header

Kaktusy v Sierra de la Paila, Coahuila 3
Thelocactus wagnerianus

Dnes navštívíme pohoří Sierra de la Paila již potřetí a budeme se zabývat dalším velmi zajímavým a atraktivním kaktusem, jímž je bezpochyby Thelocactus bicolor. Jak známo, jde o druh, který je rozšířený na obrovské ploše sedmi států Mexika a Texasu, a tomu odpovídá jeho mimořádná variabilita.

Obr. 1 — Družicový snímek Sierra de la Paila z Google Earth s vyznačenými místy,
ke kterým se vztahuje tento příspěvek

V Paile má domov jedna z jeho extrémních forem, která bývá spíše z historických důvodů označována jako Thelocactus wagnerianus. Toto jméno původně použil v roce 1929 A. Berger pro rostliny, které se podle jeho názoru lišily od Thelocactus bicolor - štíhlejším vzrůstem, více žebry a chybějícími zploštělými trny. Originální popis však je poměrně obecný, obrázek chybí a typová lokalita je uvedena pouze jako „východní Mexiko“, takže z dnešního pohledu samostatnost tohoto druhu nemá význam. Pilbeam ve své knize Thelocactus (1996) jméno wagnerianus použil na úrovni variety Th. bicolor, v pozdějších pramenech je obvykle najdeme již jen jako synonymum Th. bicolor, nebo nanejvýš jako synonymum Th. bicolor var. bolaensis.

Obr. 2 — Th. bicolor - „typická“ forma na lokalitě
2,5 km severně od Estación Marte, říjen 2003

 V Paile se však vyskytuje bikolor, který má třináct žeber, je zřejmě nejhustěji vytrněný ze všech bikolorů, a který je proto kaktusáři označován jako „Th. wagnerianus“, případně Th. bicolorwagnerianus(v tomto příspěvku budeme pro jednoduchost používat pracovní název „Th. wagnerianus“, případně jen „wagnerianus“ bez nároků na taxonomickou správnost). Podle všeho je tato forma zdejším endemitem, protože se v literatuře neobjevuje údaj o jejím výskytu na jiných místech. Navíc se v blízkém okolí Paily vykytuje také Th. bicolor ve své mnohem „typičtější“ a běžnější podobě.

Obr. 3 —  Th. wagnerianus“ - velmi dobře odpovídá původnímu
Bergerově popisu, 5 km severně od Nuevo Yucatán, říjen 2003

Při první návštěvě Paily, na podzim 2003, jsme nejprve kousek cesty na sever od Estación Marte, na pláni, která je dnes onou známou, lidmi vytvořenou pustinou, našli a fotografovali „typické“ bikolory s květy. K setkání s „Th. wagnerianus“ došlo až o den později, když jsme po návratu z noclehu na lokalitě Parrenos pokračovali dále podél západního okraje Paily na sever, směrem k vesnici Las Coloradas. Pokud se podíváme na Google Earth zjistíme, že první úsek cesty vede jakýmsi úzkým předělem mezi Pailou a Sierra de los Alamitos, a pak pokračuje dál přes otevřenou plochou pláň.

Obr. 4 Th. wagnerianus“, 5 km severně od Nuevo Yucatán, říjen 2003

Již první zastávka, asi 5 km severně od Nuevo Yucatán, nám přinesla očekávaný nález. Zdejší bikolory se svým habitem opravdu značně odlišují od všech ostatních, které jsme do té doby (i potom později) v Mexiku viděli, včetně těch u Estación Marte. A vykazují diferenční znaky uvedené Bergerem v původním popisu (viz výše) - jen to „východní Mexiko“ jaksi nesedí. Většina zdejších rostlin měla velmi husté vytrnění, většinou slámově žluté až žlutošedé barvy.

Obr. 5 Th. wagnerianus“ - barevné extrémy jsou tady pěkně pohromadě,
5 km severně od Nuevo Yucatán, říjen 2003

První setkání probudilo naši zvědavost, co uvidíme dál. Na dvou blízkých lokalitách (odbočka na Rancho Los Tres a Zona de Minas) jsme našli stejnou formu, s převažujícím šedožlutým či spíše žlutošedým, hustým vytrněním, někdy částečně červeným. Zcela červeně vytrněné exempláře byly jen ojedinělé. Na konec jsme dorazili až k prázdným domkům patřícím k opuštěnému dolu Mina El Aguirreno (?). Někde tady se vyskytuje endemitní Acharagma aguirreanum – viz: http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/material_bib/J/Janeba_CSJ237.pdf 

Obr. 6 Lokalita „U astrofyta“, 6 km severně od Nuevo Yucatán, říjen 2003

Co se tady dolovalo, to se nám nepodařili spolehlivě zjistit, ale o významu zdejší těžby svědčí i blízké malé letiště, které jsme našli později doma na Google Earth. Původně jsme odtud chtěli pokračovat dál na Las Coloradas, ale nedařilo se nám v plochém, křovinatém a dosti blátivém terénu najít správnou cestu, a tak jsme se raději obrátili nazpět.
 

Obr. 7 — „Th. wagnerianus“, na lokalitě „U astrofyta“ - populace je početná,
ale rostliny jsou díky svému zbarvení nenápadné, říjen 2003

V pozdním odpoledni nám dělali společnost početní motýli monarchové (Danaus plexippus)
na svém podzimním tahu, odněkud z USA a Kanady na zimoviště ve středním Mexiku.
Pohybovali se pomalu, plachtivým letem, v dosti velkých rozestupech a byli najednou všude
kolem, kam až bylo možné dohlédnout. Vypadali, že jsou v dokonalé pohodě a člověk by
opravdu neřekl, že jsou schopni urazit tisíce kilometrů. Jeden nešťastník bohužel skončil
na kapotě našeho auta, takže jsme si jej mohli prohlédnout z blízka – opravdu krásný
motýl s neuvěřitelnými schopnostmi.

Obr. 8 Th. wagnerianus“, na lokalitě „U astrofyta“ - mnoho rostlin
je solitérních, ale jsou tady časté i malé skupinky

Místo pro nocleh jsme tenkrát vybrali velmi dobře, asi 6 km severně od Nuevo Yucatán, na
lokalitě, kde jsme potom za ranní mlhy našli naši nejpočetnější populaci „Th.
wagnerianus
“. Téměř všechny rostliny měly uniformní, husté, šedožluté až žlutobílé
vytrnění, často s určitým podílem červené barvy. Byly ve výborné kondici a s mnoha
dozrávajícími plody.

Obr. 9 Th. wagnerianus“, na lokalitě „U astrofyta“- některé exempláře
mají určitý počet červených trnů, i když málo nápadných

Místní sukulentní flora zahrnovala především Agave lechuguilla, Dasylirion spec., Opuntia bradtiana, Astrophytum senile var. aureum, Echinocactus horizonthalonius, Echinocereus pectinatus a Lophophora williamsii. Tomuto místu jsme později začali říkat „U astrofyta“ a spali jsme tam ještě dvakrát - v létě 2004 a na jaře 2012.

Obr. 10 Th. wagnerianus“, na lokalitě „U astrofyta“ - tito jedinci
už jsou o něco barevnější než průměr

V červnu 2004 byly zdejší „wagnerianusy“ opět ve velmi dobrém stavu, ale tentokrát jen s malými poupaty. Odtud jsme potom úspěšně pokračovali dál podle GPSky až k vesnici Las Coloradas.

Obr. 11 Th. wagnerianus“ (?) na lokalitě u Rancho San Antonio - i tady najdeme
 výrazné rozdíly v barvě vytrnění, 13 km východně od Las Coloradas, červen 2004

Na pěti zastávkách byla k vidění řada různých zajímavých kaktusů, mj. krásně rozkvetlá Coryphantha valida, a také jedna moc pěkná želva, která nám přeběhla přes cestu. Výskyt většiny těchto kaktusů však zřejmě končí asi 10 km severně od Nuevo Yucatán, kde cesta opouští kamenité předhůří Paily a pokračuje dál přes již zmíněnou hlinitou pláň, místy porostlou křovinami.

Obr. 12 Th. wagnerianus“ (?), Rancho San Antonio, červen 2004

Z Las Coloradas naše cesta pokračovala na východ, k silnici 57. Po mírném deštíku jsme u Rancho San Antonio s příjemným překvapením našli krásně rozkvetlé bikolory, z nichž některé bylo možné označit také jako „wagnerianus“, ale byly tam také méně vytrněné exempláře, které svým habitem již odpovídaly spíše „typickým“ bikolorům.

Obr. 13 — Th. bicolor, Rancho San Antonio - jedinec s řídkým vytrněním
a neobvykle zbarveným květem, červen 2004

Při stejné výpravě jsme ještě navštívili známou lokalitu u osady Hipólito na jižním okraji Paily, kde se rovněž uvádí výskyt „Th. wagnerianus“ (J. Chvastek: Kaktusy 1994/3:93-94). Auto jsme zaparkovali u silnice 114 asi 3 km západně od osady Hipólito a pěšky se vydali k jižnímu svahům Paily. Byl tam ideální kaktusářský terén - rovinka, žádné lezení do kopce a prolézání trnitým křovím či porostem bodavých agáví nebo agresivních opuncií. A k tomu všude kolem spousta kaktusů, jak v botanické zahradě. Z počátku nás nejvíce fascinovaly hojné exempláře Echinocactus horizonthalonius, s množstvím poupat těsně před otevřením. Bylo téměř jisté, že až půjdeme zpátky, budou všechny v plném květu. Protože jsme oblíbené „horizontíky“ kvést ještě nikdy předtím neviděli, bylo se na co těšit.

Obr. 14 Th. wagnerianus" se žlutým vytrněním, Hipólito, červen 2004

Ale i ostatní kaktusy stály za to, především ovšem početné „wagnerianusy“. Zdejší populace již nebyla tak homogenní, jako ta západní, variabilita vytrnění byla větší, co do hustoty i barev. Vedle slámově žlutých rostlin jsme viděli také pár exemplářů s nádherně červenými trny. Nicméně stále ještě můžeme s klidným svědomím zdejší formu bikolorů přiřadit tomu, čemu se dnes říká „Th. wagnerianus“. Dost jedinců mělo poupata nebo nezralé plody, ale květ jsme bohužel nenašli ani jediný. (Krásný obrázek rostliny s květem, který pořídil na stejné lokalitě I. Dráb však najdete na obálce Cactaceae etc. 1/2000.)

Obr. 15 Th. wagnerianus“ s mimořádně červenými trny, Hipóĺito, červen 2004

Množství druhů zdejších kaktusů bylo mimořádné, ani je nebudeme všechny vyjmenovávat – za všechny však uveďme aspoň známou „pouštní krysu“ Echinomastus mariposensis, rostoucí dál od silnice, na obnažených kamenných plotnách. K samotným horám jsme vlastně ani nedošli a pomalu se začali vracet. „Horizontíky“ už byly podle očekávání naplno rozkvetlé, a tak nastaly pravé fotografické žně. Nečekané spousty velkých zářivě červených květů – prostě kaktusářův sen, který se splní jen vzácně. Letní polední slunce stálo přímo nad námi, takže dalo dosti starostí vyhnout se při focení stínu vlastní zpocené hlavy.

Obr. 16 — Echinocactus horizonthalonius - exemplář se zvláštním tvarem květu,
Hipóĺito, červen 2004

Když jsme byli v nejlepším, všimli jsme si, že v dálce se u našeho auta motají policajti. Nezbylo než se vrátit zrychleným pochodem zpátky. Když jsme ale dorazili na místo, byli už naštěstí pryč, a tak jsme se s úlevou vrhli na láhve a kanistry s vodou. Zhruba čtyřhodinový pěší výlet v poledním horku nám dal docela zabrat, ale stál opravdu za to. Ještě jsme si vzpomněli, že malý kousek odtud, u odbočky ze silnice 40 na Hipólito jsme rok předtím našli „typické“ bikolory s květy.

Obr. 17 — Th. bicolor, odbočka ze silnice 40 na Hipóĺito, říjen 200

Na základě výše popsaného pozorování si teď dovolujeme udělat pracovní závěr, že „Th. wagnerianus“ je extrémní stanovištní forma Th. bicolor, s výskytem na kamenitém předhůří Paily. Námi potvrzené lokality jsou na její západní straně - severně od Nuevo Yucatán, na jižní straně - severozápadně od Hipólito a na severu – u Rancho San Antonio. Na východním okraji Paily, v okolí osad La Paloma a La Luz jsme žádný bikolor nenašli. V širším okolí Paily můžeme potkat „typické“ bikolory, pokud ovšem takové označení vůbec má nějaký smysl.

Obr. 18 Pohled na lokalitu „U astrofyta“ - A. lechuguilla a dasyliriony jsou
ve velmi zbídačelém stavu, ale kaktusy jsou docela v pořádku, březen 2012

Na závěr třetí části našeho vzpomínání na Pailu ještě připojíme poslední zážitky z března 2012. Jak jsme se již zmínili, tehdy jsme opět nocovali na naší oblíbené lokalitě „U astrofyta“. Připomeňme, že rekordní (padesátileté) mrazy v únoru 2011 a následující extrémně horké a suché období, v Mexiku zničily nejen téměř veškerou zemědělskou produkci, ale vážně poškodily na řadě míst i přírodní vegetaci, včetně některých sukulentních rostlin. Paila nebyla výjimkou, a tak jsme i tam viděli smutné věci.

Obr. 19 Th. wagnerianus“, na lokalitě „U astrofyta“ - také tyto kaktusy
prokázaly svou odolnost proti mrazům, březen 2012

Naše milé „wagnerianusy“ byly sice živé, ale krutě seschlé, s hustým vytrněním pochmurně šedobílé barvy. Seděly smutně mezi zbědovanými zbytky porostu A. lechuguilla a dasylirionů, viditelně toužily po trošce vody, ale přesto jsme na nich viděli i pár čerstvě nasazených poupat. Byl to opravdu názorný příklad, jak tvrdé podmínky mohou v přírodě nastat, ale jak známo, příroda se s tím naštěstí skoro vždycky dovede vyrovnat, pokud ji člověk nechá.

Obr. 20 Th. wagnerianus“, na lokalitě „U astrofyta“ - jedinec vlevo dole má
dokonce pěknou násadu poupat a optimisticky věří, že bude lépe, březen 2012

zpět

Text a fotografie
Vlastimil Lukeš, Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630