header

Zajímavé kaktusy v údolí Cuatro Ciénegas,
Coahuila a jeho okolí, 1. část

Každá pořádná cesta kaktusářů po Mexiku vede územím několika států. Těch je v Mexické federaci 31 a v každém z nich se určitě vyskytuje nějaký ten zástupce čeledi Cactaceae, nicméně je mezi nimi z tohoto hlediska podstatný rozdíl. Například takovou zemí zaslíbenou je zcela určitě stát Nuevo León, jehož příroda zahrnuje ty největší kaktusářské špeky klasického Mexika. Dalším kaktusářsky velmi zajímavým státem je Coahuila, ve které se nalézají mimo jiné i tak atraktivní lokality, jako jsou Sierra de La Paila, Sierra del Parras, Laguna Viesca a údolí Valle Cuatro Ciénegas, kterému se teď budeme trochu více věnovat.

Obr. 1 Pohled na údolí Cuatro Ciénegas z Google Earth, s vyznačením lokalit,
které jsou zmíněny v tomto příspěvku.

Údolí Cuatro Ciénegas (tj. „Čtyři mokřiny“) najdeme ve střední části státu Coahuila. Má rozměry cca 30 x 40 km, leží v nadmořské výšce 740 m a je obklopeno horami, dosahujícími výšky až 3000 m n. m. Je to uzavřená bezodtoková pánev s ročními srážkami asi 150 až 200 mm. Přes své aridní klima obsahuje rozsáhlý systém vodních toků a asi 200 přírodních nádrží různých velikostí. Jsou tam tisíce rozličných hydrologických útvarů - mokřadů, tůní, geotermálních pramenů, potoků, řek a jezer, vzájemně propojených jeskyněmi, závrty a jinými krasovými jevy.

Část údolí o ploše 85 tisíc hektarů byla v roce 1994 vyhlášena jako federální „Oblast ochrany flory a fauny“. Área de Protección de la Flora y Fauna Cuatrociénegas (na obr. 1 je vyznačena zelenou čarou). Jedná se o světově významnou biosférickou rezervaci s unikátním pouštně-vodním ekosystémem. Vyniká vysokou biodiverzitou a největším počtem endemitních druhů z rostlinné i živočišné říše v severní Americe (uvádí se více než 70). Je tak srovnatelná s jinými výjimečnými světovými lokalitami, jako jsou třeba Galapágy.

Díky jedinečným podmínkám se ve zdejších jezírkách se slanou vodou hojně vyskytují živé stromatolity (hlízovité, vrstevnaté vápnité biogenní usazeniny) s koloniemi starobylých cyanobakterií, které na většině míst zeměkoule již dávno vyhynuly. Běžně se vyskytovaly v prekambrickému období historie Země, a teď slouží např. astrobiologům pro studium problematiky mimozemského života jako „prekambrický park“, tedy jakýsi ekologický stroj času. NASA nedávno uvedla, že by zdejší jedinečné podmínky dokonce mohly napomoci k objevu života na Marsu.

Obr. 2 Informační tabule označující hranici chráněné oblasti
s příslušnými příkazy a zákazy

Bohužel jak víme, v dnešní době jsou snad všechna taková mimořádná přírodní místa vystavena tlaku činnosti člověka. V posledních desetiletích došlo v přilehlých údolích Hundido a Ocampo k založení velkých zemědělských pozemků, zavlažovaných z podzemních zdrojů. Díky tomu ubývá voda i v údolí Cuatro Ciénegas a jsou obavy z možného poškození celého tamního ekosystému. (Na internetu můžeme najít řadu hydrologických studií, které se věnují této problematice.)

Bohužel i rostoucí turistický provoz přináší nežádoucí dopad na zachování zdejších přírodních hodnot. Údolí Cuatro Ciénegas má totiž docela dost zajímavých turistických atrakcí, mezi něž patří především přírodní koupaliště, neboli balneária - jezírka s nádherně čistou a neuvěřitelně modrou vodou a rozsáhlé bílé sádrovcové duny (Las dunas de yeso). Těch koupališť je asi sedm a je mezi nimi i jedno, které má pro našince docela zábavný název „Balneario Churince“, ovšem se správnou španělskou výslovností…

Obr. 3 Turistická mapka údolí Cuatro Ciénegas

Obr. 4 Pohled na balneário Poza de La Becerra u silnice Mex 30 na San Pedro
de las Colonias, v popředí porost Opuntia bradtiana, říjen 2003

Centrum správní oblasti - město s celým jménem Cuatro Ciénegas de Carranza má asi 13 tisíc obyvatel a není samo o sobě obzvláště zajímavé, slouží spíše jako základna pro turistické i kaktusářské výpravy do blízkého a vzdálenějšího okolí. Je tady několik restaurací a docela příjemný hotýlek Santa Fe, kde jsme strávili již celkem tři noci. Při první návštěvě v roce 2003 nám sice v koupelně nepříjemně probíjela elektřina do sprchové baterie a posledně jsme museli vlastnoručně odpojit jakýsi protivně pípající aparátek nad vstupními dveřmi do pokoje, ale jinak můžeme doporučit.

Obr. 5 Krátký odpočinek unavených kaktusářů
na zahrádce hotelu Santa Fe, březen 2012

V údolí Cuatro Ciénegas a jeho blízkém okolí najdeme 8 různých typů rostlinných společenstev osídlujících velmi rozdílné biotopy - od mokřadů po sádrovcové duny. Uvádí se zde výskyt asi 883 druhů cévnatých rostlin, z nichž 26 je endemitních. Samozřejmě je tady i řada kaktusů, viz např.: http://www.desertfishes.org/cuatroc/organisms/cactus.html.

V tomto příspěvku Vás chceme pomocí svých obrázků zavést na lokalitu nejkrásnějšího astrofyta, jímž je nepochybně Astrophytum niveum, či snad přesněji Astrophytum capricorneniveum“? Ano, je to především právě tento kaktus, kvůli kterému stojí za to zajet až sem. Vyskytuje se již jen asi 5 km od centra města Cuatro Ciénegas, téměř za jeho humny, a tedy zřejmě na hranici chráněné oblasti. Chce to jen dostat se úspěšně na cestu vedoucí podél železniční tratě na západ, do Gabino Vásquez a dojet k prvním svahům jižního okraje Sierra de La Madera. Auto je nutné zaparkovat dříve než odbočka k horám přestane být rozumně sjízdná a poslední stovky metrů dojít pěšky.

Obr. 6 Pohled od silnice na lokalitu A. niveum na jižním okraji
Sierra de La Madera, říjen 2013

Blížící se svahy vypadají stále zajímavěji, a tak kaktusář v radostném očekávání přidá do kroku, už aby tam byl. Šedivé skály, místy mírně zabarvené okrovou žlutí jsou porostlé řídkou vegetací a brzy vás přivítají první kaktusy, např. pěkné trsy Echinocereus stramineus.

Obr. 7 — Echinocereus stramineus a Yucca rostrata
na lokalitě A. niveum, březen 2012

Po chvilce hledání se však někde mezi velkými hranatými balvany a trsy Agave lechugilla objeví první A. niveum a váš dech se ještě více zrychlí. Ano, je to krásný zážitek uvidět tyto krasavce v přírodě, zvláště když právě kvetou! Poprvé jsme tady byli koncem října 2003 a pár květů jsme zastihli otevřených. Jak už to bývá, nadšený kaktusář na zajímavé lokalitě obvykle rychle udělá nějakou tu fotku, a už se lačně rozhlíží po dalším, nějakém ještě hezčím kousku. Pokud je však kaktusář také náruživý fotograf, začne netrpělivě hledat optimální záběr. Divoce šmejdí kolem a přemýšlí jak jenom dostat kaktus, hory a modrou oblohu společně do jednoho obrázku a vyhnout se při tom všemu škaredému křoví a jiným rušivým věcem, které by tady raději vůbec neměly být, a kterých je většinou docela dost. Je to krásné dobrodružství, a snadno se zapomene na čas, který běží jako sprinter.

Obr. 8 — A. niveum na své lokalitě, říjen 2003

Obr. 9 — A. niveum, pohled do otevřeného květu, říjen 2003

Obr. 10 — A. niveum, dva největší nalezené exempláře, říjen 2013

Obr. 11 — A. niveum, stejné rostliny jako na obr. 10, v detailu, říjen 2013

Zdejší nivea jsou tak atraktivní, že se vedle nich snadno přehlédnou ostatní kaktusy. Viděli jsme však Ariocarpus fissuratus, Coryphantha pseudoechinus, Echinocactus horizonthalonius, Glandulicactus uncinatus, Lophophora wiliamsii, Mammillaria pottsii a Opuntia bradtiana a nakonec jsme si všimli i pěkných jedinců Yucca rostrata.

Obr. 12 — Ariocarpus fissuratus, velký exemplář,
průměr mince je 21 mm, říjen 2003

Pokud se ze zdejší lokalitou nakonec přece jen nakonec rozloučíme a pojedeme dál po cestě na Gabino Vásquez, dostaneme se do míst, kde se vyskytuje nudální forma A. niveum. Ta je mezi kaktusáři dosti populární, i když ta obyčejná, vločkovaná je samozřejmě mnohem hezčí. Vyrazili jsme se tam „nudit“ na jaře 2012, v období velkého sucha. Měli jsme sice na naleziště spolehlivou gépésku, ale stejně jsme se nějak moc netrefili. Mezi silnicí a lokalitou totiž vede již zmíněná železniční trať, a tak jsme hledali místo, kde bychom přes ni mohli přejet. Nakonec jsme dorazili do blízkosti kopce na jehož vrcholu je anténní systém, kterému v Mexiku říkají „microondas“. Auto jsme museli nechat dosti daleko, dojít ke kopci a vydat se po kamenité obslužné cestě nahoru na vrchol. Během stoupání jsme se pěkně zadýchali a nudum pořád žádné, jen výhledy do krajiny byly docela pěkné.

Obr. 13 Pohled z kopce s „microondas“ na krajinu mezi Cuatro Ciénegas
a Gabino Vásquez, pozadí jižní okraj Sierra de La Madera, březen 2012

Už jen pár desítek metrů pod vrcholkem s anténním monstrem nás opustil elán, vzdali jsme to a vraceli se dolů. Nakonec jsme přece jen dvě živá nudální nivea našli, (plus dvě mrtvolky), seděla přímo u cesty, ale byla mimořádně seschlá a zbědovaná. Zkrátka, nic moc - kdybychom to bývali věděli…

Obr. 14 — A. niveum nudum na kopci s anténou „microondas“, březen 2012

Obr. 15 — A. niveum nudum, silně seschlý jedinec, březen 2012

Na závěr této první části našeho vyprávění o kaktusech v okolí Cuatro Ciénegas bychom se rádi zmínili ještě o našem setkání s astrofytem, které v roce 2011 popsal Pavel Pavlíček v časopise Kaktusy jako Astrophytum capricorne ssp. sanjuanense. Tento kaktus se vyskytuje asi 20 km na východ od města Cuatro Ciénegas, poblíž silnice Mex 30 na Monclova. Je to nedaleko vesnice San Juan de Boquillas, na výběžku Sierra La Purisima. Byli jsme tady na podzim 2003 s Romanem Staníkem a Igorem Drábem, rostliny kvetly žlutě s červenými jícny, říkali jsme jim tehdy pracovně A. „crassispinoides“, ale nijak zvláště nás nezaujaly. A už vůbec nás nenapadlo, že je o pár let později popíše náš známý krajan jako nový poddruh.

Obr. 16 — A. capricorne ssp. sanjuanense s květem, říjen 2003
 

Při loňské podzimní cestě jsme se na ně chtěli podívat znovu, tentokrát už se správnou jmenovkou, ale počasí nám nepřálo, příslušné partie kopců byly schované do husté mlhy, a tak jsme raději jeli dál.

V příští části našeho příspěvku bychom své trpělivé čtenáře rádi zavedli do širšího okolí Cuatro Ciénegas, do přilehlého údolí El Hundido, kde také roste hodně krásných kaktusů.

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630