Výstava v Lidicích 2013

Kroužek malých kaktusářů, který pracuje ve školní družině při ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě, slaví letos desáté výročí svého založení.

ČZS v součinnosti s Památníkem Lidice zahájil dopoledne 16. 5. 2013 již pátý ročník výstavy sukulentních rostlin a to ve výstavní síni Pod Tribunou.

Členové Klubu kaktusářů Kladno, kteří odborně i materiálně kroužek sponzorují, přizvali děti k účasti stejně, jako v minulých ročnících.

Místnost byla zaplněna krásnými kaktusy, kaktusovými květy a zajímavými sukulenty. Děti se pochlubily na samostatném stolku svými výpěstky a nechyběla ani ukázka posledních úspěšných výsevů v průhledné krabičce.

Drobné kresby, stejně jako velké fotografie Indiánů a krajiny z kolébky kaktusů - Jižní Ameriky, dodali žáci z kaktusářského kroužku, kteří mají v Peru svoji sesterskou školu a kamarády.

V odpoledním čase si přijela výstavu prohlédnout malá výprava družinových žáků, aby načerpala odborné rady dospělých. Do školy se všichni vraceli s malými igelitovými sáčky, ve kterých si nesli zakoupené kaktusy pro doplnění nebo založení nové sbírky.

Okouzlený výraz v jejich tvářičkách jen potvrzoval slova botanika, etnografa, spisovatele, cestovatele a vlastence, A.V. Friče: „Daruj někomu - i nepříteli - kvetoucí kaktus a je ztracen.“

Děkujeme za přizvání Českému zahrádkářskému svazu, který akci organizoval na důkaz toho, že Lidice nadále žijí a vedení Památníku Lidice za možnost vystavovat v jeho významných prostorách.

 zpět
Anna Holeyšovská
Vedoucí vychovatelka školní družiny
při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad


   
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630