header

Kaktusy v Sierra de la Paila, Coahuila 1
Thelocactus nidulans

Mnohokrát jsme si říkali, že by bylo zajímavé, kdyby se dalo nějak zjistit, kolik kaktusářů z bývalého Československa se již vypravilo za kaktusy do Mexika. Odhadujeme to na mnoho desítek či nějakou tu stovku - možná bychom se moc divili. Ví se totiž jen o těch cestovatelích, kteří o svých zážitcích něco napsali nebo odpřednášeli, ať již ve svých mateřských klubech, nebo na větších fórech. O většině z nich se ale neví vůbec nic.

Jistě jste si všimli, že při kaktusářských setkáních se běžně mluví o mexických cestách s tak podrobnou znalostí místního zeměpisu, jako v „normální“ společnosti o Krkonoších nebo Beskydech. A některá zvláště oblíbená místa jsou kaktusáři navštěvována rozhodně častěji než Sněžka nebo Radhošť. Není se čemu divit, protože hodně takových cestovatelů již bylo v Mexiku mnohokrát, a tak na spoustu lokalit trefí snadno i bez mapy nebo gépéesky.

Snad každý, kdo již v této zemi byl, si tam oblíbil pár míst, kam se pokud bude osud příznivý, vždycky rád vrátí. Samozřejmě i my takové lokality máme a jednou z nich je určitě Sierra de la Paila v Coahuile. Toto nevelké pohoří se zvedá blízko dálkové silnice MEX 40, zvané také „Carretera Interoceánica“, která, jak její název naznačuje, spojuje východní a západní pobřeží Mexika. Leží na ní kaktusářsky významná střediska, jako je Monterrey, Saltillo, Torreón a další. Paila je tak opravdu hodně „na ráně“ a vždycky je škoda ji jen tak minout, protože se tam vyskytuje řada velmi zajímavých kaktusů. Mezi ně rozhodně patří i tři druhy/poddruhy našich oblíbených thelokaktusů. Protože jsme v Paile byli již třikrát, v letech 2003, 2004 a 2012, a pětkrát jsme tam nocovali, máme k ní značně přátelský vztah, a vždycky budeme rádi vzpomínat na příhody, které jsme tam zažili společně s našimi přáteli. Chtěli bychom se o ně teď podělit se čtenáři I. N. Cact.cz, ale raději ne formou „cesto-popisu“, spíše volným vyprávěním o setkáních se zajímavými kaktusy na zajímavých místech. Třeba se nám podaří vzbudit i v dalších, současných i budoucích, cestovatelích zájem taky se do Paily někdy podívat.

Nejprve několik základních údajů. Sierra de la Paila (budeme ji i nadále jmenovat krátce Paila) leží na jihovýchodě státu Coahuila, a její jižní okraj je vzdálený jen asi 50 km na severozápad od města Saltillo. Na družicových snímcích vypadá jako jakýsi ostrov kapkovitého tvaru, který se zvedá do výšky přes 1000 m nad okolní rovinu a dosahuje až 2350 m n. m. Na délku měří asi 60 km, na šířku 35 km, je protkána řadou radiálních kaňonů a do jejího nitra vedou minimálně dvě námi vyzkoušené, obstojně sjízdné cesty. Paila je značně suchá, průměrné množství srážek je asi 400 mm a není zde stálý zdroj vody, průměrná roční teplota dosahuje 20 °C. Přesto je zdejší flóra značně bohatá, J. Villarreal (1994, www.biodiversitylibrary.org/pdf3/005585500034587.pdf) uvádí 87 čeledí s 387 rody a 703 druhy cévnatých rostlin. Jsou zde typové lokality 21 rostlinných druhů, z nichž 9 je endemitních. Seznam kaktusů čítá 49 druhů a variet, tři z nich jsou endemitní (Acharagma aguirreanum, Coryphantha laui, Echinocereus delaetii).

Sierra de la Paila zobrazená na Google Earth z výšky 161 km

Obr. 1 Sierra de la Paila zobrazená na Google Earth z výšky 161 km.

Do Paily se většinou jezdí od jihozápadu. Odbočka z hlavní silnice MEX 40 na Las Coloradas vede kolem moc pěkné stolové hory zvané El Pilar. Ta představuje jakýsi symbolický vstup do této oblasti a každá výprava se tady aspoň na chvilku zastaví a udělá pár fotek. Je to místo mezi kaktusáři dobře známé a populární (dnes se často říká „kultovní“), a to nejen díky malebnosti samotné hory, ale i výskytu velice atraktivního kaktusu, jakým jistě je A. kotschoubeyanus ssp. macdowelii – k tomu se ale vrátíme někdy později.

Vstup do Paily symbolicky střeží hora, zvaná El Pilar

Obr. 2. Vstup do Paily symbolicky střeží hora, zvaná El Pilar.

Pokud El Pilar mineme zleva, dostaneme se na železniční stanici, či spíše zastávku, jménem Estación Marte. Je to sice hrozná „díra“, ale několikrát se nám podařilo v místním krámku koupit docela dobré mexické housky zvané bolillo, a to zase není tak úplně běžná věc.

Pohled na El Pilar od Estación Marte již není tak malebný

Obr. 3 Pohled na El Pilar od Estación Marte již není tak malebný.

Cesta tady kříží železniční trať Saltillo – Torreón a pokračuje dál na sever rovinatou plání, která ještě v říjnu 2003 byla plná kaktusů, mimo jiné krásných horizontíků a bikolorů. Pak se asi někdo zbláznil a v červnu 2004 už jsme tady viděli dílo zkázy – velkoplošné ničení veškeré vegetace. Při letošní jarní návštěvě jsme zjistili, že vyčištěné pozemky leží stále ladem. Podívaná je to hrozná – raději rychle projeďme touto naprosto zničenou krajinou dál, směrem k vesničce Nuevo Yucatán. Pokud zastavíme někde na půli cesty, kde je původní porost ještě zachovaný, narazíme téměř určitě na kaktus, který se zřejmě vyskytuje pouze v této oblasti Paily. Je jím nádherný a bizarní Thelocactus nidulans, dnes nejčastěji označovaný jako Thelocactus rinconensis ssp. nidulans (Quehl) Glass.

Od začátků našeho kaktusaření jsme si museli počkat dlouhou řadu let, než jsme si tento opravdu nejtrnitější telák mohli prohlédnout v přírodě. Poprvé jsme jej vysévali v roce 1974 ze semen od Ing. Horyny z Liberce, nikdo jiný je tehdy u nás nenabízel. Je dobře známo, že ty tzv. modrozelené thelokaktusy rostou pěkně pomalu a jejich pěstování chce trpělivost, velkou trpělivost. Z té doby nám ve sbírce zůstal jediný exemplář, který je dnes již dosti velký, ale s květy se moc nesnaží. Vypadá téměř stejně jako letitý import, který jsme před asi 35 lety získali od p. Boubely ze sbírky PAPABOLIS, a který nám bohužel ještě nikdy nekvetl. Asi se ti dva nějak domluvili a není s nimi řeč. Tak jsme je pro zajímavost aspoň společně vyfotili a tady jsou. Importní exemplář má u báze stále ještě původní dlouhé trny, ale to už je dávná historie. Za celá ta dlouhá léta se nám nepodařilo vytvořit mu podmínky, se kterými by dal najevo svoji spokojenost a předvedl, co dovede.

Thelocactus nidulans: semenáč starý cca 40 let (vlevo) a import ještě 
delší dobu v kultuře (průměr těl bez trnů je 10 cm). Dlouhé roky bohužel 
poznamenaly jejich těla jizvami po připálení jarním sluncem.

Obr. 4. — Thelocactus nidulans: semenáč starý cca 40 let (vlevo) a import ještě
delší dobu v kultuře (průměr těl bez trnů je 10 cm). Dlouhé roky bohužel
poznamenaly jejich těla jizvami po připálení jarním sluncem.

Připomeňme, že přívlastek „nidulans“ znamená hnízdovitý, a je celkem výstižný - vytrnění je znamenitě pichlavé a hustě propletené - mezi thelokaktusy nemá konkurenci. Drsná krása, která nás u řady zástupců tohoto rodu tak přitahuje, je právě u nidulansů rozvinuta opravdu v maximální míře - jsou tak ošklivé až jsou krásné. Je dost dobře známo, že starší rostliny mají u své báze dlouhé trny, které postupně zvětrávají a začínají se azbestovitě rozvlákňovat. Tento jev můžeme pozorovat v menší míře i u jiných thelokaktusů, ale u nidulansů je to často opravdu velmi nápadné.

Velmi dobře si vzpomínáme na naše první setkání s divokými nidulansy, na lokalitě mezi Estación Marte a Nuevo Yucatán, v říjnu 2003. Byl to téměř smyslný požitek, opatrně se dotýkat těchto extrémně vytrněných chlapíků a hledat v jejich temenech květy, poupata a plody. No, jeden kvítek tam opravdu byl, náš první a bohužel dosud i poslední. Krčil se mezi hustými trny, které mu účinně bránily v plném rozvití. Vzpomněli jsme si tam i na ten náš starý import doma ve sbírce a říkali jsme si, kde asi rostl a kdo a kdy jej vykopal a poslal do Evropy.

Thelocactus nidulans - osamělý květ na lokalitě 15 km severně od Est. Marte, říjen 2003

Obr. 5. — Thelocactus nidulans - osamělý květ na lokalitě 15 km severně
od Est. Marte, říjen 2003.

Nidulansy sídlí v dosti plochém terénu a na mírných kamenitých svazích, v rostlinném společenství označovaném jako matorral desértico chihuahuense. Velmi pěknou a zajímavou doprovodnou rostlinou je Grusonia bradtiana, ale vyskytují se tady i další atraktivní kaktusy: Ariocarpus fissuratus ssp. lloydii, Astrophytum senile var. aureum, Lophophora williamsii, červeně kvetoucí Coryphantha pseudoechinus, Neolloydia conoidea a Escobaria spec.

Kvetoucí Grusonia bradtiana na lokalitě 15 km severně od Est. Marte, červen 2004

Obr. 6. Kvetoucí Grusonia bradtiana na lokalitě 15 km severně
od Est. Marte, červen 2004.

Podle našich pozorování i dostupných informací je výskyt nidulansů spolehlivě doložen pouze zde, v západním předhůří Paily, v okolí vesnice Nuevo Yucatán. Cestou dál podél západního obvodu Paily, směrem na Zona de Minas a Las Coloradas jsme je již nenašli, stejně jako při cestě dovnitř Paily, do údolí Parreňos. Za hřebenem Paily, na protějším východním okraji, se vyskytuje příbuzný, ale dostatečně odlišný Thelocactus rinconensis ssp. palomaensis Pavlíček et Zatloukal, a to opět na velmi omezené lokalitě u vesnice La Paloma.

Thelocactus nidulans má dobře odlišitelné okrajové a středové trny, zejména na mladých rostlinách je to velmi nápadné (15 km severně od Est. Marte, říjen 2003)

Obr. 7 — Thelocactus nidulans má dobře odlišitelné okrajové a středové trny,
zejména na mladých rostlinách je to velmi nápadné
(15 km severně od Est. Marte, říjen 2003).

Moc by nás zajímalo, kdy vlastně nidulans v přírodě kvete. Uvádí se, že v Paile většina srážek spadne v létě, ale žádný měsíc v nich nepřevládá. Letos, koncem března jsme u Nuevo Yucatán viděli na velmi seschlých rostlinách značné množství dozrávajících plodů, což by odpovídalo hojnému kvetení někdy v druhé polovině února. Jestli je to ale pravidlo nebo výjimka, to zatím bohužel nevíme.

Vzhledem ke skutečnosti, že nidulansy jsou rostliny dlouhověké, které rostou opravdu pomalu, je jejich pěstování - jak jsme již uvedli - náročné především na trpělivost a čas. Podmínky pro úspěšnou kulturu se zřejmě neliší od ostatních thelokaktusů, a jsou běžně uváděny v literatuře. Pokud jim dopřejeme více vody, zvýšíme o něco rychlost růstu, ale i také riziko úhynu. Úspěšný je vždy ten, kdo to umí správně vybalancovat. V této souvislosti si připomínáme, jak uměl růst thelokaktusů urychlit Ing. Perla v Čisovicích. Mladý semenáč narouboval na pořádný klacek E. jusbertii, a za rok měl kaktus ve velikosti malého pomeranče. Pokud by to chtěl někdo vyzkoušet s nidulansy, byl to určitě zajímavý pokus, mohlo by se tak dosáhnout opravdu kapitálního vytrnění.

Chcete-li ovšem vidět tento mimořádný thelokaktus opravdu v plné kráse, je potřeba se za ním vypravit až sem do Paily - myslíme si, že tento zážitek se nedá ničím nahradit. I když pár snímků taky neuškodí – tady jsou:

Thelocactus nidulans na lokalitě asi 3 km jižně od Nuevo Yucatán v říjnu 2003. Otevřené růžice vranečků prozrazují nedávný déšť.

Obr. 8 — Thelocactus nidulans na lokalitě asi 3 km jižně od Nuevo Yucatán
v říjnu 2003. Otevřené růžice vranečků prozrazují nedávný déšť.
 

Thelocactus nidulans na stejné lokalitě jako na obr. 9, v březnu 2012. Je jasné, že tady už dlouho nepršelo. 
	Vlevo vzadu je trs Euphorbia antisiphylitica, která se zdá být stále v dobré kondici, vranečky jsou sbalené a Agave lecheguilla stěží přežívá.

Obr. 9 — Thelocactus nidulans na stejné lokalitě jako na obr. 9, v březnu 2012.
Je jasné, že tady už dlouho nepršelo. Vlevo vzadu je trs Euphorbia antisiphylitica,
která se zdá být stále v dobré kondici, vranečky jsou sbalené a Agave lecheguilla
stěží přežívá.
 

Thelocactus nidulans na lokalitě 15 km severně od Est. Marte, v červnu 2004. Velký jedinec je zastíněný doprovodnou vegetací a je to znát na jeho slabším vytrnění.

Obr. 10 — Thelocactus nidulans na lokalitě 15 km severně od Est. Marte,
v červnu 2004. Velký jedinec je zastíněný doprovodnou vegetací
a je to znát na jeho slabším vytrnění.
 

Thelocactus nidulans v plném růstu na stejné lokalitě jako na obr. 10, červen 2004

Obr. 11 — Thelocactus nidulans v plném růstu na stejné lokalitě jako na obr. 10,
červen 2004.
 

Thelocactus nidulans na stejné lokalitě jako na obr. 10 a 11 v březnu 2012. Je zde vidět důsledek mimořádného sucha a zřejmě i mrazů v roce 2011, které zničily porosty A. lechugilla. Zelená je pouze Larrea tridentata.

Obr. 12 — Thelocactus nidulans na stejné lokalitě jako na obr. 10 a 11 v březnu 2012.
Je zde vidět důsledek mimořádného sucha a zřejmě i mrazů v roce 2011,
které zničily porosty A. lechugilla. Zelená je pouze Larrea tridentata.
 

Thelocatus nidulans – dvojice mimořádně vytrněných a velmi seschlých jedinců na lokalitě stejné jako na obr. 10-12, březen 2012. V pozadí je větší trs Grusonia bradtiana.

Obr. 13 — Thelocatus nidulans – dvojice mimořádně vytrněných a velmi seschlých
jedinců na lokalitě stejné jako na obr. 10-12, březen 2012.
V pozadí je větší trs Grusonia bradtiana.
 

Thelocactus nidulans – detail vytrnění rostliny na obr. 13 vlevo. Tady je ono známé „azbestovité“ třepení v ukázkovém provedení.

Obr. 14 — Thelocactus nidulans – detail vytrnění rostliny na obr. 13 vlevo.
Tady je ono známé „azbestovité“ třepení v ukázkovém provedení.
 

Thelocactus nidulans – mimořádně seschlý, ale stále živý exemplář na stejné lokalitě jako obr. 12-14, březen 2012

Obr. 15 — Thelocactus nidulans – mimořádně seschlý, ale stále živý exemplář
na stejné lokalitě jako obr. 12-14, březen 2012.
 

Thelocactus nidulans – tenhle „super“ kousek (ø 20 cm) by se do batohu zřejmě vešel, ale nechali jsme jej na pokoji. :-) Čeká tam na další kaktusáře, kteří se vypraví do Paily. Lokalita stejná jako na obr. 12-15, březen 2012.

Obr. 16 — Thelocactus nidulans – tenhle „super“ kousek (ø 20 cm) by se do batohu
zřejmě vešel, ale nechali jsme jej na pokoji. :-) Čeká tam na další kaktusáře,
kteří se vypraví do Paily. Lokalita stejná jako na obr. 12-15, březen 2012.

zpět

Text a fotografie
Vlastimil Lukeš, Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630