Poznámka k Thelocactus bicolor
od El Amparo

Krátká zastavení Jardy Šnicera

Foto © Jaroslav Šnicer

Thelocactus bicolor od El Amparo, Sierra de Parras

Variabilita Thelocactus bicolor je věčné téma. Obzvlášť jedná-li se o oblast Viesca. Chybou, které se v souvislosti s tímto tématem nejčastěji dopouštíme je, že neumíme odlišit obyčejnou variabilitu, jakou je například proměnlivá barva otrnění, od charakterových odlišností v jeho uspořádání. Není to jednoduché, ale bez toho abychom tyto (a jiné) rozdíly dokázali správně interpretovat, nebude možné tento druh dále třídit.

Foto © Jaroslav Šnicer
Thelocactus bicolor od El Amparo, Sierra de Parras

Na oblasti Viesca (jihozápadní Coahuila) je zajímavé, že hory obklopující tuto bezodtokou pánev hostí odlišné populace Thelocactus bicolor. Severní Sierra Zavaleta je domovem pravého Thelocactus bicolor ssp. bolaensis. Jižní Sierra Mármol má naopak velmi hrubý robustní T. bicolor, který má souvislost s typem od Huizache (San Luis Potosí) i bíle kvetoucí formou a pokračuje směrem na sever až do Brewster Co. v Texasu.

Foto © Jaroslav Šnicer
Thelocactus bicolor od El Amparo, Sierra de Parras

Méně vyhraněnou, ale rovněž samostatně stojící formou je T. bicolor ze Sierra de Parras, ležící na východ od Viesca. Je velmi vzhledná a svými znaky stojí někde mezi hrubým T. bicolor a T. bicolor ssp. bolaensis. Nelze si v této souvislosti nevšimnout, že podobné odlišnosti lze pozorovat i u jiných druhů v oblasti (např. Lophophora frici). A aby to bylo ještě složitější, dlužíme dodat, že východní oblast Sierra de Parras hostí jemně otrněnou formu T. bicolor, charakterově blízkou oblasti Saltilla (Caohuila).

Foto © Jaroslav Šnicer
Thelocactus bicolor od El Amparo, Sierra de Parras

Přiložené fotografie jsou ukázkou opravdové variability v barvě otrnění rostlin od El Amparo, ze západního výběžku Sierra de Parras.

Foto © Jaroslav Šnicer

El Amparo, Sierra de Parras

 
Text a foto: Jaroslav Šnicer
E-mail: cult.tricka@seznam.cz
 
 

(C)

zpět