MEXIKO 2004 (11)

zpracováno podle deníku Sváti Matějky z Mostu, milovníka echinocereusů, bonsají 
a ještě bůhvíčeho, skvělého cestovatele, společníka a muzikanta.
Den 21. a 22.

Den 22. - 6. 4. 2004 - Martes
Dopadlo to skvěle. V noci už nepršelo, spánek byl klidný. Za ranní mlhy jsme pozorovali okolní nádheru, bizarní tisovce, které obydlovali zdejší roztomilí plaší datlíci, krmili jsme cichlidky, které připlouvaly v početných hejnech. Cestou zpět do vesničky El Sabinito jsme fotografovali kvetoucí epifitní selenicereusy rostoucí na stromech kolem cesty.

Selenicereus grandiflorus

Je to opravdu kouzelné místo na kempování. Chce to jen trefit správnou odbočku. Znovu si opakujeme a já zapisuji: v El Sabinito před kapličkou doleva (při směru na Las Tablas) a hned za stavbou jakési nádrže - vodárny zahnout doprava. Tato cesta mezi zajímavými bonsajovými keři pak dovede výpravu bezpečně k oáze jezírek.

Kemp u termálního jezírka El Sabinito

Cestou do Las Tablas si ukazujeme lokalitu L: 22 12 422 / 99 53 394, n. v. 1030 m. s výskytem Astrophytum myriostigma, Ariocarpus retusus, Lophophora koehresii, ale nezastavujeme. Projíždíme Las Tablas, na rovince za velkou akácií cca 2,5 km od Tablas odbočíme doleva. Jedeme po širší prašce a po 2,2 km vystupujeme na malý pahorek vlevo od cesty. L: 22 16 855  99 53 11 nadm. výška 1028 m.

Skupina Astrophytum myriostigma, Las Tablas

Astrophytum myriostigma, Las Tablas

Spatřujeme nádhernou lokalitu s četnými Astrophytum myriostigma se sklonem k více než osmi žebry, objevujeme několik Neoloydia conoidea s bílými květy!, Mammillaria formosa, ale hlavně v trávě pod kopečkem široké Echinocactus horizontalonius se zcela nízkým plochým růstem. 

Neolloydia conoidea forma albiflora

Neolloydia conoidea forma albiflora

Echinocactus horizonthalonius, Las Tablas

Kvetou zde také dva druhy ibišků. Po tomto zážitku pokračujeme dál na Cd. Maiz La Libertad. 300 metrů před odbočkou na CD Maiz L: 22 30 551 / 99 46 127 nadm. výška 1035 m. Na temeni kopečka nacházíme ve spárách Turbinicarpus jauernigii Las Palomas. Pod skalním převisem s Tbc objevujeme také zajímavé Ariocarpus retusus scapharostroides s dlouhými tuberkulemi.

Neolloydia conoidea, Las Tablas

Turbinicarpus jauernigii, Las Palomas

CD Maiz - krátký nákup, drahé pivo, led žádný - otráveni opouštíme tuto díru a míříme na Cardenas a dál Rio Verde. V Cardenas nás zaujaly bonsaje prodávané na ulici. Zastavujeme: nic moc. Naproti pod tratí však objevujeme skvělou restauraci. Šokuje nás čistota a vytříbené společenské chování obsluhy. Večeře byla znamenitá. Bereme benzin 31 l, což je zhruba polovina nádrže. Máme najeto 5 100 km. V Rio Verde u prvních hodin doleva na Jalpán. Za tmy jsme dojeli na plánovaný camp, ale začínala týdenní oslava Velikonoc, a tak zde byla spousta Mechulínů. Obracíme a jedeme dál do hor. Uvědomujeme si rizika tohoto rozhodnutí, protože hledání campu v horách bude velmi obtížné. Počala improvizace s dobrým koncem. Šťastně odbočujeme vlevo ze silnice před vesničkou Saldiveña a nacházíme u řeky klidné místo k přenocování. U ohně tradičně rozšlápneme zvědavou solifugu a vyprázdníme několik plechovek piva. Nic mimořádného se neděje. Souřadnice doporučeného kempu jsou L: 21 160 499 / 92 95 16

Ferocactus glaucescens, Huajales

Den 23. - 7. 4. 2004 Miercholes
Ráno krátký průzkum okolí, před půl desátou sbaleno a vyrážíme přes masiv Sierra Madre Oriental. Z výšky našeho tábořiště cca 650 metrů se budeme šplhat do výšek kolem 3 000 metrů. Za deset minut vjíždíme do Jalpanu s 5 042 obyvateli. Obdivujeme toto bohaté výstavné výletní město s krásnou katedrálou, nádhernými stromy a všude pořádek. Po několika ujetých kilometrech jeden z právě se probudivších členů výpravy zjišťuje, že jedeme špatným směrem. Bohužel, má pravdu. Obracíme, opět obdivujeme Jalpan, a tentokrát volíme správný směr. Po zdolávání horských masivů klesáme do zeleného údolí, pak odbočíme ze silnice do oázy klidu, vesničky Huajales, ráje kaktusů. Úzkou cestou projíždíme kolem domků, nakonec pokračujeme pěšky až na místo, kde ze země vystupují skalnaté útvary z ostré tvrdé černé horniny.

Samospoušť je rychlejší - zátiší s Neobuxbaumia polylopha

Na nich roste majestátný Ferocactus glaucescens, posetý plody a květy zároveň. Roste zde také další dominanta, les Neobuxbaumia polylopha. Ta tvoří pozadí našemu skupinovému fotu na zmíněném ostrém skalisku. To se však opakovaně nedaří realizovat, neboť než Pavel doběhne k nám, samospoušť fotoaparátu ho vždy překvapí při přesunu.

Cestou zpět Vašek pohovořil se svými starými známými z této lokality, my zatím popili pivko v místním konzumu. Na svazích kolem nás svítí svou elektrizující nafialovělou barvou květy Jacaranda, červeně září Erythrina a před konzumem voní bíle kvetoucí Murraya paniculata. Jeden strom je obrostlý orchidejemi, nakonec zjišťujeme, že jsou přichyceny pásky. To nám potvrzuje i ostražitá majitelka z protějšího domku, která si je tam přesázela ze stromů, které v horách poráží její syn.

Fešák výpravy Vláďa Basovník

Po relaxační zastávce stoupáme silnicí dále do hor, do „Zona di niebla“ - zóny mlh. Na skalách lemujících silnici v zajímavých rostlinných společenstvech dominuje Agave lenta. Kolem na svazích rostou převážně listnáče doplněné cypřišemi, ve výšce kolem 1 700 metrů se přidávají borovice Pinus peuce. Fascinují nás obdělávaná strmá políčka na vrcholcích hor, která strmě padají ze srázu dolů. Zdá se nám, že pokud si místní zemědělec při práci přihne, anebo se při pletí nepřipoutá ke stromu, bude se muset zbytek dne škrábat opět do kopce na své políčko. V Pinal de Amoles ve výšce 2 286 metrů je zřízeno dendrologické muzeum.

Přejíždíme nejvyšší místo našeho horského přechodu ve výšce 2 613 metrů, kolem nás na horských stráních pasou Indiáni kozy. Při klesání pozorujeme na vegetaci změnu klimatu. Ocitáme se na úbočích hor odvrácených od moře, směřujících do vnitrozemí. Zeleně znatelně ubývá, skaliska jsou bez porostu. 

Prodavačka minerálů

V Maguby Verde nakupujeme u silnice od zdejších hledačů zajímavé kameny. Stejně jako z lokalit nejvíce obtěžkán odchází Václav. Dozvídáme se, že zde, kolem nejvyššího místa přejezdu bývá v zimě sníh a mrzne. Vodu sem do hor přivážejí v cisternách.

Astrophytum ornatum, Peña Miler

Astrophytum ornatum, Peña Miler

V jedné zatáčce při sjezdu na odpočivadle s dvěma akáciemi na 108. km L: 21 03 555  / 99 44 005 n. v. 1530 m nacházíme v drobivé břidlici nad silnicí přilepené droboučké Strombocactus disciformis. Mají plody s neuvěřitelně nepatrnými semínky, nasazena jsou i poupata. Pak se spouštíme níž k odbočce na Peña Miller. Rozdělujeme se na dvě skupiny, jedna šplhá do svahu nad silnici, já spolu s Luďkem a Liborem se vydáváme vyschlým řečištěm Rio Estorax a po 400 metrech vlevo na stráni pod silnicí spatřujeme nádherné skupiny Lophophora diffusa. Právě kvetou a jejich měkká. jaksi téměř rozteklá těla jsou opravdu nádherná.

Thelocactus leucacanthus subsp. schmolii, odbočka na Peña Miler

Obdivujeme i kvetoucí Astrophytum ornatum, nacházíme opět strombokaktusy. Na protějším kopci ohlásili nález Thelocactus leucacanthus subsp. schmoolii, Coryphantha erecta a C. cornifera, Ferocactus echidne, Mammillaria parkinsonii a M. elongata. Obracíme směr na Vista Hermosa.

Coryphantha erecta, odbočka na Peña Miler

U hřbitova Vista Hermosa (Krásná vyhlídka) odbočujeme doleva. Na skalnatých výběžcích nacházíme Echinoffosulocactus affinis dichroacanthus s fialovým květem. Nacházíme též Thelocactus leucacanthus subsp. leucacanthus se žlutým květem a Mammillaria elongata. L: 20 40 933 / 99 93 484, nadm. Výška 1 932 m. Naproti této lokalitě cca 400 metrů přes silnici u hřbitovní zdi nacházíme Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens

Před soumrakem odjíždíme kempovat, hledáme směr podle GPS, vracíme se a následujeme směrovku ze silnice Rancho Nuevo Sombrerete. L: 20 43 550 / 99 38 794, nadm. výška 950 m. U prašky nacházíme útočiště na malém vytěženém plácku.

Pravidelný večerní ohýnek, před spaním se hodnotí zážitky z celého dne.

Náš poslední večer v divočině. Navštíví nás majitel ranče, jeho strnulý pohled dává tušit, že z nás nemá radost. Jde mu hlavně o to, abychom nezásobovali náš oheň dřevem z jeho nedaleké ohrady. Ujišťujeme ho o tom, že by nás to ani nenapadlo. No, pár klacíků z trnitých keřů mu tam asi ubylo. Zábava byla družná, v lednici zbyla pouhá a poslední dvě piva.

Za tunelem u přehrady Zimapan


 pokračování příště

část 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9  | 10


Svatopluk Matějka
 

(C)

zpět