header

Kaktusy v Sierra de la Paila, Coahuila 4
Thelocactus rinconensis ssp. palomaensis

V dobré víře, že naše vyprávění o Sierra de la Paila naše čtenáře ještě nenudí (odezvu zatím nemáme bohužel žádnou), uvádíme další pokračování našich kaktusářských zážitků z této zajímavé oblasti Mexika. Tentokrát krátce navštívíme východní předhůří Paily, kde se vyskytuje Thelocactus rinconensis ssp. palomaensis Pavlíček et Zatloukal. Je to další ze zdejších endemitů a určitě si zaslouží mimořádnou pozornost, a to z velmi dobrých důvodů. Je to krásný thelokaktus se všemi přednostmi, kterými se tento rod vyznačuje, a navíc s krásně purpurově červeným květem. A co je zvláště důležité, byl objeven našimi přáteli V. Jakubcem, P. Pavlíčkem, R. Šubíkem a V. Zatloukalem, a popsán v Kaktusech 2004/1.

Obr. 1 Družicový snímek Sierra de la Paila z Google Earth s vyznačenými místy,
ke kterým se vztahuje tento příspěvek

My jsme se na tento kaktus byli poprvé podívat již asi 4 měsíce po uveřejnění popisu, na konci června 2004. Tehdy jsme objížděli celou Pailu kolem dokola po směru hodinových ručiček a návštěva lokality u Ejido La Paloma byla našim hlavním cílem. Tato vesnice leží v těsné blízkosti silnice MEX 57 Saltillo - Monclova, je třeba jí projet a pokračovat dál jihozápadním směrem k horám. Cesta vede přes rovinatou pláň, kterou křižuje síť prašných „nábližek“ vedoucích různými směry. Naštěstí jsme měli souřadnice lokality uloženy v GPSce (díky, Vláďo!), takže po chvíli hledání jsme se dostali do blízkosti cíle.

Obr. 2 Družicový snímek Sierra de la Paila z Google Earth – pohled od Ejido
La Paloma směrem na západ. V dálce za horami leží Nuevo Yucatán.

Auto jsme zaparkovali nedaleko rozpadajících se zbytků opuštěné osady La Luz (= světlo) a vyrazili nedočkavě kupředu. Za pár minut bylo jasné, že náš cíl je vzdálený sice jen pár metrů vzdušnou čarou, ale odděluje nás od něj jakási rokle a za ní nepříjemně strmý kamenitý svah. Taková situace nastává poměrně často, protože GPSka naviguje neznámým terénem samozřejmě přímo, aniž by respektovala jakékoliv přírodní překážky. Byli jsme ovšem tak nedočkaví, že se nám nechtělo hledat nějakou schůdnější a pohodlnější cestu, a začali jsme se škrábat nahoru přímo za nosem. Ještě jsme si říkali, jak to tady mohli ti naši kamarádi objevit?

Obr. 3 —  Spoluautorka jako šťastný nálezce, s velkým exemplářem
Th. rinconensis ssp. palomaensis na lokalitě La Luz, červen 2004

Pár metrů vysoká skalnaté stěna však byla zanedlouho zdolána, a my jsme se ocitli na jakémsi plochém, mírně svažitém kamenitém hřbetu a téměř okamžitě uviděli hledané palomaensisy. Jak nám mnozí dají za pravdu, první nález každého druhu kaktusu v přírodě je zážitek vzrušující a velmi příjemný. Zvláště když se jedná o něco nového a zatím neokoukaného. Hodně se to podobá houbaření, či broukaření a jiným divokým vášním.

Obr. 4 — Th. rinconensis ssp. palomaensis, pohled zblízka
na velký exemplář z obr. 3, červen 2004

Musíme se přiznat, že jako přátelé a milovníci thelokaktusů jsme si to tady opravdu užívali. Pěkných dospělých palomaensisů s průměrem až 20 cm tady bylo několik desítek, a tak jsme se věnovali prohlížení a focení co největšího počtu exemplářů. Ty se však od sebe navzájem lišily jen málo, především délkou a charakterem vytrnění, viz obr. 4 – 9.

Obr. 5 — Th. rinconensis ssp. palomaensis v podzimní zeleni,
La Luz, červen 2004

Obloha byla bohužel úplně zatažená, a navíc nás otravovaly jakési protivné mušky. Kaktusy se ale dobře vyjímaly v okolní zeleni, ve společnosti mechů, otevřených vranečků, trávy, nízkých akácií a Agave lechuguilla. Byly pěkně napité a bylo na nich i několik poupat, ale květ bohužel ani jeden.

Obr. 6 — Th. rinconensis ssp. palomaensis, dlouhotrnný exemplář
s poupětem, La Luz, červen 2004

Obr. 7 — Th. rinconensis ssp. palomaensis ve společnosti otevřených vranečků,
La Luz, červen 2004

Obr. 8 — Th. rinconensis ssp. palomaensis, jedinec s výraznými jehlovitými
okrajovými trny, La Luz, červen 2004

Obr. 9 — Th. rinconensis ssp. palomaensis, rostlina s kratšími a hrubšími trny,
La Luz, červenec 2004

Abychom ty krásně zbarvené květy mohli našim čtenářům přece jen ukázat, museli jsme požádat o pomoc Pavla Pavlíčka a Vláďu Zatloukala, kteří ochotně zalovili ve svých archivech snímků z druhé návštěvy této lokality, koncem února 2003. Palomaensis byl opravdu šťastný nález - i my si myslíme, že tento poddruh zaslouží samostatnost – není třeba jej házet do jednoho pytle s nidulansy - jsou jim sice hodně blízké, ale rozdíly tady jsou, včetně výskytu na dvou značně omezených místech, oddělených docela vysokými horami, viz obr. 2.

Obr. 10 — Th. rinconensis ssp. palomaensis s květy,
La Luz, únor 2003, foto © P. Pavlíček

Až po delší chvíli příjemně strávené mezi palomaensisy jsme si uvědomili, že stojíme na samotném okraji Paily, na vyvýšené plošině, která se mírně svažuje k jihozápadu, a že oblast na které rostou thelokaktusy je opravdu malá. (Autoři popisu uvádějí svůj odhad 10 arů.) Je to jen jakási mikropopulace, a nechce se věřit, že nikde kolem už se tyto, nebo podobné rostliny nevyskytují, jak uvádějí zprávy cestovatelů. (Výskyt palomaensisů asi 2 km severněji, zmíněný ve speciálu Thelocactus z roku 2008 je zatím nedoložený.) Vzhledem k tomu, že předhůří Paily měří po obvodu téměř 200 kilometrů a je dosti obtížně dostupné, zdá se nám, že by se tady časem mohlo ještě něco zajímavého najít.

Obr. 11 — Th. rinconensis ssp. palomaensis s květy,
La Luz, únor 2003, foto © V. Zatloukal

Společně s palomaensisy se vyskytuje i několik dalších kaktusů, především Ariocarpus retusus, s početnými kristátami. Podle údajů doprovázejících původní popis by jich tady měly být desítky, my jsme ale, i když bez zvláštního hledání, viděli jen pár kusů. Vypadaly ovšem moc pěkně, a tak jsme si je také vyfotili, i když tyhle potvůrky nejsou právě našimi oblíbenci.

Obr. 12 — Ariocarpus retusus, kristáta, La Luz, červen 2004

Našli jsme zde také ojedinělé exempláře Coryphantha neglecta, Ancistrocactus scheerii a Epithelantha micromeris.

Obr. 13 — Th. rinconensis ssp. palomaensis na lokalitě La Luz, březen 2012

Na závěr ještě zbývá porovnat dojmy z návštěvy letní 2004 a jarní 2012, jako jsme to udělali v předchozích příspěvcích. Podruhé jsme zajeli autem o kousek dál na jih a odtud pokračovali velmi pohodlnou chůzí do mírného kopce až na místo. (Připadalo nám to až téměř nesportovní…)

Obr. 14 — Th. rinconensis ssp. palomaensis na lokalitě La Luz, březen 2012

Tentokrát byla celá lokalita značně vyprahlá a kaktusy seschlé. Palomaensisy však vypadaly překvapivě dobře, měly dozrávající plody i poupata, ale otevřený květ opět ani jeden. Nafotili jsme jich opět docela dost a 4 snímky jsou tady, obr. 13 - 16.

Obr. 15 — Th. rinconensis ssp. palomaensis, silněji vytrněný exemplář
s dozrávajícími plody a poupaty, La Luz, březen 2012

Nejhůře vypadaly porosty A. lechuguilla a také kristátní ariáky - suché věnce žlutých hrbolů byly dostatečně výmluvné. Je jasné, že ani kaktusy si nelibují ve velkém suchu, a jako všechno živé milují vodu.

Obr. 16 — Th. rinconensis ssp. palomanensis, tento jedinec to moc nepřehání
s trny, ale zato nešetří poupaty, La Luz, březen 2012

Jsme zvědaví, jaké zprávy z Mexika přivezou naši cestovatelé letos,
jestli již trochu pršelo, nebo období velkého sucha trvá dál.

zpět

Text a fotografie
Vlastimil Lukeš, Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630