header

Kaktusy v Sierra de la Paila, Coahuila 5
 ariokarpusy, astrofyta aj.

Vyprávění o našich třech cestách do oblasti Sierra de la Paila dnes uzavřeme stručným přehledem některých dalších kaktusových druhů, které jsme tam viděli a které se nám podařilo vyfotografovat tak, abychom je mohli předvést v co nejlepším světle.

Obr. 1  Sierra de la Paila z Google Earth s vyznačením míst,
které se vztahují k tomuto příspěvku

Začneme opět u Estación Marte a kopce El Pilar. Je tady totiž známá lokalita Ariocarpus kotschoubeyanus var. macdowellii. Připomeňme, že A. kotschoubeyanus je rozšířený na velkém území Mexika, vytváří mnoho mikropopulací a v Paile dosahuje severní hranice svého výskytu. Tato severní forma, popsaná Backebergem jako var. macdowellii, je v našich sbírkách velmi častá a oblíbená. Měla by být ze všech „koček“ nejmenší a nejdříve dospívat do květuschopnosti. Pamětníci často vzpomínají, jaké spousty jich tady u Est. Marte před lety viděli. Nevíme, do jaké míry tyto milé rostlinky opravdu postihlo již zmíněné klučení zdejších pozemků, my jsme je poprvé našli až vloni, v blízkosti osady, na typické lokalitě, kterou „kočky“ tak milují, tedy na holé ploché pláni, zapuštěné ve světlém vyschlém bahně. Nebyly jich sice spousty, ale pár desítek kousků jsme viděli. V jejich blízkosti, ale již ve štěrkovém terénu, se vyskytovaly docela pěkné „horizontíky, které bylo možné také fotografovat s horou El Pilar v pozadí.

Obr. 2 — Ariocarpus kotschoubeyanus var. macdowellii s horou El Pilar od západu,
Est. Marte, březen 2012

Obr. 3 — Ariocarpus kotschoubeyanus var. macdowellii z blízka,
Est. Marte, březen 2012

Dalším ariokarpusem, který se v Paile vyskytuje je A. fissuratus/lloydii. Někteří autoři jej označují za fissuratus, jiní za fissuratus var. lloydii, ještě další za fissuratus var. intermedius. Zdejší exempláře by však měly dosahovat rekordní velikosti - až 30 cm v průměru! My jsme bohužel našli jen mnohem menší kousky, a to na západním předhůří, společně s Th. nidulans nebo Th. wagnerianus. Květy jsme zastihli jen na jedné lokalitě u Zona de Minas, asi 13 km severně od Nuevo Yucatán.

Obr. 4 — Ariocarpus fissuratus,
Zona de Minas, červen 2004

Obr. 5 — Ariocarpus fissuratus s květy, ve společnosti dekorativních vranečků,
Zona de Minas, říjen 2003

Ariocarpus retusus jsme našli jen na východní straně Paily, na lokalitě Th. rinconensis ssp. palomaensis u La Luz, pověstné mnoha kristátními exempláři tohoto „ariáku“.

Obr. 6 — Ariocarpus retusus na lokalitě La Luz, červen 2004

Velmi zajímavým a bizarním kaktusem je v Paile nepochybně Astrophytum capricorne/ senile. Vyskytuje se tady totiž ve zvláštní formě, která je označována jako A. capricorne var. minor, nebo také A. senile var. aureum. Tyto rostliny mají dlouhé a husté tmavé trny, které jsou v temeni světle žluté a mají více či méně vločkovaná těla. Z hlediska škatulkování astrofyt do historicky zavedených druhů a variet je to něco dosti nepatřičného. Jak kdysi prohlásil milovník a znalec rodu Astrophytum Roman Staník – takové rostliny by raději neměly vůbec existovat.

Při zběžném nahlédnutí do moudrých knih jsme zjistili, že mezi odborníky rozhodně nepanuje názorová shoda – např. Hunt (2006) uvádí A. capricorne bez dalších variet či poddruhů a A. senile považuje za jeho synonymum. To je ovšem pro naše kaktusáře sotva přijatelné, vzhledem k tomu, že A. senile popsal A. V. Frič a k dlouholeté tradici pěstování významných sbírek astrofyt v naší zemi. Je to tedy i pro nás astrofytum „senile aureum“. Snad největší a nejhezčí exempláře jsme viděli na naší lokalitě „U astrofyta“, 6 km severně od Nuevo Yucatán. Že tyto kaktusy mají v přírodě opravdu mimořádně účinnou kamufláž, ukazují následující obrázky.
 

Obr. 7 — Astrophytumsenile aureum“ mladá rostlina s hustým vločkováním
na lokalitě „U astrofyta“, říjen 2003

Obr. 8 — Astrophytumsenile aureum“, mladý jedinec s řídkým vločkováním
a charakteristickou čupřinou zlatých trnů na temeni,
lokalita „U astrofyta“, červen 2004

Obr. 9 — Astrophytumsenile aureum“, velký starý exemplář bez vloček,
na lokalitě „U astrofyta“, červen 2004

Obr. 10 — Astrophytumsenile aureum“ na lokalitě 3 km jižně od Nuevo Yucatán,
říjen 2003

Fascinujícím kaktusem je určitě Leuchtenbergia principis. Vyskytuje se roztroušeně na velkém území Mexika, nikde není příliš hojná a v Paile se blíží severní hranici svého výskytu. Také její kamufláž se osvědčuje skvěle, dosti často jsme ji viděli téměř dokonale schovanou v okolní vegetaci. Obvykle ale nevypadá moc pěkně, zejména díky zaschlým tuberkulím, a ještě nikdy jsme ji neviděli kvést. U odbočky na Rancho los Tres, asi 10 km severně od Nuevo Yucatán jsme našli pár kousků, které patřily k těm pohlednějším.

Obr. 11 Dobře maskovaná Leuchtenbergia principis
u odbočky na Rancho Los Tres, říjen 2003

Lophophora williamsii je kaktus s mimořádnou pověstí, dobře známý i mnoha nekaktusářům. V Mexiku se vyskytuje rovněž na velkém území, takže se s ní potkáme poměrně často, ale mnohdy to není zvláště estetický zážitek. Pěkné exempláře jsme fotografovali na lokalitě u Zona de Minas, kde se dobře vyjímaly na skalnatém podkladu.

Obr. 12 — Lophophora williamsii, Zona de Minas, červen 2004

Kvetoucí lofofóry jsme zastihli u Hipólito, na štěrkovité pláni, společně s Echinocactus horizonthalonius. O rozkvetlých „horizontících“ jsme již psali, ale nemůžeme si odpustit ještě další dva obrázky.

Obr. 13 — Echinocactus horizonthalonius na lokalitě u Hipólito,
vlevo v dálce na obzoru je přehrada Presa del Tulillo, červen 2004

Obr. 14 — Echinocactus horizonthalonius, jeden z mnoha rozkvetlých jedinců,
Hipólito, červen 2004

U Hipólito se ovšem dají najít i jiné kaktusy, především Echinomastus mariposensis. Tento druh se vyskytuje v severní části Chihuahuašské pouště a zasahuje i do Texasu. Náš starý přítel Breck Breckenridge z USA jej tam kdysi výstižně nazval „pouštní krysou“. Poslal nám několik exemplářů dvou dosti odlišných texaských forem, které jsme pak měli dlouhou dobu ve sbírce, naroubované na Trichocereus pasacana. Proto naše setkání s mariposensisem v přírodě bylo jako shledání s dobrým známým, i když mexická forma je od těch texaských dosti odlišná.

Obr. 15 — Echinomastus mariposensis, Hipólito, červen 2004

V oblasti Paily se vyskytuje také několik druhů koryfant. Příslušníci tohoto rodu většinou kvetou v létě, a tak během hlavní cestovatelské sezóny - na jaře a na podzim, moc pozornosti na sebe nepřitahují. Nám se podařilo vidět, vyfotit a určit asi 5 druhů: Coryphantha difficilis u Hipólito, C. pseudoechinus mezi Est. Marte a u Nuevo Yucatán, C. poselgeriana/valida u Zona de Minas, C. salinensis u Las Coloradas a C. neglecta u La Luz.

Obr. 16 — Coryphantha pseudoechinus,
15 km severně od Est. Marte, říjen 2003

Obr. 17 — Coryphantha poselgeriana /valida,
Zona de Minas, červen 2004

Obr. 18 — Coryphantha salinensis na hlinité pláni u Las Coloradas,
v pozadí bouřkové mraky nad Pailou, červen 2004

Pro tentokrát se s Pailou a jejími kaktusy loučíme a věříme, že se tam ještě někdy podíváme. Možná jsme i naše čtenáře přesvědčili, že návštěva tohoto místa opravdu stojí za to.

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630