header

Zajímavé kaktusy v údolí Cuatro Ciénegas,
Coahuila a jeho okolí, 3. část – Valle Ocampo

Naši krátkou reportáž o kaktusech v okolí Cuatro Ciénegas zakončíme návštěvou údolí Valle de Ocampo, které bývá nazýváno také romantičtějším jménem Valle de Las Calaveras (Údolí lebek). Z města Cuatro Ciénegas se do něj dostaneme již po pár kilometrech jízdy po silnici Coah 20 vedoucí na sever, směrem k Texaskému Big Bendu.

Údolí Ocampo přiléhá od severu těsně k Valle de Cuatro Ciénegas. I zde byly na začátku tohoto století zřízeny rozsáhlé zavlažované pozemky, s rozlohou cca 600 ha, které jsou dobře viditelné na snímcích z Google Earth. (Tím se dramaticky snížil přítok povrchové vody do údolí Cuatro Ciénegas.) Internetové zdroje uvádí existenci asi 200 studní a upozorňují na problémy způsobené nadměrnou spotřebou vody – zkrátka i zde jasně platí, že „El agua es todo“ neboli „voda je vše“.

Obr. 1 —  Pohled na údolí Ocampo z Google Earth, s vyznačením
tří lokalit, které jsou popisovány v tomto příspěvku

Valle de Ocampo jsme při našich cestách po Mexiku zatím navštívili třikrát. Poprvé to bylo v říjnu 2003, a byla to jen taková krátká „přepadovka“, kdy jsme se zastavili již asi 6  km severně od centra Cuatro Ciénegas a nadšeně si nafotili pár kousků Ariocarpus fissuratus. Vypadaly moc hezky, ale kvést je bohužel ani nenapadlo.

Obr. 2 — Ariocarpus fissuratus na lokalitě 6 km severně od Cuatro Ciénegas,
říjen 2003

Společně s nimi se tam vyskytovala Coryphantha delaetiana, Lophophora williamsii, Epithelantha micromeris var. greggii, Echinocactus horizonthalonius, Neolloydia conoidea, Echinocereus stramineus, Opuntia bradtiana a jakási eskobaria. Dosti nás překvapilo, že několik větších „ariáků“ bylo značně mechanicky poničených. Do té doby jsme věřili, že se tyto kaktusy dovedou ubránit svou nepoživatelností, ale zřejmě se tady vyskytuje nějaký zvláště drzý živočich, který se nenechá odradit.

Obr. 3 — Coryphantha delaetiana, stejné místo a čas jako obr. 2

Podruhé jsme do Cuatro Ciénegas dorazili 1. dubna 2012, a to jsme již návštěvu údolí Ocampo pojali poněkud důkladněji. Ze stejnojmenného města, které má asi 3 tisíce obyvatel, jsme vyrazili na západ, směrem na Puertecitos a Lagunu del Rey, s úmyslem udělat, pokud to půjde, jakýsi okruh a vrátit se podél železniční trati zpět do Cuatro Ciénegas. To se nám nakonec nepodařilo, protože prašná cesta za moc nestála, a také nám docházela nafta. Dojeli jsme ale až k Rancho Las Flores (80 km) a cestou udělali několik botanických zastávek, z nichž tři si určitě zaslouží krátký popis a pár fotografií. Jak jsme se již zmínili v našich předcházejících příspěvcích v těchto Internetových novinách, v roce 2011 byla v Mexiku mimořádně mrazivá zima a suché léto, takže v březnu 2012 na mnoha místech, včetně okolí Ocampo, to vypadalo dosti drsně.

1. zastávku jsme udělali již asi po 10 km jízdy od Ocampo, kdy nás docela lákavě vyhlížející odbočka do terénu přivedla k nevelké pískovně. Ta vypadala docela přátelsky i jako potenciální místo na nocleh, ale bylo teprve krátce po snídani, a tak jsme vyrazili za kaktusy. Velice rychle jsme našli první kousky Ariocarpus fissuratus, bohužel velice seschlé a zatažené.

Obr. 4 — Ariocarpus fissuratus (vpravo dole) a Echinocactus horizonthalonius
na lokalitě u pískovny, 1. dubna 2012

Obr. 5 Kvetoucí Echinocereus pectinatus, stejné místo a čas jako obr. 4

Bylo tady ale i pár jiných kaktusů, docela hezky kvetl jeden Echinocereus pectinatus a jeden Ancistrocactus uncinatus var. wrightii a potěšilo nás i pár mladých jedinců Echinomastus mariposensis. Byl to docela slibný začátek dne, a tak jsme s chutí vyrazili dál. (Večer jsme se sem opravdu vrátili přenocovat, a můžeme toto místo s klidem doporučit dalším cestovatelům.)

Obr. 6 — Echinomastus mariposensis, dospívající jedinec,
stejné místo a čas jako obr. 4 a 5

Obr. 7 — Echinomastus mariposensis, dospělá rostlina s dozrávajícími plody,
stejné místo a čas jako na obr. 4 až 6

2. zastávka byla jen asi o 5 km dál, u jakéhosi nízkého kopečku vpravo po směru jízdy. Našli jsme na něm pár zajímavých kaktusů, především mladé exempláře koryfanty, kterou jsme pracovně určili jako Coryphantha ramillosa, ale také Lophophora williamsii, kvetoucí Ancistrocactus uncinatus var. wrightii a Neolloydia conoidea a také jakousi eskobarii, ale kupodivu žádný Ariocarpus fissuratus. (Podle sdělení G. Matuszewskiho se C. ramillosa v mládí liší jen velmi málo od C. delaetiana. Rozdíl je v květech - C. delaetiana kvete žlutě, C. ramillosa má velké červené květy a vyskytuje se vzácně i v Texasu.)

Obr. 8 — Coryphantha ramillosa (?), mladý jedinec na lokalitě 15 km západně
od Ocampo, na severní straně silnice na Puertecitos, 1. dubna 2012

Obr. 9 — Ancistrocactus uncinatus var. wrightii, stejné místo a čas jako obr. 8

O to větší bylo naše překvapení, když jsme pak jen přešli přes silnici na druhou stranu a okamžitě uviděli spoustu fissuratusů - bohužel také velice seschlých a zatažených. Vypadaly opravdu pěkně zmordovaně, většinou měly po obvodu jakýsi věnec žlutých odumřelých hrbolů a tvářily se dosti pohřebně. Byla to zvláštní podívaná, nikdy jsme dosud neviděli tolik ariokarpusů pohromadě, ale jaksi nebylo nad čím moc jásat. Zkrátka příroda se s nimi tady opravdu moc nemazlila. S výjimkou pár kusů Echinocactus horizonthalonius a jakési zelené mamilárie tady byly jen ony, na hodně pusté kamenité pláni, s řídkými keříky převážně druhu Larrea tridentata.

Obr. 10 Lokalita s početnou populací Ariocarpus fissuratus, 15 km západně
od Ocampo, na jižní straně silnice na Puertecitos, 1. dubna 2012

Obr. 11 — Ariocarpus fissuratus, malá ukázka seschlých a zatažených rostlin,
stejné místo a čas jako obr. 10

Pořídili jsme hodně fotek jako dokumentaci, lámali si hlavu nad tím, jak to že silnice rozděluje lokalitu na dvě tak kaktusově odlišné části, a pak jeli dál až do 3. zastávky, asi 40 km západně od Ocampo.

Tady bylo kaktusů celkově méně, vedle všudypřítomného Echinocactus horizonthalonius jsme viděli jakousi koryfantu, snad Coryphantha echinus, ale také opravdu pěkné exempláře Echinomastus mariposensis. Kdysi před lety jsme o tomto kaktusu psali společně s Breckem Breckenridgem v časopisu Aztekia (1984/1-2), kde byl nazýván pravou „pouštní krysou“. I tady se na něj toto označení dobře hodí, roste totiž ve velmi otevřeném terénu, na plném slunci. Zdejší rostliny vypadaly, že jim ani to mimořádné sucho moc nevadí, zřejmě někdy v únoru s chutí kvetly, a teď měly právě dozrávající plody. (Mexická forma tohoto druhu se svým habitem liší od rostlin, které se vyskytují v Texasu. Je větší a má ježatější a často i barevnější vytrnění.)

Obr. 12 — Echinomastus mariposensis, mladý vyspělý exemplář s dozrávajícími
plody, na lokalitě 40 km západně od Ocampo, 1. dubna 2012

Obr. 13 — Echinomastus mariposensis, stará „pouštní krysa“ která už má
jistě hodně za sebou, stejné místo a čas jako obr. 12

K naší třetí návštěvě v údolí Ocampo došlo vloni v říjnu, v rámci Expedice Ariocarpus 2013, a psali jsme již o ní nejen ve 150. čísle těchto Internetových novin (duben 2014), ale také mnohem podrobněji v časopise Cactaceae etc. (2014/1). Proto v krátkosti jenom připomeňme, že jsme tenkrát vyrazili naprosto cíleně na známou lokalitu, v předchozím textu označenou jako 2. zastávka, která je asi 15 km západně od města Ocampo a je pro nás naprosto výjimečná, díky bohaté populaci Ariocarpus fissuratus. Měli jsme štěstí, že zřejmě díky mimořádně vydatnému období dešťů tady všechny „ariáky“ kvetly, jako kdyby jim šlo o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Naši čtenáři snad dovolí, abychom sem místo dalšího nadšeného popisu svého zcela mimořádného zážitku raději přidali ještě pár obrázků.

Obr. 14  Částečný pohled na lokalitu s početnou populací Ariocarpus fissuratus,
15 km západně od Ocampo, říjen 2013

Obr. 15 — Ariocarpus fissuratus, pohled zblízka
na mladou kvetoucí rostlinu z obr. 14

Obr. 16 — Ariocarpus fissuratus, zdejší populace je dosti hustá, rostliny jsou
často jen desítky centimetrů od sebe, stejné místo a čas jako obr. 14 a 15

Obr. 17 — Ariocarpus fissuratus, velký a jistě velmi starý exemplář - mistrovské
dílo přírody, stejné místo a čas jako obr. 14 až 16

Závěrem tohoto miniseriálu o kaktusech u Cuatro Ciénegas a v jeho okolí bychom ještě rádi zdůraznili, že je to oblast pro kaktusáře opravdu velmi zajímavá snad po celý rok, ale podzimní kvetení zdejších ariokarpusů je opravdu, jak se dnes říká, „cool“ neboli „boží“.

Obr. 18 — Ariocarpus fissuratus, tak nějak vypadá malé kaktusářské Eldorado!

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630