Mladí kaktusáři vystavovali

 

Konec školního roku bývá pro děti nejen ve znamení očekávaného vysvědčení. Také zájmové činnosti mají svá zakončení. Žáci se účastní závodů, olympiád, soutěží a klání nejrůznějšího druhu.

Děti z kaktusářského kroužku, který pracuje ve školní družině Základní školy Buštěhrad, zakončily svoji letošní práci výstavou. V přízemí staré budovy vytvořily na stolech v místnosti k tomu určené, tři výstavní ostrovy.

První byl přidělen výsevnímu materiálu. V miniskleníčcích zde bylo k vidění množství vzešlých letošních semen. Z loňského výsevu už bylo možné spatřit, tzv. pikýrování kaktusů v sadbových miskách.

Druhý ostrov byl velmi sledován a obdivován. Děti si zde umístily své vlastní kaktusy, o které pečují ve škole, ale také doma. Donesly velké rostliny, některé kvetoucí, jiné s patrnými pozůstatky květenství. Nevynechaly ani sukulenty. Každý exponát byl opatřen názvem a jménem pěstitele.

Třetí ostrov byl menší než dva předešlé, ale neznamená to, že by nikoho nezajímal. Právě naopak. Děti na něm prodávaly za symbolickou cenu své výpěstky spolužákům. Rostliny vypěstovaly na čtyřech velkých okenních parapetech školní družiny především přepichováním semenáčků, odběrem listových řízků, stonkových řízků, částí stonku, odnožemi tvořícími trsy, množením oddenky i hlízkami na odnožích.

Vše, co bylo k mání, změnilo velice rychle svého majitele a pěstitele. Již nyní mají malí kaktusáři jasno, jak naloží se získanými financemi. Nakoupí si květináče, chemické prostředky pro ochranu rostlin a některé komponenty pro přípravu správného substrátu (především antuku).

Výstavu shlédli všichni žáci se svými vyučujícími. Výstavní plochu upravily děti druhého stupně školy svými zdařilými kresbami v paspartách. Ten, kdo neměl momentálně zájem o květiny, mohl prožít pěknou chvilku při pohledu na obrázky svých kamarádů.Výstava byla již druhá v pořadí, všechny děti se těší na tu příští a věří, že bude ještě krásnější. 

Zvláštní poděkování posíláme do Třince panu Pavloskovi za velkou pomoc a podporu našeho kaktusářského kroužku.


Anna Holeyšovská
E-mail:
Annaholeysovska@seznam.cz
 

(C)

zpět