header

Thelocactus hexaedrophorus – 1. část
Východní oblast, státy San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas

V roce 2015 jsme v těchto Int. novinách uveřejnili třídílný příspěvekThelocactus bicolor v Mexiku. Teď bychom na něj rádi volně navázali stručným pojednáním o dalším velmi rozšířeném thelokaktusu, jímž je dobře známý Thelocactus hexaedrophorus (Lemaire) Br. & R. Podobně jako Th. bicolor, i tento druh se vyskytuje na rozsáhlém území Chihuahuašké pouště, viz např. tato mapa, a tomu také odpovídá jeho velká morfologická variabilita.

Od Lemaireova důkladného původního popisu Echinocactus hexaedrophorus v roce 1839 bylo různými autory postupně „porozeno“ větší množství variet, jejichž popisy však byly bohužel téměř vždy příliš stručné a bez vyobrazení, a v dnešní době postrádají jakýkoliv jiný smysl než historický.

Echinocactus hexaedrophorus, první vyobrazení druhu, později určené za neotyp. ( Lemaire, Ch.: Iconographie des Cactées. H. Cousin, Paris 1841-1847)

Obr. 1 — Echinocactus hexaedrophorus, první vyobrazení druhu,
později určené za neotyp. (Lemaire, Ch.: Iconographie des Cactées.
H. Cousin, Paris 1841-1847)

Echinocactus hexaedrophorus, historický obrázek z roku 1847 (Curtis's Botanical Magazine, Ser. 3: Vol. 3, Plate 4311, London, 1847)

Obr. 2 — Echinocactus hexaedrophorus,
historický obrázek z roku 1847
(Curtis's Botanical Magazine,
Ser. 3: Vol. 3, Plate 4311, London, 1847)

Pro potřeby našeho příspěvku budeme vycházet z Huntovy klasifikace (The New Cactus Lexicon, 2006), která u tohoto druhu uznává pouze dva poddruhy – ssp. hexaedrophorus a ssp. lloydii. Jakékoliv jiné vnitrodruhové členění považujeme v současné době za irelevantní. Navíc ani skutečné vymezení určujících znaků obou těchto poddruhů a oblastí jejich výskytu není dostatečně známé.

Uvedeme teď řadu snímků hexaedrophorusů z různých míst, které jsme vybrali tak, abychom, pokud možno názorně, předvedli pozoruhodnou variabilitu tohoto kaktusu. Použijeme při tom primitivní členění navštívených lokalit podle mexických států, ve kterých se nacházejí. Těchto států je šest a můžeme je rozdělit do dvou oblastí. V oblasti východní - San Luis Potosí, Nuevo León a Tamaulipas - se uvádí výskyt ssp. hexaedrophorus a v oblasti západní – Zacatecas, Durango a Coahuila - ssp. lloydii. Někde v západním San Luis Potosí až východním Zacatecasu by měla ležet pomyslná hranice mezi oběma poddruhy, která však není dostatečně stanovena, ani geograficky ani podle morfologie rostlin. Na základě dostupných informací i vlastního pozorování si dovolujeme podpořit názor A. Mosca, že žádná objektivní hranice mezi oběma poddruhy neexistuje, neboli, že se jedná pouze o jeden hodně variabilní druh.

San Luis Potosí

Nejvíce publikovaných nálezů Thelocactus hexaedrophorus je ze státu San Luis Potosí, především z oblasti ležící severovýchodně od stejnojmenného města. Nejčastěji uváděné lokality jsou v okolí obcí Charco Blanco, Quadalcazár a Villar a pak v oblastech ležících dál na východ - Cerritos, Villa Juarez, Santo Domingo, Las Tablas a Rio Verde. Další výskyt je znám v širším okolí Huizache (La Tapona a Santa Rita del Rucio) a v okolí města Matehuala - směrem na východ, podél silnice 61 na Dr. Arroyo, i na severozápad, u Cedral a Est. Vanegas ( zde již jen asi 30 km od hranice se státem Zacatecas).

Thelocactus hexaedrophorus, ve společnosti Pelecyphora asseliformis, Est. Ventura, SLP,  červen 2004

Obr. 3 – Thelocactus hexaedrophorus, ve společnosti Pelecyphora asseliformis,
Est. Ventura, SLP, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, jižně od Est. Ventura, SLP, březen 2016 (foto © Karel Pavlíček)

Obr. 4 – Thelocactus hexaedrophorus, jižně od Est. Ventura, SLP, březen 2016
(foto © Karel Pavlíček)

Thelocactus hexaedrophorus, Charco Blanco, SLP, červen 2004

Obr. 5 – Thelocactus hexaedrophorus, Charco Blanco, SLP, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, silnice Charco Blanco - Quadalcazár, SLP, červen 2004

Obr. 6 – Thelocactus hexaedrophorus, silnice Charco Blanco
Quadalcazár, SLP, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, silnice Charco Blanco - Quadalcazár, SLP, červen 2004

Obr. 7 – Thelocactus hexaedrophorus, silnice Charco Blanco
Quadalcazár, SLP, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, El Nuñez, SLP, červen 2004, říjen 2013

Obr. 8 – Thelocactus hexaedrophorus, El Nuñez, SLP, červen 2004, říjen 2013

Thelocactus hexaedrophorus, El Nuñez, SLP, červen 2004, říjen 2013

Obr. 9 – Thelocactus hexaedrophorus, El Nuñez, SLP, červen 2004, říjen 2013

Thelocactus hexaedrophorus, Santo Domingo, SLP, červen 2004

Obr. 10 – Thelocactus hexaedrophorus, Santo Domingo, SLP, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, Santo Domingo, SLP, červen 2004

Obr. 11 – Thelocactus hexaedrophorus, Santo Domingo, SLP, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, Las Tablas, SLP, červenec 2004

Obr. 12 – Thelocactus hexaedrophorus, Las Tablas, SLP, červenec 2004

Thelocactus hexaedrophorus, Las Tablas, SLP, červenec 2004

Obr. 13 – Thelocactus hexaedrophorus, Las Tablas, SLP, červenec 2004

Thelocactus hexaedrophorus, El Sabinito, SLP, říjen 2013

Obr. 14 – Thelocactus hexaedrophorus, El Sabinito, SLP, říjen 2013

Thelocactus hexaedrophorus, El Sabinito, SLP, říjen 2013

Obr. 15 – Thelocactus hexaedrophorus, El Sabinito, SLP, říjen 2013

Thelocactus hexaedrophorus, jižně od Rio Verde, SLP, říjen 2003

Obr. 16 – Thelocactus hexaedrophorus, jižně od Rio Verde, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, jižně od Rio Verde, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, jižně od Rio Verde, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, La Tapona, SLP, červen 2004

Obr. 18 – Thelocactus hexaedrophorus, La Tapona, SLP, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, La Tapona, SLP, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, La Tapona, SLP, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, jižně od Matehuala – El Herrero, SLP, říjen 2013

Obr. 20 – Thelocactus hexaedrophorus, jižně od Matehuala
El Herrero, SLP, říjen 2013

Thelocactus hexaedrophorus v plném květu, jižně od Matehuala - Jalpa, březen 2016 (foto © Karel Pavlíček)

Obr. 21 – Thelocactus hexaedrophorus v plném květu, jižně od Matehuala - Jalpa,
březen 2016 (foto © Karel Pavlíček)

Thelocactus hexaedrophorus, Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Obr. 22 – Thelocactus hexaedrophorus, Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Obr. 23 – Thelocactus hexaedrophorus, Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, La Pinta, SLP, říjen 2013

Obr. 24 – Thelocactus hexaedrophorus, La Pinta, SLP, říjen 2013

Thelocactus hexaedrophorus, La Pinta, SLP, říjen 2013

Obr. 25 – Thelocactus hexaedrophorus, La Pinta, SLP, říjen 2013

V roce 2003 jsme se vydali od města San Luis Potosí po silnici Mex 63, kolem lokality El Pedernal, k městu Charcas a odtud na západ, do státu Zacatecas. V západní části SLP, jsme pozorovali rostliny, o kterých si netroufáme říct, jestli patří k ssp. hexaedrophorus nebo ssp. lloydii. Domníváme se, že otázka rozlišení obou těchto podruhů je spíše věc osobního názoru, či záliby, než fakty podložené determinace.

Thelocactus hexaedrophorus, El Pedernal, SLP, říjen 2003

Obr. 26 – Thelocactus hexaedrophorus, El Pedernal, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, El Pedernal, SLP, říjen 2003

Obr. 27 – Thelocactus hexaedrophorus, El Pedernal, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, západně od Charcas - Chupaderos, SLP, říjen 2003

Obr. 28 – Thelocactus hexaedrophorus, západně od Charcas
Chupaderos, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, vých. od Villa Santo Domingo - Yerbabuena, SLP, říjen 2003

Obr. 29 – Thelocactus hexaedrophorus, vých. od Villa Santo Domingo
Yerbabuena, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, vých. od Villa Santo Domingo - Yerbabuena, SLP, říjen 2003

Obr. 30 – Thelocactus hexaedrophorus, vých. od Villa Santo Domingo
Yerbabuena, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, vých. od Santa Matilde, SLP, říjen 2003

Obr. 31 – Thelocactus hexaedrophorus, vých. od Santa Matilde, SLP, říjen 2003

Thelocactus hexaedrophorus, vých. od Santa Matilde, SLP, říjen 2003

Obr. 32 – Thelocactus hexaedrophorus, vých. od Santa Matilde, SLP, říjen 2003


Nuevo León, Tamaulipas

Ve statě Nuevo León se Thelocactus hexaedrophorus vyskytuje v jeho jižní části, převážně v okolí Dr. Arroyo, Mier y Noriega a Cerro Blanco a najdeme jej také v přilehlé, jihozápadní oblasti státu Tamaulipas, především u Miquihuana a také u Tuly (Monte Bello).

Thelocactus hexaedrophorus, odb. na El Refugio del Reparo, NL, březen 2012

Obr. 33 – Thelocactus hexaedrophorus, odb. na El Refugio del Reparo,
NL, březen 2012

Thelocactus hexaedrophorus, odb. na El Refugio del Reparo, NL, březen 2012

Obr. 34 – Thelocactus hexaedrophorus, odb. na El Refugio del Reparo,
NL, březen 2012

Thelocactus hexaedrophorus, odbočka na Las Jarillas, NL, červen 2004

Obr. 35 – Thelocactus hexaedrophorus, odbočka na Las Jarillas, NL, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, odbočka na Las Jarillas - El Charquillo, NL, červen 2004

Obr. 36 – Thelocactus hexaedrophorus, odbočka na Las Jarillas - El Charquillo, NL,
červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, odbočka na Las Jarillas - El Charquillo, NL, červen 2004

Obr. 37 – Thelocactus hexaedrophorus, odbočka na Las Jarillas - El Charquillo, NL,
červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, společně s Turbinicarpus pseudopectinatus, El Capadero, NL, červen 2004

Obr. 38 – Thelocactus hexaedrophorus, společně s Turbinicarpus pseudopectinatus,
El Capadero, NL, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, společně s Turbinicarpus pseudopectinatus, El Capadero, NL, červen 2004

Obr. 39 – Thelocactus hexaedrophorus, společně s Turbinicarpus pseudopectinatus,
El Capadero, NL, červen 2004

Thelocactus hexaedrophorus, La Perdida, TAM, říjen 2013

Obr. 40 – Thelocactus hexaedrophorus, La Perdida, TAM, říjen 2013

Thelocactus hexaedrophorus, La Perdida, TAM, říjen 2013

Obr. 41 – Thelocactus hexaedrophorus, La Perdida, TAM, říjen 2013

Z výše uvedených obrázků je patrné, že na většině lokalit ve východní oblasti se obvykle vyskytují hexaedrophorusy s poměrně řídkými a krátkými trny. Okrajové trny bývají běžně pouze 4, uspořádané do kříže, nejčastěji jich ale napočítáme 6 (+ 1). Tento „+ 1“ neboli „přídavný“ trn se objevuje dosti často a jaksi navíc, vyrůstá v horní části areoly, je kratší a slabší, porušuje symetrii uspořádání okrajových trnů v areole a je pro Thelocactus hexaedrophorus charakteristický. (Je ale pravda, že občas se vyskytnou takové přídavný trny i dva v jedné areole, viz obr. 30 a 32.) Střední trn se objevuje výjimečně, a to pouze jeden. Jen na třech lokalitách - Vanegas de Abayo, La Pinta a La Perdida jsme našli poměrně dlouhotrnné exempláře, které se více podobají některým rostlinám v Zacatecasu.

Co se týká květů, možná čtenáře překvapí, že je jich na našich snímcích (a nejen na nich) tak málo. Mosco a Zanovello uvádí období kvetení tohoto druhu v březnu až srpnu. S výjimkou března je to tedy období, kdy se do Mexika za kaktusy moc často nejezdí, takže to chce kus loveckého štěstí. (Díky přátelské výpomoci Karla Pavlíčka jsme mohli předvést o dvě kvetoucí rostliny více!) Obvyklá barva květů je čistě bílá, u populací z okolí Las Tablas a Rio Verde se uvádí také barva růžová. Dobrý pozorovatel si jistě všimne velké rozmanitosti terénu, ve kterém se hexaedrophorusy vyskytují - od travnatých plání, přes hlinité a kamenité plochy až po bezodtokovou lagunu, s výskytem Ariocarpus kotschoubeyanus (La Pinta).

Lokality na kterých byly pořízeny výše uvedené snímky, vyznačené na Google Earth (Číslo lokality odpovídá číslu obrázku.)

Obr. 42 – Lokality na kterých byly pořízeny výše uvedené snímky,
vyznačené na Google Earth (Číslo lokality odpovídá číslu obrázku.)

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny   ISSN 1805-2630