header

Thelocactus bicolor v Mexiku,
2. část - Coahuila

Ve druhé části našeho příspěvku o Th. bicolor v Mexiku se podíváme na zástupce tohoto druhu, kteří se vyskytují v Coahuile. Hned na začátku můžeme říct, že zrovna v tomto státě, přesněji v jeho jižní polovině, je jejich počet i variabilita zvláště veliká, a že tady najdeme populace rostlin výjimečného vzhledu a mimořádné krásy.

Obr. 1 — Lokality níže vyobrazených rostlin Th. bicolor a Th. bicolor ssp.
bolaensis
v Coahuile (číslo lokality odpovídá číslu obrázku)

Vyskytuje se zde především všeobecně uznávaný Th. bicolor ssp. bolaensis (Runge) Dowel, který podle původního popisu má sněhobílé trny a solitérní nebo odnožující, téměř trávníkovitý růst („...einfach oder sprossend, fast rasenbildend...“). Výskyt takových bělotrnných bikolorů, s trsovitým růstem, je omezený na západní okraj Sierra de Parras. Nejznámější lokalita je nazývána Cerro Bola a s největší pravděpodobností je typová lokalita původního Echinocactus Bolansis Runge (1889).

Obr. 2 Původní popis Echinocactus Bolansis Runge,
Gartenflora 38, 106 (1886)

Obr. 3 — Th. bicolor ssp. bolaensis, Cerro Bola, Coah., říjen 2003

Obr. 4 — Th. bicolor ssp. bolaensis, Cerro Bola, Coah., únor 2015

Čistě bílé rostliny se vyskytují také v blízkosti křižovatky u La Cuchilla a v oblasti nazývané Sierra Zavaleta, což je ovšem také na západním okraji Sierra de Parras, či severním okraji laguny Viesca.

Obr. 5  — Th. bicolor ssp. bolaensis, La Cuchilla, Coah., říjen 2003

Obr. 6  — Th. bicolor ssp. bolaensis, Sierra Zavaleta, Coah., únor 2015

Obr. 7 — Th. bicolor ssp. bolaensis (délka pinzety je cca 12 cm), Sierra Zavaleta,
Coah., únor 2015

Nedaleko odtud však již najdeme bikolory téměř výhradně solitérní, s barevným, více či méně žluto-červeným („bicolor“) vytrněním, které jsou někdy také řazeny k ssp. bolaensis. Jako příklad můžeme uvést populaci na lokalitě San Rafael, která leží jen asi 30 km východně od Cerro Bola, na severní straně Sierra de Parras. Takové „barevné“ bikolory budeme pro účely tohoto příspěvku nazývat pracovně Th. bicolorbolaensis“.

Obr. 8 — Th. bicolorbolaensis“, San Rafael, Coah., říjen 2003

Obr. 9 — Th. bicolorbolaensis“, San Rafael, Coah., říjen 2003

Podobné rostliny se ovšem vyskytují také na jižním okraji Sierra del Parras, resp. severním okraji laguny Viesca (např. u El Amparo a Tanque Menchaca) a rovněž v okolí města Parras.

Obr. 10 — Th. bicolorbolaensis“, laguna Viesca, jižně od El Amparo, únor 2015

Obr. 11 — Th. bicolorbolaensis“, El Amparo, Coah., únor 2015

Obr. 12 — Th. bicolorbolaensis“, mimořádně velký a starý jedinec (průměr
těla cca 12 cm), Tanque Menchaca, Coah., říjen 2013

Obr. 13 — Th. bicolor bolaensis“, ojedinělý bílý exemplář, Tanque Menchaca,
Coah., říjen 2013

Obr. 14 — Th. bicolorbolaensis“, Parras, Coah., březen 2012

Obr. 15 — Th. bicolorbolaensis“, Parras, Coah., březen 2012

K ssp. bolaensis se někdy řadí i další barevné bikolory, které se vyskytují asi 120 km vzdušnou čarou na sever od Cerro Bola, na známé lokalitě El Hundido.

Obr. 16 — Th. bicolorbolaensis“, El Hundido, Coah., říjen 2003

Obr. 17 — Th. bicolorbolaensis“, El Hundido, Coah., únor 2015

V Coahuile se ovšem vyskytují rostliny, které se od ssp. bolaensis více či méně významně odlišují. Pokud bychom však hledali jakousi hranici mezi ssp. bolaensis a ssp. bicolor, zjistíme, že je to těžko splnitelný úkol. (Asi jako se snažit nacpat rozčilenou kočku do malé přepravky.) Zajímavé a morfologicky dosti pestré populace rostou například v okolí známého pohoří Sierra del Paila. Zatímco na severu (Las Coloradas a La Muralla) a východě (Cadillo) od Paily najdeme rostliny, které bychom třeba po kaktusářsku označili jako „bolaensis“ nebo „typický bikolor“, na západní straně, severně od vesnice Nuevo Yucatán se vyskytuje dosti extrémní, hustě žlutě vytrněná forma, nazývaná Th. bicolorwagnerianus“. Velmi podobné, ale více barevné rostliny se vyskytují také na jižním úpatí Paily (Hipólito).

Obr. 18 — Th. bicolor, Rancho San Antonio, východně od Las Coloradas,
Coah., červen 2004

Obr. 19 — Th. bicolor, Rancho San Antonio, východně od Las Coloradas,
Coah., červen 2004

Obr. 20 — Th. bicolor, La Muralla, Coah., říjen 2003

Obr. 21 — Th. bicolor, Cadillo, Coah., říjen 2003

Obr. 22 — Th. bicolorwagnerianus“, severně od Nuevo Yucatán,
Coah., říjen 2003

Obr. 23 — Th. bicolorwagnerianus“, severně od Nuevo Yucatán,
Coah., únor 2015

Obr. 24 — Th. bicolorwagnerianus“, velký starý jedinec,
Hipólito, Coah., červen 2004

Obr. 25 — Th. bicolorwagnerianus“, mimořádně, červeně vytrněná rostlina,
Hipólito, Coah., červen 2004

Ale jen „kousek vedle“ (odbočka na Hipólito, Estación Marte) rostou opět „typické bikolory“, podobně jako u Plan de Ayala, General Cepeda a San Martin de las Vacas.

Obr. 26 — Th. bicolor, odbočka na Hipólito, Coah., říjen 2003

Obr. 27 — Th. bicolor, severně od Estación Marte, Coah., říjen 2003

Obr. 28 — Th. bicolor, El Pilar, Coah., únor 2015

Obr. 29 — Th. bicolor, Plan de Ayala, Coah., říjen 2013

Obr. 30 — Th. bicolor, Plan de Ayala, Coah., únor 2015

Obr. 31 — Th. bicolor, General Cepeda, Coah., únor 2015

Obr. 32 — Th. bicolor, odbočka na San Martin de las Vacas, Coah., červen 2004

Obr. 33 — Th. bicolor, odbočka na San Martin de las Vacas, Coah., březen 2012

Velmi podobné rostliny jsme našli také na nejvýchodnější navštívené lokalitě u obce Paredón, nedaleko hranic státu Nuevo León.

Obr. 34 — Th. bicolor, Paredón, Coah., únor 2015

Obr. 35 — Th. bicolor, Paredón, Coah., únor 2015

Na závěr tohoto stručného přehledu námi navštívených lokalit Th. bicolor v Coahuile jsme si nechali ty dvě nejsevernější: Castaños a San Juan de Boquillas. Na obou se vyskytují velmi zajímavé a značně odlišné populace, které nás mimořádně zaujaly. V blízkosti města Castaños (severozápadní okraj Sierra La Gloria) jsme našli bikolory rostoucí ve společnosti Echinomastus mariposensis, jako malé štíhlé sloupky, s 13 žebry. Mají pěkné barevné vytrnění a většinou jim chybí centrální trny. Zřejmě právě tyto rostliny byly Weberem (Dict. Hort. Bois 465. 1896) uvedeny mezi varietami Echinocactus bicolor jako E. castaniensis Hort., který ale nebyl platně popsán. Bicolor od Castaňos byl popsán o století později jako Th. bicolor ssp. zwakii Chvastek et Halda (Acta Musei Richnoviensis 7(1):38(2000). V literatuře se můžeme setkat také s označením T. bicolor „sp. Monclova“ (Matuszewski: Thelocactus, 2011).

Obr. 36 — Th. bicolorzwakii“, Castaños, Coah., 3. dubna 2012

Obr. 37 — Th. bicolorzwakii“, Castaños, Coah., 3. dubna 2012

Obr. 38 — Th. bicolorzwakii“, starý, částečně poléhající jedinec,
Castaños, Coah., 3. dubna 2012

Asi 50 km vzdušnou čarou od Castaños na severozápad, na severním konci Sierra La Purisima a jen kousek na jih od obce San Juan de Boquillas jsme při letošní návštěvě lokality Astrophytum capricorne ssp. sanjuanense P. Pavlíček celkem nečekaně našli další velmi pěkné a výrazné bikolory. Byly poněkud větší, než ty od Castaños, ale jejich habitus je také celkem snadno odlišitelný a zapamatovatelný.

Obr. 39 — Th. bicolor, San Juan de Boquillas, Coah., únor 2015

Obr. 40 — Th. bicolor, San Juan de Boquillas, Coah., únor 2015

Obr. 41 — Th. bicolor, starší exemplář se světlým vytrněním (délka pinzety je
cca 12 cm), San Juan de Boquillas, Coah., únor 2015

Po shlédnutí zde uvedených snímků bikolorů, z velmi omezeného počtu námi navštívených lokalit v Coahuile, se nejspíš musíme smířit s tím, že současné taxonomické metody na vnitrodruhovou klasifikaci Th. bicolor nestačí, a počkat, co v tomto směru přinese třeba molekulární genetika (?). Na druhou stranu se však můžeme jako kaktusáři radovat z toho, že příroda přináší tak znamenitou rozmanitost, že každá další lokalita nám předvede Th. bicolor v trochu jiné podobě, a my máme o čem přemýšlet a diskutovat s přáteli.

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630