header

Thelocactus bicolor v Mexiku,
3. část – Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas

V předchozím příspěvku o bikolorech v Coahuile jsme pomocí řady fotografií aspoň částečně znázornili jejich pozoruhodnou variabilitu v tomto státě. Uvedli jsme tam i lokalitu Paredon, která leží již velmi blízko západní hranice Nuevo León, a jen asi 30 km vzdušnou čarou od města Mina, kde jsme v červnu 2004 zastihli krásné bikolory v plném květu.

Th. bicolor, Mina, NL, červen 2004

Obr. 1 — Th. bicolor, Mina, NL, červen 2004

Th. bicolor, Mina, NL, červen 2004

Obr. 2 — Th. bicolor, Mina, NL, červen 2004

Th. bicolor, Mina, odbočka na Icamole, NL, červen 2004

Obr. 3 — Th. bicolor, Mina, odbočka na Icamole, NL, červen 2004

Th. bicolor, Mina, odbočka na Icamole, NL, červen 2004

Obr. 4 — Th. bicolor, Mina, odbočka na Icamole, NL, červen 2004

Výskyt bikolorů se ale uvádí především v jižní části Nuevo León.

Th. bicolor, San José del Sitio, NL, červen 2004

Obr. 5  — Th. bicolor, San José del Sitio, NL, červen 2004

Th. bicolor, La Trinidad, NL, březen 2012

Obr. 6  — Th. bicolor, La Trinidad, NL, březen 2012

Th. bicolor, La Soledad, NL, červen 2004

Obr. 7 — Th. bicolor, La Soledad, NL, červen 2004

Th. bicolor, km 90 silnice NL61, NL, říjen 2013

Obr. 8 — Th. bicolor, km 90 silnice NL61, NL, říjen 2013

Zatím poslední námi navštívenou lokalitou v Nuevo León byl kopec s „microondas“ jižně od Montemorelos, kde se vyskytuje bikolor, popsaný celkem nedávno, v roce 1988, jako Th. bicolor var. commodus Haas. Tato lokalita leží mimo Chihuahuašskou poušť, na východ od Sierra Madre Oriental, v nadmořské výšce pouhých cca 400 m n. m. Našli jsme tam v únoru 2015 asi dvě desítky rostlin, bohužel bez květů, ale zato s pěknými malými semenáčky kolem. Při vší úctě k autorovi popisu si dovolujeme myslet, že popsat další varietu Th. bicolor bylo v moderní době dosti arogantní, zvláště když už v roce 1896 Weber (Dict. Hort. Bois 465. 1896) publikoval Echinocactus bicolor montemorelanus, aniž by jej ovšem platně popsal.

Th. bicolor „commodus“, microondas u Montemorelos, únor 2015

Obr. 9 — Th. bicolor „commodus“, microondas u Montemorelos, únor 2015

Th. bicolor „commodus“, microondas u Montemorelos, únor 2015

Obr. 10 — Th. bicolor „commodus“, microondas u Montemorelos, únor 2015

Th. bicolor „commodus“, slaběji vytrněný jedinec do značné míry postrádá typický habitus, microondas u Montemorelos, únor 2015

Obr. 11 — Th. bicolor „commodus“, slaběji vytrněný jedinec do značné míry
postrádá typický habitus, microondas u Montemorelos, únor 2015

Ve státě Tamaulipas, také na východ od Sierra Madre Oriental, a mimo Chihuahuašskou poušť, se vyskytuje nejvýchodnější zástupce rodiny bikolorů, dnes klasifikovaný jako Th. bicolor ssp. schwarzii. Vyznačuje se tím, že má 13 žeber a téměř vždy postrádá odstávající střední trny, což mu dodává jakousi zaoblenost a uhlazenost. Kvete mimořádně krásnými, velkými, lesklými a efektně tříbarevnými květy. Purpurově růžová barva vnějších částí okvětních lístků směrem dovnitř postupně zesvětluje, až téměř do běla, aby se pak náhle změnila na sytě šarlatovou barvu květního jícnu. (Toto barevné uspořádání se sice vyskytuje i u jiných bikolorů, ale schwarzii to předvádí snad nejlépe ze všech.) Je škoda, že tento kdysi velmi oblíbený „švarcík“ se jaksi vytrácí z našich sbírek, ve kterých jsme jej dříve mohli vidět docela často. Nejznámější lokalita jeho výskytu v přírodě je u Estación Calles (Fortín Agrario) a můžeme jej tam nalézt třeba i v „nóbl“ společnosti Astrophytum asterias.

Th. bicolor ssp. schwarzii, lokalita leží v nížině, v nadmořské výšce cca 150 m n. m., Est. Calles, Tam.,  červenec 2004

Obr. 12 — Th. bicolor ssp. schwarzii, lokalita leží v nížině, v nadmořské výšce
cca 150 m n. m., Est. Calles, Tam., červenec 2004

Th. bicolor ssp. schwarzii, typický jedinec bez středních trnů, Est. Calles, Tam., červenec 2004

Obr. 13 — Th. bicolor ssp. schwarzii, typický jedinec bez středních trnů,
Est. Calles, Tam., červenec 2004

Th. bicolor  ssp. schwarzii, některé exempláře si sem tam (asi tak z legrace) udělají střední trn, Est. Calles, Tam., červenec 2004

Obr. 14 — Th. bicolor ssp. schwarzii, některé exempláře si sem tam
(asi tak z legrace) udělají střední trn, Est. Calles, Tam., červenec 2004

Th. bicolor ssp. schwarzii, výjimečný starý kus se středními trny, Est. Calles, Tam., červenec 2004

Obr. 15 — Th. bicolor ssp. schwarzii, výjimečný starý kus se středními trny,
Est. Calles, Tam., červenec 2004

Ve státě San Luis Potosí se Th. bicolor vyskytuje také na řadě míst. Pokud jedeme z Mexico City na sever do státu Nuevo León, tak první bikolory uvidíme asi někde mezi Charco Blanco a Huizache. Tady, v centrální části státu, se zřejmě nachází jižní hranice areálu výskytu všech bikolorů. S dalšími populacemi se pak můžeme setkat na značně velkém území, v jakémsi pásu, který se táhne na sever až k hranicím států Zacatecas a Nuevo León. Tyto „jižní“ bikolory se obecně vyznačují nižším a statnějším vzrůstem, osmi žebry a řídkým vytrněním, které jen velmi málo zahaluje zavalité, tmavě zelené tělo. Extrémní formu tohoto typu jsme našli na lokalitě severně od Matehualy, viz obr. 22.

Th. bicolor, El Peyote, SLP, červen 2004

Obr. 16 — Th. bicolor, El Peyote, SLP, červen 2004

 
Th. bicolor, Huizache, SLP, březen 2012, říjen 2013

Obr. 17 — Th. bicolor, Huizache, SLP, březen 2012, říjen 2013

Th. bicolor, Huizache, SLP, březen 2012, říjen 2013

Obr. 18 — Th. bicolor, Huizache, SLP, březen 2012, říjen 2013

Th. bicolor, La Pólvora, SLP, červen 2004

Obr. 19 — Th. bicolor, La Pólvora, SLP, červen 2004

Th. bicolor,  sev. od Matehuala, SLP, říjen 2003

Obr. 20 — Th. bicolor, sev. od Matehuala, SLP, říjen 2003

Th. bicolor, sev. od Matehuala, SLP, říjen 2003

Obr. 21 — Th. bicolor, sev. od Matehuala, SLP, říjen 2003

Th. bicolor,  jedinec „robustus-brevispinus“,  sev. od Matehuala, SLP, říjen 2003

Obr. 22 — Th. bicolor, jedinec „robustus-brevispinus“,
sev. od Matehuala, SLP, říjen 2003

Th. bicolor,  s různobarevnými, podzimními květy,  San Juan de Vanegas, SLP, říjen 2003

Obr. 23 — Th. bicolor, s různobarevnými, podzimními květy,
San Juan de Vanegas, SLP, říjen 2003 

Th. bicolor,  s různobarevnými, podzimními květy,  San Juan de Vanegas, SLP, říjen 2003

Obr. 24 — Th. bicolor, s různobarevnými, podzimními květy,
San Juan de Vanegas, SLP, říjen 2003

Th. bicolor, tento jedinec bychom mohli klidně označit jako „heterochromusoides“, San Juan de Vanegas, SLP, říjen 2003

Obr. 25 — Th. bicolor, tento jedinec bychom mohli klidně označit
jako „heterochromusoides“, San Juan de Vanegas, SLP, říjen 2003

Th. bicolor, velký starý kus, Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Obr. 26 — Th. bicolor, velký starý kus, Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Th. bicolor, mladá rostlina, Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Obr. 27 — Th. bicolor, mladá rostlina, Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Th. bicolor, starší, světlotrnný exemplář, Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Obr. 28 — Th. bicolor, starší, světlotrnný exemplář,
Vanegas de Abayo, SLP, říjen 2003

Th. bicolor, tento jedinec se příliš nevybarvil, ale trny má pěkně naježené, La Boquilla, SLP, říjen 2003

Obr. 29 — Th. bicolor, tento jedinec se příliš nevybarvil, ale trny má pěkně
naježené, La Boquilla, SLP, říjen 2003

V Zacatecasu jsme bohužel žádný bikolor zatím neviděli, protože jsme tomuto státu dosud nevěnovali náležitou pozornost. Vyskytují se tam na severu, nedaleko hranice s Coahuilou (zejména v okolí hory Pico de Teyra), kde je velmi dobře zdokumentoval Zdeněk Vaško, viz www.hajek-kaktusy.cz/fotogalerie/thelocactus. Tento známý, odvážný a neúnavný cestovatel tam našel dokonce i zajímavé bíle kvetoucí jedince (La Presa Valenciana). Doufáme, že při některé z příštích cest tyto lokality budeme moci taky navštívit a podat o tom našim čtenářům zajímavou zprávu.

Lokality výše vyobrazených rostlin Th. bicolor a Th. bicolor ssp. schwarzii  (Číslo lokality odpovídá číslu obrázku.)

Obr. 30 Lokality výše vyobrazených rostlin Th. bicolor a Th. bicolor ssp. schwarzii
(Číslo lokality odpovídá číslu obrázku.)

Na závěr tohoto příspěvku bychom ještě chtěli připomenout, že všechny bikolory určitě stojí za to, abychom jim věnovali aspoň kousek místa v našich sbírkách. Při tom ale opravdu není třeba se zvláště trápit jejich pojmenováním na úrovni poddruhů či variet, protože to dnes zřejmě nemá smysl. O to větší pozornost je ale třeba věnovat tomu, aby naše jmenovky obsahovaly jméno lokality výskytu, pokud je známa. To je ostatně obecně platná zásada, která se v dnešní době obliby tzv. „sběrovek“, uplatňuje ve stále větší míře.

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630