Vystavovali jsme v Peru
Díky Vašemu internetovému časopisu, který je určen především kaktusářům, jsem získala kontakt na PhDr. Olgu Vilímkovou, zakladatelku nadačního fondu Inka. Začátkem roku 2004 soustřeďovala výtvarné práce dětí z českých škol pro výstavu v Peru. Pracuji jako vychovatelka a učitelka, a tak jsem chtěla společně se svými žáky pomoci. Předala jsem naše obrázky a další, dětmi zhotovené drobnosti. Díky paní doktorce máme v současné době sesterskou školu ve vesnici Huarpaquilla. V srpnu nám přivezla krásná výtvarná dílka od dětí z tamní školy, která jsou v něčem velmi podobná kresbám našich dětí a v něčem až mrazivě rozdílná.

Pastelkami nebo temperovými barvami vymalovaná  příroda s vysokými horami, posetými kříži, se zapadajícím sluncem, kondory a kaktusy ve velikosti našich domů. Jsou to úžasné věci.

Prvního září tohoto školního roku jsme většinu prací vystavili ve vestibulu školy a v družině. Budou tam do konce měsíce.

Vzhledem k tomu, že naši zásilku do Peru nedoprovázel žádný finanční dar (zřejmě na rozdíl od ostatních škol), rozhodly se naše děti, že sběrem starého papíru a prodejem výtvarných prací na prodejních výstavách školy, přispějí dětem v sesterské škole na jejich vzdělávání. Získané prostředky věnují na zakoupení pastelek, sešitů, barev, tužek, čtvrtek a knih, kterých se nedostává. Věříme a doufáme, že se vše podaří. Snad i dětská přátelství takto navázaná potrvají alespoň u některých i v letech jejich dalšího života a u těch ostatních vytvoří pocit sounáležitosti a nutnosti pomoci druhým v nesnázi, bez nároku na honorář, jen tak, pro svoji vnitřní radost.

Posílám Vám dva obrázky a věřím, že se budou líbit.Anna Holeyšovská
273 43 Buštěhrad 668