header

Thelokaktusy ze Sierra de Arteaga, Coahuila

V tomto příspěvku bychom rádi navázali na naše vzpomínky na kaktusy v Sierra de la Paila. Posuneme se totiž jen pár kilometrů dál na jihovýchod, kde Sierra Madre Oriental vytváří zvláštní hřebenovitý útvar, či snad jakýsi pařát, který je na geografických mapách Mexika tak charakteristický pro oblast mezi městy Saltillo a Monterrey. (Vede tudy hranice mezi státy Coahuila a Nuevo Neón.) Jeden z drápů zasahujících na území Coahuily se nazývá Sierra de Arteaga a kolem jeho západního hrotu vede dálnice Mex 57D Matehuala – Monclova.

Obr. 1  Družicový snímek okolí Sierra de Arteaga z Google Earth
s vyznačením míst, které se vztahují k tomuto příspěvku

Pokud tudy jedeme, a jsme kaktusáři, máme docela dobrý důvod k zastávce, protože se tady vyskytují dva zajímavé thelokaktusy. Tím prvním je Th. phymatothelos, obvykle uváděný jako Th. rinconensis ssp. phymatothelos, nebo také jako Th. rinconensisphymatothelos“. Je zřejmé, že rozhodně patří do okruhu Th. rinconensis, posoudit ale zda si zaslouží statut poddruhu, nebo spíše označení stanovištní formy je nesnadné. Jeho habitus je dosti specifický, díky zvláštnímu uspořádání laločnatých hrbolů, značně redukovanému otrnění a zbarvení květů. Pokud tento „telák“ právě nekvete, vypadá dosti skromně a někdy může být i docela ošklivý. Květy jsou ale nečekaně půvabné a jejich přítomnost prozrazuje poetickou duši tohoto šedivého a jaksi zamračeného kaktusu.

Obr. 2 — Thelocactus phymatothelos je po většinu roku velice nenápadný,
Arteaga, červen 2004

Druhý thelokaktus, který tady můžeme najít je Th. macdowellii, a to je opravdový bílý krasavec. Oba druhy rostou dosti těsně vedle sebe, ale nikoliv spolu, jakoby nebyli zrovna nejlepší kamarádi.

Obr. 3 — Thelocactus macdowellii je atraktivní i když nekvete,
zvláště ve společnosti otevřených vranečků, Arteaga, 2004

Výchozí místo k návštěvě lokality, kde se oba uvedené kaktusy vyskytují je město Arteaga, ležící malý kousek východně od Saltillo. Je to oblast značně zalidněná a lokalita, která je na západním výběžku Sierra de Arteaga leží v bezprostřední blízkosti města a dálnice. Taková místa nemáme moc rádi, protože iluze divoké přírody se tam dá vyvolat snad jen pod vlivem značné dávky tequily, ale i ona místa bohužel patří k současným kaktusářským cestám po Mexiku. Je to něco jako výlet do „přírody“ v pražské Šárce, nebo za sněženkami v Polance nad Odrou. Naštěstí nás pohled na družicové snímky z Google Earth přesvědčí, že i v Mexiku je ještě mnoho oblastí, docela vzdálených od měst a silnic. Názorně tam uvidíme, jak „lokalita Arteaga“ leží na samém krajíčku značně rozsáhlého pohoří, dosahujícího výšky až 3 000 m, kde v zimě občas sněží a jsou tam údajně i opravdová lyžařská střediska.

Obr. 4 Pohled na lokalitu Arteaga z Google Earth

Do oblasti Arteagy jsme se dostali poprvé koncem června 2004. Bylo to bezprostředně po velmi nepříjemném zážitku s jedním mexickým ochráncem přírody, doprovázeným dvěma příslušníky Policia Rural. Bez zjevné příčiny nás zastavil na silnici NL 61 před Galeanou a přímo u pangejtu nám udělal velice detailní prohlídku všech zavazadel. Bylo jasné, že ví proč tam jsme, a tak došlo i na obracení kapes. Nakonec tak přece jen našel pár ušmudlaných sáčků s trochou semen, která nám zabavil, poučil nás, že jsme se dopustili kriminálního činu, vyzval nás, abychom už nic takového nedělali, a nechal nás jet dál.

Byla to lekce, ze které jsme se vzpamatovávali dost dlouho a hned pospíchali pryč ze státu Nuevo León do klidnější Coahuily. Cestou jsme si dali k obědu kuře, které nás přivedlo na veselejší myšlenky, a tak jsme byli celkem brzy připraveni na další kaktusářské zážitky. Lokalita Arteaga nás přivítala vlídně, všechno kolem bylo pěkně zelené a rozkvetlé. Především nás však potěšily otevřené květy na Th. phymatothelos. Na kamenitém úpatí blízkého svahu jsme viděli desítky rostlin v celkem homogenní populaci. Jednotlivé exempláře se od sebe lišily jen málo, délkou trnů. (Vyskytují se tady i jiné kaktusy: M. chionocephala, E. pectinatus, N. conoidea, C. spec., L. williamsii, E. horizonthalonius a A. retusus).

Obr. 5 — Thelocactus phymatothelos v rozkvetlé letní přírodě, Arteaga, červen 2004

Obr. 6 — Thelocactus phymatothelos – detail kvetoucí rostliny z obr. 5

Po chvíli jsme došli k jakési kamenité strži, vlezli do ní a začali stoupat nahoru. Tady Th. phymatothelos již nebyl žádný, ale brzy se objevily první exempláře Th. macdowellii, v půvabné společnosti temně zelených a doširoka otevřených vranečků. Jen květy chyběly – ale člověk nemůže chtít všechno najednou. Pomalu jsme pokračovali k hřebeni a fotili další a další jedince, kterých tady byly desítky. Dosti uzavřená strž vytváří zvláštní mikrolokalitu, která tomuto druhu zřejmě výborně vyhovuje.

Obr. 7 — Thelocactus macdowellii, Arteaga, červen 2004

S bohatým fotografickým úlovkem jsme se vrátili do města Arteaga a ubytovali se v hotelu s řeznictvím El Cristal, na hlavní třídě, či přímo bulváru, se dvěma řadami vzrostlých stromů. Pokojík byl maličký a netekla v něm teplá voda, ale večeře dole na zahrádce, s vydatnou polévkou „caldo“ a pivem Corona, nám pomohla účinně spláchnout myšlenky na všechny nepříjemné zážitky toho rušného dne a umocnit příznivý dojem z lokality Arteaga.

Při stejné cestě, jen o tři dny později, jsme ještě navštívili druhou známou lokalitu s výskytem Th. macdowellii. Ta leží celkem nedaleko od Arteagy, na okraji Sierra San José de los Nuncios, u silnice Mex 40 Saltillo - Monterrey. Je asi 3 km východně od osady Ojo Caliente a říká se jí také „El Kelso“. Bylo nutné správně odbočit a projet širokým suchým říčním korytem kolem jakési štěrkovny až k nejbližším kopcům. Th. macdowellii jsme tam našli celkem snadno a v hojném počtu, opět společně s vranečky a dalšími kaktusy (G. beguinii, E. pachyrhiza, M. melanocentra, M. chionocephala, M. pottsii, N. conoidea, E. pectinatus a A. retusus).

Obr. 8 — Thelocactus macdowellii, na lokalitě El Kelso,
v pozadí Sierra San José de los Nuncios, červen 2004

Obr. 9  Thelocactus macdowellii, El Kelso, červen 2004

Obr. 10 — Epithelantha pachyrhiza také krásně kontrastuje s vranečky,
El Kelso, červen 2004

Druhá a zatím poslední naše návštěva na lokalitě Arteaga se uskutečnila v březnu 2012. I tady byly patrné účinky mrazů a sucha v předchozím roce - porosty Agave lechuguilla to odnesly nejhůře. Phymatothelosy byly v pořádku, ale velmi seschlé a zatažené, a tak tentokrát vypadaly opravdu skoro ošklivě.

Obr. 11 — Thelocactus phymatothelos ve značně seschlém stavu,
Arteaga, březen 2012

Šli jsme dál a nedočkavě vstoupili do známé strže za Th. macdowelii. Z počátku to nebylo moc slavné, zdálo se nám, že rostlin je jaksi méně než před osmi lety, květ ani jeden a vranečky otevřené jen napůl. S nadějí, že výše to bude lepší, jsme pokračovali nahoru, ale jakoby ta rokle byla pohříchu strmější, než minule. Mladší a rychlejší přátelé byli o dost velký kus vpředu, a za chvíli už nadšeně volali dolů, že našli květy. Přidali jsme tedy do kroku, a po pár minutách už tam byli taky a udýchaně obdivovali nádheru rozkvetlých macdowellii.

Obr. 12 — Thelocactus macdowellii s květy, Arteaga, březen 2012

Obr. 13 — Thelocactus macdowellii, detail rostliny z obr. 12 Arteaga

Kontrast sytě červené barvy s hustými čistě bílými trny byl skvělý, zvláště na pozadí modré oblohy. Kvetoucí rostliny ale byly pouze tady, na horním konci strže, na okraji hřebenu Sierra de Arteaga. S pěkným fotografickým úlovkem jsme nakonec utekli před silným větrem dolů a přes pláň hustě porostlou rozkvetlými exempláři Fouquieria splendens se vrátili k autům. Měli jsme štěstí, že k dokumentaci obou zdejších „teláků“ s květy nám tak stačily jen dvě návštěvy. Na základě získaných poznatků totiž všechny thelokaktusy mohou kvést v dosti širokém časovém rozmezí a zastihnout je v pravý okamžik chce značnou dávku loveckého štěstí.
 

Obr. 14 Pohled na lokalitu Th. phymatothelos s kvetoucími keři
Fouquieria splendens
, směrem k silnici Matehuala – Monclova,
Arteaga, březen 2012

Jak jsme již zdůraznili, lokalita Arteaga leží v těsné blízkosti města a frekventované dálnice. Přesto by snad ale mohla zůstat bez zásadních devastujících zásahů, protože Th. phymatothelos roste na kamenitém úpatí svahu a Th. macdowellii v dosti chráněné kamenité strži. Macdowellii by však tady mohl být celkem snadno vysbírán jako ozdoba mexických zahrádek, zatímco phymatothelos se ke svému prospěchu k dekoračním účelům moc nehodí.

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630