MEXIKO 2004 (2)

zpracováno podle deníku Sváti Matějky z Mostu, milovníka echinocereusů, bonsají a ještě bůhvíčeho, skvělého cestovatele, společníka a muzikanta.

Den třetí a čtvrtý

Den třetí,  19. 3.  - Viernes

Vstávání za úsvitu pod akácií a okolními skalami připomínajícími naše Prachovské. Libor vyrazil s GPS do terénu, zatímco zbytek výpravy dokončil snídani. Libor totiž slíbil nálezci, který mu poskytl souřadnice, že lokalitu nikomu neprozradí, tedy ani zbytku výpravy. 

Stenocactus zacatecasensis

A tak hurá do kopců naslepo. Sokol (Libor s vysílačkou) zpočátku na vlnách vůbec neodpovídal. Teprve když Pavel (Orel) hlasitě zahulákal do skal: „Zapni si to, vole!“ sokol se ve vysílačce ozval: perezky nemaje. Nacházeli jsme překrásně vytrněné fosuláče - Stenocactus, Coryphantha clavata v. stipitata, pektinátní echinocereusy...

Stenocactus zacatecasensis

2. lokalita:  když tu náhle v 9.45 hod hlásil Orel: „Máme je! Když nám nechceš říct Šnicerovo naleziště, tak jsme si našli svoje“.

Mammillaria perez-de-la-rosei

Přes původní informace, že na Šnicerově lokalitě jen několik málo rostlin, ta naše je velmi bohatá, spatřili jsme v mělkých prohlubních kamenných lavic a spárách skal, často i v mechu, spoustu početných skupin těchto miniatur.

Mammillaria perez-de-la-rosei

Mnohé z nich právě kvetly a pohled na ně byl úchvatný Spouště fotoaparátů cvakaly a na tvářích členů expedice se zračil spokojený výraz. 

Vláďa Basovník populaci spatřil první

Vše umocněno hnědočervenými pískovcovými skalami porostlé ostře žlutými lišejníky, jako dominanta tu roste i Senecio praecox.

Senecio praecox


Před polednem jsme tento krásný kus světa opustili a vyrazili směr Huizache. Cítili jsme, že máme za sebou jeden z vrcholů celé expedice: objevení nepatrné lokality v moři mexických kopců s vzácnou miniaturkou, kterou se žádný český skleník zatím nepyšní.

Ferocactus latispinus


3. lokalita: odbočka od Ventura na 29. km doprava ve směru SLP za železniční tratí. Nacházíme Ferocactus latispinus, Echinocactus horizontalonius, Echinocereus cinerascens, Mammillaria uncinata a Thelocactus hexaedrophorus. Ale hlavně se sem jezdí pozorovat nádherné exempláře Stenocactus coptonogonus.

Thelocactus hexaedrophorus

Poté jsme dali po krátkém dohadování kde nocovat přednost pohostinnosti bytu Vlasty Kusého a jeho milé ženy v SLP. Nejen, že jsme se mohli věnovat potřebné očistě, ale dostalo se nám i skvělé večeře. Strávili jsme večer ve společnosti příjemných lidí a dobrého místního piva. Poslali jsme přes oceán i první maily do našich domovů.

Stenocactus coptonogonus

Den čtvrtý, 20. 3 - Sabado

Ale to ráno … Nastalo menší zdržení přičtené později proběhlé aklimatizaci na zdejší časový režim. A nyní směr Huizache. 

Ale ještě před tím 4. lokalita El Nuňéz. Obdivujeme pektinátní echinocereusy, Mammillaria candida, M. meicantha, Anc. uncinatus, Coryphantha palmeri a echinodea, Ariocarpus bravoanus, Echinocactus platyacanthus. Nohy jsou samý šrám, někde až do krve, v srdcích ale mír. Pohledy na kvetoucí echinocereusy a pár uškudlených semínek v pytlíku za to stojí.

Kvetoucí Echinocereus pectinatus

5. lokalita El Coyote, odbočka doleva kousek před křižovatkou El Huizache s krásně vytrněnými Thelocactus conothelos, a dále T. hexadrophorus, T. bicolor, Mammillaria candida, M. formosa, Ariocarpus retusus, Astrophytum myriostigma. Ariáče bohužel většinou bez plodů. Dole na cestě opět nádherně vytrněné bikolory. Kempujeme přímo v divočině. Večer příznačně k názvu slyšíme vytí kojotů a my opékáme maso, senzace. Chyběla snad jen kytara, piva bylo dost.

Ariocarpus retusus


pokračování příště


Svatopluk Matějka
 

(C)

zpět