pro pro, z, ze, jako
probatus vyzkoušený
procerus dlouhý, vyčnívající, ztepilý, štíhlý
procumbens poléhavý, rozložený
procurrens vybíhavý, výběžkatý
prodigiosus neobyčejný, podivuhodný
proferrens rozprostřený, rozšířený, zvětšený
pro gen. jako rod
pro genere jako rod
projekce pokryvnost
prolatus protažený, podlouhlý
proles odnož, potomek
prolifer prorostlý, odnožující
proliferace prostupování, prorůstání
prolongatus prodloužený
prominens vyčnívající, vynikající
promiscus smíšený, obyčejný
pro parte (p. p.) zčásti
prope (pr.) u, blízko
propendens převislý, skloněný
propexus převislý
prophyllum viz listénec
propinquus sousední, příbuzný, blízký
proprius zvláštní, svérázný, vlastní
pro sp. jako druh
pro specie jako druh
prostratus rozložený, rozprostřený
protandrie (protandria) prvoprašnost: jev, kdy v květu dozrávají dříve tyčinky než pestík
protectus zakrytý, chráněný
proteus proměnlivý, nestálý
protogynie prvobliznost: jev, kdy dozrává v květu dříve pestík než tyčinky
protolog veškerý původní verbální (popis) nebo obrazový (ilustrace) materiál spojený se jménem
prototypus vzorový typ, prvotní typ
protractus protažený, prodloužený
protrusus dopředu vysunutý, vystrčený
protuberans zduřelý, vyboulený
proximus blízký
průduch (stoma) útvar v pokožce listů složený ze dvou svěracích bouněk a průduchové štěrbiny mezi nimi
pruinatus ojíněný
pruinosus ojíněný, jinovatkový
prvobliznost viz protogynie
prvoprašnost viz protandrie
prýt (frons) stonek s listy a úžlabními pupeny
psammophilus pískomilný, milující písčiny
psammophyta rostliny žijící na píscích
pseudo- falešný, nepravý, jako...
Pseudoacanthocereus ř. pseudos = nepravý; nepravý Acanthocereus
pseudocactus nepravý kaktus (vyhlížející jako kaktus)
pseudocaesius nepravý "caesius"
pseudocandicans nepravý "candicans"
pseudocephalium nepravé cefálium
pseudocinnabarinus nepravý "cinnabarinus"
pseudodeminutus nepravý "deminutus"
pseudodemissus nepravý "demissus"
Pseudoespostoa ř. pseudos = nepravý; nepravá Espostoa
pseudogracillima nepravá "gracillima"
Pseudolobivia ř. pseudos = nepravý; nepravá Lobivie
pseudomacrochele nepravý "macrochele"
pseudomelanostele nepravý "melanostele"
pseudominusculus nepravý "minusculus"
pseudomollendensis nepravá "mollendensis"
Pseudonopalxochia ř. pseudos = nepravý; nepravá Nopalxochia
pseudopectinatus nepravý "pectinatus"
Pseudopilocereus ř. pseudos = nepravý; nepravý Pilocereus
pseudopygmaeus nepravý "pygmaeus"
Pseudorhipsalis ř. pseudos = nepravý; nepravá Rhipsalis
Pseudotephrocactus ř. pseudos = nepravý; nepravý Tephrocactus
pseudotruncatellus nepravý "truncatellus"
Pseudozygocactus ř. pseudos = nepravý; nepravý Zygocactus
psilatus hladký, lysý
Psilocaulon čel. Mesembryanthemaceae; ř. psilos = hladký, holý; kaulos = lodyha
psittacinus barevný jako papoušek, pestrý
psychrophilus milující chladno, chladnomilný
pteranthus křídlokvětý
Pterocactus ř. pteron = křídlo; kaktus s křídlatými semeny
pterocaulis s křídlatým výhonem, tělem, lodyhou
Pterocereus ř. pteron = křídlo; cereus a křídlatě žebernatým stonkem
pterogonus s křídlatými hranami
 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 

 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č | D - DI | DO - EM | EN - ET |
EU - FE
| FI - FL | FO - FY | GA - GL | GO - GY | H - HE | HI - HY | I - IZ | JA - KV | L - LG | LI - LY
M - MAZ | MED - MEZ | MIA - MON MOO - MYS | N - NEOCH | NEOCU - NOC | NOD - NYC
OA - OD | OE - OS | OT - PAM | PAN - PED | PEE - PER | PES - PIP | PIR - POC | POD - POP |
| POR - PRI |

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz