Jak jsme se snažili v roce 2012 
kroužek malých kaktusářů Buštěhrad

V kalendářním roce 2012 se činnost kroužku malých kaktusářů, který má 17 pravidelně docházejících členů ve věku od šesti do třinácti let, soustředila především na udržení sbírky kaktusů a sukulentů v dobré kondici.

Veškerou činnost podporoval Klub kaktusářů z Kladna. Jeho členové za žáky přijížděli v pravidelných intervalech a pomáhali odbornými radami i sponzorskými materiálními dary.

Opět přizvali děti na jednu z nejvýznamnějších výstav, jejíž čtvrtý a velice úspěšný ročník se konal na jaře v Památníku Lidice.

Za těch několik málo let se stala velmi oblíbenou a vyhledávanou. Letos potěšila zájemce ze širokého okolí krásně nakvetlými kaktusy víc, než tomu bylo v minulosti.

Druhá výstava se konala o několik dnů později v Kladně, a také zde měl kroužek své místo.

Před prázdninami jsme se vydali na exkurzi do soukromé sbírky.  

Září už patřilo uzavírání sezóny, které proběhlo ve škole. Kaktusáři ukázali své výpěstky spolužákům a informovali je stručně o tom, co se děje s kaktusy během celého roku.

 zpět
Anna Holeyšovská
Vedoucí vychovatelka školní družiny
při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad


   
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630