Kaktusářský kroužek a malé ohlédnutí
za rokem 2010

Beseda 16. 9. 2010    

Správní kaktusáři nehodnotí svoji sezónu od ledna do prosince, ale od okamžiku probouzení svých miláčků až do chvíle, kdy se rozhodnou je uložit k přezimování. 

To jen ve škole, kde je nutné respektovat především výuku, jsme si dovolili shrnout veškerou práci podle nejvýznamnějších dat, která se dotkla nejen členů kaktusářského kroužku, ale i ostatních spolužáků, pedagogů, rodičů a další veřejnosti v okolí.

Veškeré úspěchy v pěstování kaktusů a sukulentů byly ovlivněny sponzorstvím mnoha dobrých lidí a především úzkou spoluprací s Klubem kaktusářů Kladno. Jeho členové přijížděli po celý rok pravidelně za dětmi. Pomáhali materiálně a odbornými radami ve všech oblastech, především pak v oblasti ochrany rostlin před škůdci.

Výstava Lidice (27. 5. 2010)   

Díky jejich zájmu byla zahájena první výstava roku a to 27. 5. 2010 v Památníku Lidice za významné podpory jeho ředitele, JUDr. Milouše Červencla. Děti na ní opět vystavovaly společně s dospělými. Druhá výstava navazovala na předchozí, proběhla v Domu techniky Kladno 10. 6. 2010, kde měla také velký úspěch. 

Výstava Kladno (10. 6. 2010)   

Vzhledem k tomu, že během léta nemůžeme umístit kaktusy ve skleníku, musely přečkat nejkrásnější dny v roce opět na okenních parapetech. Všichni se obávali prudkého slunečního světla, ale rostlinám se dařilo skvěle. 

Výstava Kladno (10. 6. 2010)   

Šestnáctého září přivítaly děti mezi sebou nového předsedu Klubu kaktusářů Kladno, pana Emila Zemana, který s nimi kromě jiného hledal nejvhodnější místo pro zimování kaktusů ve škole. 

Jarmark města Buštěhradu (19. 9. 2010) 

Ohodnotil výsevy z loňského roku a označil rostliny vhodné k podzimnímu  prodeji. Jarmark města Buštěhradu se konal 19. 9. 2010, a tak byl nejvyšší čas.

Jarmark města Buštěhradu (19. 9. 2010)   

Sezóna byla uzavřena školní výstavou 7. 10. 2010. Navštívili ji žáci ze všech ročníků, mohli ohodnotit celoroční snažení svých kamarádů a výstavní kniha se plnila pochvalnými zápisy. Pak už nastalo období pro přenášení kaktusů do jedné ze tříd, ve které se v současné době pouze temperuje. Ve družině zůstaly pouze sukulenty a výsevní materiály. 

Zavírání sezóny (7. 10. 2010)    

Všechny zaskočila paní zima. Způsobila sněhovou kalamitu v den, kdy mělo proběhnout předvánoční společné setkání dětí se  členy Klubu kaktusářů v Kladně. Zavládl smutek, ale jen do chvíle, než do školní družiny vkročil pan Zeman. Udělal improvizovanou a definitivní tečku za celoročním snažením dětí v náhradním programu. Předal pozdravy od všech kaktusářů, přiložil krásné sponzorské dárky a slíbil, že plánované setkání bude v lednu, až se počasí umoudří.

Zavírání sezóny (7. 10. 2010)     

Žáci však ani v tuto dobu nezahálejí, pikýrují, zabývají se odbornou literaturou, prohlížejí atlasy kaktusů a sukulentů, odstraňují škůdce, vymývají staré květináče. Je třeba se připravit na jarní výstavy, a tak zhotovují upomínkové drobnosti pro jejich návštěvníky.  

Zavírání sezóny (7. 10. 2010)   

Bilancování je za námi a úspěšný rok také. Děkujeme všem sponzorům a dárcům z Buštěhradu, Kladna, Prahy, Českých Budějovic, Dačic, Třince, Chrudimi a dalších měst za významnou sponzorskou pomoc, odborné rady, přátelství a stálou podporu.

Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka školní družiny
při ZŠ a MŠ Buštěhrad

 

zpět