header

Zajímavé kaktusy u přehrady Zimapán,
Querétaro/Hidalgo, Mexiko, 1. část

Snad každý kaktusář, který kdy cestoval Mexikem viděl přehradu Presa Zimapán, která leží na hranici států Querétaro a Hidalgo a přes kterou vede silnice spojující města Cadereyta de Montes a Zimapán. My jsme se tam dostali poprvé v roce 2001 a potom ještě několikrát. Téměř vždy to bylo na konci cesty, kdy jsme se již loučili s Mexikem a jeho kaktusy.

Nejprve si řekneme několik zajímavých informací o samotné přehradě a potom se podíváme na kaktusy, které jsme měli možnost pozorovat v jejím okolí. Ve španělštině se přehrada nazývá Presa Zimapán, ale její oficiální název zní Presa Hidroeléctrica Fernando Hiriart Balderrama. Stavba tohoto vodního díla probíhala v letech 1990 až 1995 a náklady dosáhly výše cca 2 miliardy pesos. Přehradní nádrž v nadmořské výšce 1970 m, napájená řekami San Juan a Tula, s kapacitou cca 1,4 miliardy m³ zabrala území o rozloze asi 23 km² a do značné míry ovlivnila krajinu i její obyvatele. Musely být přestěhovány téměř tři tisíce lidí, pro které bylo zřízeno nové ubytování. Komunity Vista Hermosa, Rancho Nuevo a La Vega byly přesídleny a sloučeny do nově zřízené obce Bella Vista del Río. Dopad na floru a faunu je ilustrován poškozením až zničením populace populárního kaktusu Echinocactus grusonii, jako symbolu okresu Cadereyta de Montes.

Obr. 1 — Mapa oblasti Presa Zimapán. (zdroj www.maps-of-mexico.com)

Obr. 1 — Mapa oblasti Presa Zimapán. (zdroj www.maps-of-mexico.com)

Vlastní přehradní hráz byla postavena v zúžené části kaňonu řeky Moctezuma, které se říká El Infiernillo. Má dosti pozoruhodné rozměry: je sice jen 122 m dlouhá, ale za to má výšku 203 m! Šířka paty je 22 m, šířka koruny 5 m. Po hrázi vede asfaltová silnice procházející třemi tunely o celkové délce asi 2,5 km. Hydroelektrárna je umístěna v kaňonu řeky Moctezuma asi 20 km na sever od přehradní hráze, nedaleko obce La Mora, viz obr. 1. Je vybavena dvěma Peltonovými turbínami s instalovaným výkonem 292 MW. Voda je sem přiváděna podzemní štolou o délce 21 km a průměru 4,7 m a pak vypouštěna do koryta Rio Moctezuma. Elektrárna pracuje jako špičkový zdroj, podle potřeby 4 až 12 hodin denně. Výroba elektrické energie je primárním účelem celého vodního díla, ale zanedbatelný není ani rybolov v přehradním jezeře.

Západní portál prvního tunelu v Querétaru (Zdroj Google Earth)

Obr. 2 — Západní portál prvního tunelu v Querétaru (Zdroj Google Earth)

Již samotná jízda zdejšími tunely je velmi zajímavý zážitek. Z plného slunečního světla vjedete do západního vstupního portálu ve státě Querétaro a octnete se v tmavé, celkem spoře osvětlené „díře“, s velmi hrubě otesanými skalními stěnami. Jedete a rozhlížíte se kolem, občas se ze tmy vynoří jakýsi tajuplný boční výklenek a někdy na okamžik zahlédnete malý, nazdobený oltářík, jakých je v Mexiku plno. Ujedete něco málo více než 1,5 km a vynoříte se zase na plném slunci. Na okamžik podlehnete chuti tady zastavit a rozhlédnout se, kde to vlastně jste. Dnes vás odtud bohužel okamžitě vyžene vojenská hlídka, ale při naší první návštěvě, roce 2001 jsme se tady mohli s úžasem rozhlédnout po přehradním jezeře a vysokých okolních skalách. Až potom později jsme zjistili, že to bylo na tom krátkém (asi 300 m) úseku silnice, spočívajícím na obrovských betonových pilířích, které zabezpečují vstup do štoly, přivádějící vodu k turbínám.

Vstup do přívodní štoly k hydroelektrárně. Betonové pilíře nesou mostovku silnice Cadereyta – Zimapán. (zdroj Google)

Obr. 3 — Vstup do přívodní štoly k hydroelektrárně. Betonové pilíře nesou
mostovku silnice Cadereyta – Zimapán. (zdroj Google)

Jedete tedy dál a po pár metrech se ponoříte do dalšího tunelu. Ten je krátký, snad jen asi 400 m, a přivede vás na samotnou přehradní hráz. Tady se opakuje situace s vojenskou hlídkou, zastavit nesmíte. Opět si připomeneme naši první návštěvu, kdy jsme si tady pořídili i pár zajímavých snímků. Stáli jsme tady jen několik metrů nad lesknoucí se hladinou jezera, ale na druhé straně se zatajeným dechem nahlíželi přes zábradlí do hlubin kaňonu El Infiernillo. Ne, nedohlédnete odtud až na jeho dno, k patě 203 m vysoké hráze, uvidíte jen úzkou betonovou stěnu strmě padající kamsi dolů.

Přehradní hráz z jihu, ze strany jezera (zdroj Google Earth)

Obr. 4 — Přehradní hráz z jihu, ze strany jezera (zdroj Google Earth)

Horní část hráze ze severní strany a ústí 3. tunelu, březen 2001

Obr. 5 — Horní část hráze ze severní strany a ústí 3. tunelu,
březen 2001

Pohled dolů, do ústí 200 m hluboké propasti El Infiernillo, březen 2001

Obr. 6 — Pohled dolů, do ústí 200 m hluboké propasti El Infiernillo, březen 2001

Všechny přehrady jsou pozoruhodné inženýrské výtvory, ale tahle patří určitě mezi ty nejzajímavější z nich. Dnes už se ale tímto dílem na vlastní oči pokochat nesmíte - musíte jet dál do třetího tunelu a urazit poslední kilometr. Tady vás ale čeká ještě jedno překvapení. Někde uvnitř jeho tubusu nečekaně překročíte hranici státu Querétaro o vjedete do státu Hidalgo. Za chvilku ono pochmurné podzemí opustíte, pro tentokrát nadobro, a jste zase na horkém mexickém sluníčku. V tom vzpomínaném roce 2001 jsme potom o kousek dál zastavili na nocleh „pod širákem“ u staré a opuštěné prachárny (Polvorin No. I), na malé plošině s výhledem do kaňonu El Infiernillo. Dnes tady stojí jakási docela moderní restaurace a ubytovací cabaňas.

Uvnitř 3. tunelu směrem na Zimapán. (Zdroj Google Earth)

Obr. 7 — Uvnitř 3. tunelu směrem na Zimapán. (Zdroj Google Earth)

Znázornění tunelů u Presa Zimapán na mapě (Zdroj Google Maps)

Obr. 8 — Znázornění tunelů u Presa Zimapán na mapě (Zdroj Google Maps)

Nocleh u opuštěné prachárny, březen 2001

Obr. 9 — Nocleh u opuštěné prachárny, březen 2001

Výhled do kaňonu Rio Moctezuma z terasy restaurace

Obr. 10 — Výhled do kaňonu Rio Moctezuma z terasy restaurace, která stojí jen
asi 3 km od ústí tunelu v Hidalgu. (Dekorační kytička na stole je Thelocactus
hastifer
.) březen 2012

Děkujeme našim čtenářům za trpělivost při čtení tohoto zeměpisně-technického výkladu. Teď už se ale konečně dostaneme ke kaktusům. Těch se tady, v okolí přehrady, vyskytuje docela hodně a jsou mezi nimi i některé velmi zajímavé druhy. Začneme teď, jak jinak, tím kaktusem ze všech nejznámějším a nejpopulárnějším, tedy grusonem neboli Echinocactus grusonii. Jak jsme se již zmínili, zdejší populace tohoto kaktusu byla výstavbou přehrady z velké části zničena. Bohužel nevíme, jak to s ním tady vypadalo před rokem 1990, kolik jedinců tady žilo a na jakých místech. Nepodařilo se nám na internetu najít žádnou informaci o nějakém záchranném programu. Zřejmě nedošlo k žádnému organizovanému stěhování kaktusů, jak tomu bylo třeba později při stavbě akvaduktu ACUEDUCTO II v Querétaru, o čemž svědčí dosti problematická záchranná zahrada u Maconi (Strombocactus corregidorae). Podle IUCN Red List of Threatened Species byl počet dospělých grusonů v Querétaru roce 2013 odhadnut na méně než jeden tisíc. Máme zprávy o ojedinělých zachovaných exemplářích, rostoucích především na těžko přístupných místech, často na strmých skalách. Při naší první návštěvě v roce 2001 jsme zahlédli jen jeden kus vysoko na skále nad silnicí, který jsme si vyfotili ze značné dálky.

Náš první gruson, na skále vysoko nad silnicí, březen 2001

Obr. 11 — Náš první gruson, na skále vysoko nad silnicí, březen 2001

Při další cestě na podzim 2003 už to bylo lepší. Miloš Záruba objevil krásný velký a docela dostupný exemplář, nahoře na kopci před západním portálem 1. tunelu a dovedl nás k němu po přijatelně schůdné stezce.

Echinocactus grusonii na kopci před západním portálem 1. tunelu, říjen 2003

Obr. 12 — Echinocactus grusonii na kopci před západním portálem 1. tunelu,
říjen 2003 (foto někdo z přítomných přátel)

Byl to dosti dobrodružný a velmi dobře zapamatovatelný zážitek. Krásný a zdravý gruson o velikosti menšího sudu seděl na pěkném místě v jakémsi dolíku, kde se dal dobře fotit společně s podzimně zbarveným listím. Zvěčnili jsme se u něj postupně všichni - Roman Staník, Igor Dráb a Miloš Záruba - Marie zůstala dole a dodnes má čeho litovat.
K našemu zatím poslednímu setkání s grusonem došlo v únoru 2015. Na cestě za Echinofossulocactus sulphureus u La Vega Karel Pavlíček nečekaně zastavil a odběhl k nedalekému křoví. Vypadalo to na „biologickou pauzu“, ale za chvíli nás překvapil velkým grusonem, který doslova vyhrabal z vysoké suché trávy. Jeho umístění na rovinatém terénu mezi políčky přivádí na domněnku, že jej sem snad někdo přesadil. Myslíme, že více cestovatelů má někde tady, u přehrady Zimapán, nějakého svého grusona, kterého třeba i pravidelně navštěvuje.

Kvetoucí Echinocactus grusonii v křoví u cesty na La Vega (únor 2015)

Obr. 13 — Kvetoucí Echinocactus grusonii v křoví u cesty na La Vega (únor 2015)

Na závěr 1. části tohoto příspěvku si o grusonech řekneme ještě něco více. Je všeobecně známo, že tento krásný kaktus je ozdobou botanických zahrad i výborným obchodním artiklem kaktusových pěstíren. Je masově množen v miliónových množstvích a docela dobře se pěstuje. I když je v přírodě asi právem považován za ohrožený vyhubením, jeho přežití jako rostlinného druhu je tak zajištěno velmi dobře. A to nemluvíme o nedávném nálezu bohaté, několika tisícové populace grusonů u asi 550 km vzdáleného San Juan de Capistrano v Zacatecasu. Pár dalších informací jsme našli na internetových stránkách města Cadereyta de Montes. O věrohodnosti některých z nich nechť si čtenář udělá názor sám: „Plody Echinocactus grusonii jsou známy jako guamichi. Podobají se malým plodům opuncie (tuna) o velikosti 2-5 cm, mají kyselou chuť a jsou hojně využívány v místní kuchyni. Vyrábí se z nich cukrovinky, zavařeniny, limonády a oblíbená je i zmrzlina helado de guamichi. Tyto plody mají také léčivé schopnosti, odstraňují prudké bolesti a křeče a bolení hlavy a mají antiseptické a antikoncepční účinky. Z Echinocactus grusonii se vyrábí také známý mexický produkt dulce de biznaga, což je ale zakázáno vzhledem k ohrožení tohoto druhu vyhubením.“

Skupina krásných grusonů v botanické zahradě Jardin de Cactus Guatiza, Lanzarote, Kanárské ostrovy, červenec 2010

Obr. 14 — Skupina krásných grusonů v botanické zahradě
Jardin de Cactus Guatiza, Lanzarote, Kanárské ostrovy, červenec 2010

A teď ještě něco, co se asi kaktusářům moc líbit nebude. Na jaře roku 2015 vydal známý kaktusový nadšenec Joël Lodé několikakilogramovou dvoudílnou knihu Taxonomy of the Cactaceae, ve které je Echinocactus grusonii uvedený jako Kroenleinia grusonii (Hildm.) J. Lodé. Autor to zdůvodnil tím, že gruson má blíže k ferokaktusům než k echinokaktusům, ale těžko říct, jestli se to u nás „ujme“. Jiný autor, Roy Mottram považuje grusona za něco jako přírodní hybrid (allopolyploid) mezi Echinocactus platyacanthus a Ferocactus glaucescens. Jak vidíme, všechno je složitější, než si to my, kaktusáři malujeme.

Konec 1. části

zpět

Text a fotografie
Copyright © Vlastimil Lukeš & Maria Lukešová
Velvarská 21, 160 00 Praha 6 
e-mail: lukesv(zav)email.cz 

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630