header

Thelocactus bicolor v Mexiku,
1. část - Durango, Chihuahua

Během většiny našich dosavadních mexických cest jsme věnovali zvláštní pozornost našemu oblíbenému rodu Thelocactus. Získali jsme tak již poměrně velký soubor snímků těchto mimořádně atraktivních rostlin, a tak si říkáme, že je škoda nechal je jen tak ležet v „šuplíku“ a nepodělit se o ně s přátelskými čtenáři našich Internetových novin I. N. Cact.cz.

Obr. 1 —  Th. bicolor - reprodukce vyobrazení u původního popisu
E. bicolor in Pfeiffer, L.: Abbild. und Beschr. Blüh. Cact.,
Band 2: Taf. XXV (1846-1850)

Thelokaktusy patří mezi obyvatele Chihuahuašské pouště a vyskytují se na značně velkém území, v několika mexických státech a v Texasu. Zatímco některé druhy se objevují jen na velmi omezených lokalitách, jiné osídlují rozsáhlé oblasti. Geograficky a snad i početně nejrozšířenější jsou rostliny patřící do komplexu Thelocactus bicolor, které najdeme ve státech Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, a Zacatecas, a také v jižním Texasu. Viz mapku rozšíření např. zde.

Je to obrovský areál, jehož velikosti odpovídá výrazná morfologická variabilita rostlin, vyskytujících se na různých stanovištích. To ve starší i novější historii vedlo botaniky i kaktusáře k popisu řady druhů, poddruhů a variet, které tak existují jednou pro vždy (sic!), a není vůbec snadné se s nimi dnes nějak rozumně vypořádat. Thelocactus bicolor (Galeoti) Br. & R. byl v roce 1848 původně popsán jako Echinocactus bicolor Galeoti, a v roce 1922 přeřazen do nově ustaveného rodu Thelocactus (K. Sch.) Br. & R.

Obr. 2 — Th. bicolorpottsii“, jižně od Cuencamé, Dur., duben 2000

Pro účely tohoto příspěvku, který rozhodně neplánujeme jako taxonomickou studii, se budeme v podstatě držet pojetí druhu Th. bicolor, tak jak jej uvádí Hunt v „The New Cactus Lexicon“ (2006) a J. Lodé v „Taxonomy of the Cactaceae“ (2015). Vedle ssp. bicolor a ssp. bolaensis jsou sem zahrnuty také ssp. flavidispinus, ssp. heterochromus a ssp. schwarzii, dříve popsané a po léta uznávané jako samostatné druhy. Jak jsme sami mohli v přírodě pozorovat, takto široce pojatý druh Th. bicolor, tvoří zřetelně vymezený okruh rostlin, které jsou si navzájem velmi podobné, ale významně se odlišují od ostatních thelokaktusů. Rádi bychom zdůraznili, že při vší možné variabilitě je každý bikolor snadno rozpoznatelný jako takový, a těžko si jej někdo může splést s jiným thelokaktusem. Zároveň je to velmi dobrý příklad druhu, jehož vnitřní členění se jeví jako velmi obtížné a silně vzdorující tolik oblíbenému „škatulkování“, často prováděnému i jaksi „proti přírodě“.

Obr. 3, 4 — Th. bicolorpottsii“, Yerbanis, Dur., říjen 2003

Zmíněná variabilita bikolorů se projevuje především ve velikosti a tvaru těla, které bývá stlačeně kulovité až protáhle sloupkovité, počtu žeber, kterých může být 8 až 13, ale obvykle 8 nebo 13, v charakteru, hustotě a barevnosti vytrnění a velikosti a vybarvení květů. Jak již sám název „bicolor“ napovídá, květy jsou vždy více či méně dvojbarevné. Základní barva okvětních lístků je v různých odstínech purpurové (magenta, „biskupská barva“), ale jícen je téměř vždy tmavší a šarlatově červený (scarlet, „kardinálská barva“).

Obr. 5, 6 — Th. bicolorpottsii“, Cruces, Dur., říjen 2003

G. Matuszewski v knize Thelocactus (2011) přináší větší počet snímků Th. bicolor z různých lokalit a velmi dobře a názorně tak dokumentuje mimořádnou morfologickou rozmanitost tohoto druhu. My bychom dnes chtěli využít možností, které poskytuje celkem neomezený formát Internetových novin Cact.cz a uvést další fotografie bikolorů, z různých lokalit v šesti mexických státech. (V Texasu jsme bohužel zatím nebyli, takže se v našem příspěvku musíme omezit jen na Mexiko.)

Obr. 7, 8 — Th. bicolorpottsii - heterochromus“, Jacales, Dur., říjen 2003

Naše první cesta do Mexika, na jaře 2000, směřovala na severozápad a zavedla nás až do přímořského města Guaymas v Sonoře. Díky tomu jsme první „divoké“ bikolory, a vlastně i naše první thelokaktusy v přírodě, viděli nedaleko města Cuencamé, ve státě Durango. Bohužel právě nekvetly, ale i tak to pro nás, jako pro obdivovatele tohoto druhu, byl opravdu jedinečný zážitek. Zdejší populace je dobře známa a je běžně označována jako Th. bicolor var. pottsii. Hunt var. pottsii zahrnuje pod ssp. heterochromus, ale my ji pro účely tohoto příspěvku budeme označovat pracovně jako Th. bicolorpottsii“.

Obr. 9, 10 — Th. bicolorpottsii“, Nuevo Covadonga, Dur., říjen 2003

Bikolory v Durangu jsme měli možnost pozorovat ještě při dalších cestách, zejména na podzim roku 2003, když jsme projeli oblastí od Yerbanis přes Peňon Blanco, Nuevo Covadonga a Nuevo Nazas do města Nazas. Překvapila nás tehdy opravdu nečekaně velká variabilita pozorovaných jedinců, kteří v některých případech již vypadali stejně jako rostliny, které jsou běžně označovány jako Th. bicolor ssp. heterochromus.

Obr. 11, 12 — Th. bicolorpottsii“, Tres Marías, Dur., říjen 2003

Bikolor „pottsii“ vytváří solitérní exempláře obvykle nižšího a poměrně zavalitého vzrůstu, s osmi až třinácti žebry. Největší jedince Th. bicolorpottsii“ jsme viděli vegetovat velmi úspěšně v částečném krytu nízkých keříků na lokalitě Microondas Cebadero u Doce de Diciembre na jaře 2015. Kousek níž jsme však na stejném kopci našli exempláře rostoucí na plně osluněných místech, které měly obvyklou velikost.

Obr. 13, 14 — Th. bicolorpottsii“, zvláště velký kus (délka nože je 9 cm),
Microondas Cebadero, Dur., únor 2015

Další zajímavé bikolory, které asi taky můžeme označit jako Th. bicolorpottsii“, jsme pozorovali ještě na několika jiných lokalitách v Durangu. Jako příklad si můžeme uvést Pedriceña a San Fermín. Rostliny u San Fermín se vyskytují nedaleko hranice státu Chihuahua a vyznačují se háčkovitým spodním středním trnem, což je nejen u bikolorů, ale i u všech ostatních thelokaktusů velmi výjimečné.

Obr. 15, 16 — Th. bicolorpottsii“, Pedriceña, Dur., duben 2000

 

Obr. 17, 18 — Th. bicolorpottsii“, velmi zajímavá populace rostlin
s háčkovitými středními trny, San Fermín, Dur., říjen 2003

 

Obr. 19 — Th. bicolorpottsii“, Rio Nazas, Dur., květen 2002

Obr. 20 — Th. bicolorpottsii“, Nazas, Dur., říjen 2003
 

Obr. 21, 22 — Th. bicolorpottsii“, San Luis de Cordero, Dur., říjen 2003

Exempláře, které jsme viděli na severovýchodě státu Durango, u Mapimi a Bermejillo se již více podobají bikolorům, které se vyskytují v sousední Coahuile.

Obr. 23 — Th. bicolorpottsii“, Mapimi, Dur., říjen 2003

Obr. 24 — Th. bicolorpottsii“, Bermejillo, Dur., říjen 2003

Th. bicolor ssp. heterochromus se v Durangu objevuje na více místech, východně od Sierra Madre Occidental, především v oblasti severně od obce Rodeo, podél silnice Mex 45, ale zasahuje na sever až do státu Chihuahua. Tam, nedaleko stejnojmenného hlavního města, je pěkné hornické městečko Santa Eulalia, kde se vyskytuje zajímavá populace rostlin, někdy i trochu více podobných Th. bicolorpottsii“. Britton a Rose v The Cactaceae (1963) uvádí u Th. pottsii (S.-D.) typovou lokalitu „blízko Chihuahua City“.

Obr. 25 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Abasolo, Dur., duben 2000

Obr. 26, 27 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Minas Navidad, Dur., květen 2002

Heterochromusy jsou v mnoha ohledech mimořádně zdařilý výtvor přírody. Vynikají robustním polokulovitým tělem, silnými barevnými trny a nádhernými, velkými a efektně zbarvenými květy, o průměru až 10 cm. Bohužel jejich pěstování není bez problémů, a tak v evropských sbírkách to budou vždy kaktusy spíše vzácnější. Během našich mexických cest jsme některé lokality s heterochromusy navštívili již několikrát, ale bohužel se nám zatím podařilo zastihnout a nafotografovat jen jediný květ (začátek května 2002). Podle dostupných informací tyto kaktusy obvykle kvetou později na jaře (květen, červen), kdy se do Mexika moc často nejezdí.

Obr. 28 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Alamilo de Galeana, Dur., duben 2000

Obr. 29 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Alamilo de Galeana, Dur., květen 2002
 

Obr. 30, 31 — Th. bicolor ssp. heterochromus (s atypickým květem),
El Casco, Dur., květen 2002

 

Obr. 32 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Villa Ocampo/Los Charcos,
Dur./Chih., duben 2000

Obr. 33 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Santa Eulalia, Chih., duben 2000

Obr. 34 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Santa Eulalia, Chih., květen 2002

Snad nejznámější lokalita ssp. heterochromus je v Durangu, pár km jihovýchodně od města Rodeo, říká se jí Puente Nazas II a společně s heterochromusy se tady vyskytuje také krásná Mammillaria guelzoviana var. robustior a Echinomastus unguispinus.

Obr. 35 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Puente Nazas II, Dur., duben 2000

Obr. 36 — Th. bicolor ssp. heterochromus ve společnosti M. guelzoviana
var. robustior, Puente Nazas II, Dur., květen 2002

Obr. 37 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Puente Nazas II, Dur., říjen 2003

Obr. 38 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Puente Nazas II, Dur., březen 2012

Obr. 39 — Th. bicolor ssp. heterochromus, Puente Nazas II, Dur., únor 2015

Obr. 40 Lokality výše vyobrazených rostlin Th. bicolorpottsii
a Th. bicolor ssp. heterochromus v Durangu
(číslo lokality odpovídá číslu obrázku).

Poznámka: G. Matuszewski ve své knize Thelocactus (2011) uznává Th. heterochromus jako samostaný druh, a to na základě chybějících mimokvětních nektarií – žlázek produkující sladký sekret - v jejich areolách. Všemi ostatními znaky ale heterochromusy jasně a zřetelně vyjadřují svůj těsný vztah k ostatním bikolorům (jak na to upozornil již autor původního popisu Weber v roce 1896), a proto je Huntova i Lodého klasifikace na úrovni Th. bicolor ssp. heterochromus snadno pochopitelná.

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630