Děti ukončily kaktusářskou sezónu

Těsně před podzimními prázdninami se rozloučily děti z kaktusářského kroužku s hlavní sezónou.

Brzy ráno v pátek 21.10 2011 vynosily ze družiny do vestibulu staré budovy školy své kaktusy, aby je naposledy v tomto kalendářním roce představily svým spolužákům.


Tentokrát se pochlubily velkými sbírkovými kaktusy, sukulenty a vzrostlými semenáčky. Děti se snažily. S velkou pečlivostí připravily, ošetřily a upravily všechny rostliny. 

Pochval od návštěvníků  za výsledky své práce si patřičně užívaly a na oplátku je obdarovávaly vlastnoručně zhotovenou upomínkou s obrázkem kaktusu  a letáčkem, na němž byl popis, jak pěstovat sukulentní rostliny během kalendářního roku.


Úspěšná kaktusářská sezóna s výstavami v Lidicích, Kladně a Buštěhradě byla tímto ukončena. 

Je však nutné připomenout, že veškeré úspěchy byly mocně podpořeny hlavními  sponzory, kterými jsou pánové z Klubu kaktusářů v Kladně. Za jejich materiální a odbornou pomoc jim velmi děkujeme. 

Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka školní družiny
při ZŠ a MŠ Buštěhrad

 

zpět