header

Zajímavé kaktusy v údolí Cuatro Ciénegas,
Coahuila a jeho okolí, 2. část – Valle El Hundido

V tomto příspěvku zamíříme z města Cuatro Ciénegas po silnici Mex 30 směrem na jihozápad, na San Pedro de las Colonias a krátce navštívíme Valle de Hundido. Toto údolí je od Valle de Cuatro Ciénegas odděleno kaňonem mezi Sierra de La Fragua a Sierra de San Marcos y Pinos. Pokud jeho jméno zadáme do vyhledávače Google, najdeme především odborné studie, které se zabývají zdejšími hydrologickými poměry.

Vydatné místní podzemní zdroje umožnily v roce 2003 zřízení rozsáhlých zavlažovaných zemědělských pozemků. Bylo vykopáno více než sto studní a založeno asi 1700 hektarů polí s vojtěškou. (Ty jsou velmi dobře vidět na snímcích z Google Earth – průměr jednotlivých kruhových pozemků je téměř kilometr.) Pak se ale ukázalo, že odběr vody, větší než 20 miliónů m3 za rok, je nadměrný a vzniklo podezření, že to ohrožuje hydrologickou stabilitu i v sousední chráněné oblasti údolí Cuatro Ciénegas. Proto se čerpání vody v údolí El Hundido začalo úředně regulovat. Zavlažování se má provádět hlavně v noci, kdy je nižší odpařování a bylo doporučeno pěstovat klony vojtěšky s nižšími požadavky na spotřebu vody.

Obr. 1 Pohled na údolí Hundido z Google Earth, s vyznačením lokality,
která je popisována v tomto příspěvku. (Zelená kolečka jsou zavlažované
pozemky o průměru téměř 1 km.)

Údolí El Hundido, o rozloze cca 7,5 tisíc km2, s nejvyšší nadmořskou výškou 1100 m, má suché a dosti teplé klima s letními dešti - průměrná roční teplota je 18-22 °C, celkové roční srážky činí 100 až 300 mm, Tomu odpovídají i typy zdejších rostlinných společenství, mezi nimiž převládá matorral desértico. Osada El Hundido má asi 6 stálých obyvatel, vedle zemědělské činnosti se zde těží sůl.

Poprvé jsme údolí El Hundido navštívili v říjnu roku 2003, kdy mexická příroda byla po konci vydatného období dešťů uprostřed bujné vegetace. Protože z předchozích cest jsme Mexiko znali jen v jarním suchém období, překvapilo nás, že teď bylo všechno, co mohlo, pěkně zelené a bohatě rozkvetlé. Nedaleko osady El Hundido jsme z hlavní cesty odbočili do terénu, směrem ke svahům na severním okraji Sierra de Los Alamitos.

Z jedoucího auta jsme nejprve zahlédli osamocený exemplář Coryphantha valida, s právě se otevírajícím květem. Zaměřili jsme ji pomocí gépeesky pro fotografování na zpáteční cestě a pokračovali ještě kus dál až do zastávky na kamenité pláni, řídce porostlé charakteristickou suchomilnou vegetací, s keříky Larrea tridentata a porosty Agave lechuguilla, ale také s krásnými, hustě zeleně olistěnými exempláři Fouquieria splendens a rozměrnými trsy Opuntia bradtiana.

Obr. 2 — Opuntia bradtiana a Agave lechuguilla, pohled na část údolí El Hundido,
v pozadí Sierra de La Fragua, říjen 2003

Okamžitě jsme s nadšením zaznamenali, že i tady roste a dokonce právě kvete náš zvláště oblíbený kaktus Thelocactus bicolor, který se v jižní polovině státu Coahuila vyskytuje v podobě vysokých, štíhlých a krásně hustě a barevně vytrněných sloupků. Tyto rostliny jsou dnes obvykle řazeny k Th. bicolor ssp. bolaensis, jehož pravděpodobná původní lokalita Cerro Bola(?) je celkem nedaleko odsud, u San Pedro de las Colonias. Původní popis tohoto taxonu sice uvádí sněhobílé (sic) vytrnění, ale jak dnes víme, čistě bílé, trsovitě rostoucí rostliny představují spíše nápadnou lokální formu, která se vyskytuje na severním okraji Sierra Zavaleta. Bikolory u El Hundido jsou převážně žlutočervené, ale vyskytují se i čistě žluté a červené. Jejich výrazně sloupkovitý růst vede k částečnému poléhání starých kusů, o výšce - či spíše celkové délce 30 až 40 cm, které pak často získávají dosti bizarní vzhled. Jak jsme se již zmínili, některé exempláře právě kvetly, ale jejich zpola otevřené květy měly bohužel daleko do plné krásy, kterou je tento thelokaktus vyhlášený.

Obr. 3 — Thelocactus bicolor/bolaensis na lokalitě El Hundido. V pozadí hustě
olistěná Fouquieria splendens a menší Echinocactus horizonthalonius, říjen 2003

Obr. 4 — Thelocactus bicolor/bolaensis se zde vyskytuje
v různých barevných formách a jeho květy jsou spíše menší
velikosti, říjen 2003

Obr. 5 — Thelocactus bicolor/bolaensis vytváří vysoké štíhlé sloupky,
které ve stáří částečně poléhají, říjen 2003

Na popisované lokalitě se vyskytuje ještě několik dalších nepřehlédnutelných kaktusů, jako je Echinocactus horizonthalonius a Ariocarpus fissuratus, ale hlavně a především Coryphantha werdermannii. Tento atraktivní kaktus je mezi kaktusáři asi dosti známý, především díky barevné fotografii v Backebergově knize Wunderwelt Kakteen (1968), která velmi dobře ilustruje výraznou odlišnost juvenilního a adultního vytrnění tohoto druhu. Zdejší „werdermanky“ už byly bohužel odkvetlé, ale měly ještě pár poupat, a značné množství dozrávajících plodů. Nakonec se nám přece jen podařilo najít aspoň jeden opožděný kvítek, který nás potěšil, i když byl trochu střapatý. Tato koryfanta je zajímavý endemit státu Coahuila, který se zřejmě vyskytuje jen na dosti omezeném území a je považovaný za ohrožený vyhubením.

Obr. 6 — Coryphantha werdermanii, vyspělý jedinec, společně s F. splendens,
říjen 2003

Obr. 7 — C. werdermanii vykazuje značně odlišné juvenilní
a adultní vytrnění, říjen 2003

Obr. 8 — C. werdermannii, starší kus s typickým ježatým habitem,
říjen 2003

Obr. 9 — C. werdermanii, jediný otevřený květ,
říjen 2003

(Pro doplnění uvádíme ještě výčet ostatních zde nalezených kaktusů, s výjimkou opuncií: Epithelantha micromeris var. greggii, Coryphantha pseudoechinus, Mammilaria grusonii, Mammillaria pottsii, Hamatocactus hamatacanthus a Echinocereus stramineus.)

Obr. 10 — Mamillaria grusonii, říjen 2003

Na další zastávce, jen asi 2 km dál směrem na jihozápad, jsme také našli kvetoucí bikolory a nekvetoucí C. werdermanii, ale nejvíce nás tam zaujaly pěkně otevřené květy na několika exemplářích Astrophytum capricorne/senile. Díky doprovodné vegetaci nebylo vůbec jednoduché je pěkně nafotit, nezbylo než si lehnout a objektiv namířit proti modré obloze.

Obr. 11 — Astrophytum capricorne/senile,
velká rostlina s kvetoucí odnoží(?), říjen 2003

Obr. 12 — A. capricorne/senile, žluté květy krásně kontrastují s modrou oblohou,
pokud jsou fotografovány vleže, říjen 2003

Naše druhá návštěva v údolí El Hundido proběhla až o 9 let později, na konci března 2012. Stav zdejší vegetace po mimořádných mrazech a suchu v předchozím roce byl žalostný, bylo těžké uvěřit, že jsme opravdu na stejné lokalitě jako minule. Nejvíce zbědovaná byla Agave lechuguilla, ale i všechny kaktusy byly mimořádně seschlé a šedivé. Nakonec jsme našli aspoň jeden rozkvetlý E. horizonthalonius, který trošku oživil celkově smutnou náladu. Říkali jsme si, že příště bychom mexickou přírodu v tak neutěšeném stavu vidět raději nechtěli.

Obr. 13 — Opuntia bradtiana v období sucha, pohled z lokality na údolí
El Hundido, v pozadí Sierra La Fragua, konec března 2012

Obr. 14 — Th. bicolor/bolaensis ve značně seschlém stavu, konec března 2012

Obr. 15 — E. horizonthalonius, jediný nalezený květ, konec března 2012

Na podzimní cestě následujícího roku jsme v údolí El Hundido bohužel nebyli, ale ještě nikdy jsme v Mexiku nezažili tolik deště a vody. Je jasné, že současné, jakési „rozkolísané“ počasí vystavuje přírodu dosti extrémním podmínkám, ale právě naše milované kaktusy mají mimořádnou schopnost jim velmi dobře odolávat. Ať žijí, doma i v našich sbírkách!

Poznámka: V dalším příspěvku se společně podíváme ještě za kaktusy do nedalekého Valle de Ocampo.
 

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630