Výstava kaktusů Kladno a Lidice 2009

Kaktusy a sukulenty na výstavě v Kladně

Letošní výstava kaktusů a sukulentů se konala v Domě techniky v Kladně Sítné. V minulosti jsme byli zvyklí na prostory kladenského zámku, a tak jsem byl zvědav, jak bude výstavě svědčit nové místo. Musím říci, že přemístění bylo jen ku prospěchu věci.

Výstavní sál v Kladně

Samotný výstavní sál je nejen velmi prostorný a světlý, ale k dispozici jsou i panely, na které se dají umístit fotografie a další materiály. Navíc je na místě možnost nákupu i občerstvení. K výstavnímu sálu přiléhá velký přednáškový sál, kde se odbývala slavnostní vernisáž a pak prodávaly přebytky.

Nejstarší děti před vlastní expozicí v Kladně

Vernisáž se konala v sobotu 6. června 2009. Sám na zahájení výstav moc nechodím, ale zde jsem udělal výjimku. Byl jsem jedním z řidičů šesti aut, která přivezla děti z kaktusářského kroužku školní družiny Buštěhrad, vedeného učitelkou a vedoucí vychovatelkou Annou Holeyšovskou. Kladenští kaktusáři s nimi totiž navázali velmi dobrý kontakt.

Doprovodné panely dětí

Děti měly na výstavě řadu stolů, kde mohly předvést svoje výpěstky. I na panelech byly fotografie z jejich činnosti v kroužku a jedna velká nástěnka obsahovala většinu článků, včetně barevných fotografií z I.N.Cact., o práci za poslední čtyři roky. S dětmi přijeli v dosti hojném počtu rodiče.

Děti zpívají na výstavě v Kladně

Na vernisáži zazpíval tři písničky dvanáctičlenný dětský sbor z buštěhradské školní družiny za doprovodu elektronických varhan, kytary a harmoniky. Zejména píseň „Sázení“ se slovy „sázíme, sázíme, co vyroste nevíme“, vyvolala mezi hosty, zvláště mezi kaktusáři, smích a dobrou náladu.

Zleva primátor Kladna Ing. Jiránek, místopředseda KK Kladno,
předseda KK Kladno Ing. Novák, ředitel Domu techniky Ing. Procházka

Slavnostní slovo pronesl ředitel Domu techniky Ing. Procházka a vzácný host, nejvyšší představil statutárního města Kladna, primátor Ing. Dan Jiránek. Jako pravověrnému kaktusáři mi zněla hodně libě jeho slova o našem krásném koníčku a potřebě jeho podpory, o spolupráci dospělých a dětí, velkých měst s menšími. Jako příklad uvedl Kladno, Buštěhrad a Lidice.

Děti si rozebírají darované kaktusy

Předseda kladenského spolku Ing. Antonín Novák potom předal dárky kaktusářskému „potěru“ (rostliny i knížky o kaktusech) a čestná uznání zasloužilým členům spolku. Oficiálně zahájil výstavu a nastal mumraj ve výstavní části i u prodeje.

Měl jsem z této symbiózy dětí i dospělých, pěstitelů i představitelů instituce, která jim pod kuratelou velkého města vyšla vstříc, moc dobrý dojem. Nevím, zda jinde na vernisáži mluví primátor města, ale potvrdilo se, že v Kladně dobrá spolupráce mezi kaktusáři a „radnicí“ má tradici.

Upomínky pro návštěvníky od dětí

O samotné výstavě napoví něco fotografie, snad i něco málo z výborné atmosféry, ruchu a života, který mimo jiné vnesly svým množstvím, pohybem a dotazy děti. Musel jsem se usmívat, když jsem sledoval debatu o výsevech mezi třemi prvňáky a zkušeným pěstitelem, který jednak předával letité zkušenosti, jednak se evidentně bavil, drobnými replikami malých kaktusářů, kteří sdělovali, že substrát „samozřejmě“ přepařují atd. Takových skupinek bylo několik ve výstavní části i u prodeje. Nikomu se domů moc nechtělo, odjížděli jsme s dětmi až před dvanáctou, obtíženi darovanými i koupenými kaktusy, knížkami a časopisy.

Zahájení výstavy v Lidicích

Jako malou noticku bych rád připojit, že ve čtvrtek 11. června 2009 byla výstava přemístěna do muzea Památníku Lidice. Také zde děti na slavnostní vernisáži zazpívaly a kromě jeho ředitele, JUDr. M. Červencla na ní opakovaně promluvil primátor statutárního města Kladna Ing. D. Jiránek.

Hosté na vernisáži v Památníku Lidice

Domnívám se, že důstojnost, vážnost i oficialita, se kterou obě výstavy proběhly, podtrhla rozhodnutí dospělých i dětí, pokračovat v této ušlechtilé zálibě a přinášet tak potěšení sobě i svému okolí.

Děti na výstavě v Lidicích

Dr. Milan Holeyšovský
E-mail: m.holeysovsky(at)seznam(dot)cz
 

zpět