Mexiko)
nolascensis pův. ostrov Nolasco (Dolní Kalifornie, Mexiko)
nolascensianus pův. ostrov Nolasco (Dolní Kalifornie, Mexiko)
nom. nomen = jméno
nomen (n. , nom.) jméno
nomen abortivum (nom. abort.) nadbytečné ("mrtvě narozené") jméno, dané taxonu již platně pojmenovanému
nomen alternetivum (nom. alternat.) alternativní, náhradní jméno
nomen ambiguum (nom. ambig.) jméno užité v různých smyslech, tj. použité různými autory k různým taxonům
nomen confusum (nom. conf.) konfuzní jméno (sporné, neplatné), založené na nesouhlasných, protikladmých prvcích, z nichž nelze vybrat lektotyp
nomen conservandum (nom. conserv.) jméno chráněné (konzervované) proti předpisům Kódu mezinárodní botanické nomenklatury (ICBN)
nomen delendum (nom. delend.) jméno, jehož platnost je zrušena
nomen descriptum (nom. descr.) popisné jméno, zpravidla víceslovné jméno sloužící též jako popis
nomen dubium (nom. dub.) pochybné, nejisté jméno, kdy nelze z nějakých ddvodů zjistit, ke kterému taxonu s jistotou náleží
nomen erratum (nom. errat.) chybné jméno
nomen genericum (nom. gen.) rodové jméno
nomen illegitimum (nom. illeg.) ilegitimní, nesprávné, neplatně publikované jméno, které je v rozporu s pravidly ICBN
nomen legitimum (nom. leg., nom. legit.) legitimní jméno, platně publikované, které je ve shodě s pravidly ICBN
nomen mutatum (nom. mut.) změněné jméno
nomen. novum (nom. nov.) nové jméno
nomen nudum (nom. nud.) holé, pouhé jméno bez platného popisu nebo diagnózy
nomen propositum (nom. propos.) navržené jméno
nomen provisorium (nom. prov., nom. provis.) prozatímní jméno
nomen rejiciendum (nom. rejic.) zavržené, vyloučené jméno
nomen restituendum (nom. restit.) jméno obnovené, znovu zavedené
nomen seminudum (nom. seminud.) jméno poloholé, s velmi nedostatečnou diagnózou
nomen specificum (nom. spec.) druhové jméno
nomen superfluum (nom. superfl.) nadbytečné jméno
nomen tentativum (nom. tentat.) jméno zkušební, pokusné
nomenklatorická kombinace dvouslovné a víceslovné pojmenování taxonu, skládající se ze jména rodového a epiteta (epitet)
nomenklatorický typ základní prvek taxonu, s nimž je jméno taxonu trvale spojeno
nomenklatura jmenosloví; soubor norem pro pojmenování taxonů
non ne (zápor)
non… nec… ani… ani… (např. non Buxbaum nec Backeberg)
noodtiae dr. Hilde Noodtová
nopal (špan.) nopál, opuncie
Nopalea viz nopal
nopalito zdrobněline špan. nopal = nopál; drobné opuncie
Nopalxochia viz nopalxochtli
nopalxochtli aztécký výraz pro opunciovitý kaktus
Normanbokea N. H. Boke - viz bokei
notabilis pozoruhodný, významný, nápadný
notatus označený
notesteinii prof. F. N. Notestein
nothus nepravý, klamný
Notocactus ř. notos = jih; jihoamerický kaktus
notus známý
novem- deviti
novus nový
nox noc
nubeculosus pokryt mráčky, skvrnami
nuciformis tvaru oříšku
nucleus buněčné jádro, buněčná organela obsahující genetickou informaci buňky
nudatus holý, lysý, obnažený
nudicarpus nahoplodý, hladkoplodý
nudicaulis s nahou, holou lodyhou
nudiflorus nahokvětý
nudiusculus téměř holý, nahý
nudus nahý, holý, lysý
nullus chybějící, nulový
numerosus početný, četný
nummularius penízkovitý, podobný penízu
nunezii C. Nunez, sběratel kaktusů
nutans převislý, nící
nutriens výživný
nyctanthus kvetoucí v noci
nyctelius noční
nycterinus noční
nycticalus v noci pěkný (rozkvétající)
nycticallus v noci pěkný (rozkvétající)
Nyctocereus ř. nyx = noc; cereus kvetoucí v noci
 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 

 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č | D - DI | DO - EM | EN - ET |
EU - FE
| FI - FL | FO - FY | GA - GL | GO - GY | H - HE | HI - HY | I - IZ | JA - KV | L - LG | LI - LY
M - MAZ | MED - MEZ | MIA - MON MOO - MYS | N - NEOCH | NEOCU - NOC | NOD - NYC

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz