Další noví adoptovaní potomci Inků!

Poté, co první adoptovaná dívenka Myriam dostudovala střední školu, ukončila se její finanční podpora. S nadací INKA jsme se dohodli, že přejímáme další dve děti, a to už jednou adoptovaného chlapce Darwina Yuca Chimo, kód 114907 od paní V…, která se musela díky zhoršené finanční situaci adopce vzdát, a asi desetiletou dívenku Noemi Hacco Mancoo, kód 22209, jejíž materiály ještě poštou nedošly.

Tyto děti tedy budou studovat díky Vaší podpoře – pokud si objednáte body pod objednacím číslem Z 100. Kolik bodů si objednáte, tolik korunek vám také vyúčtujeme.

Objednávky můžete posílat písemně na adresu prodejny (Gorkého 886, 537 01 Chrudim), také e-mailem pavlicek(zavinac)chrudim(tecka)cz nebo telefonem 469 688 366.

Za obě děti vřelý dík!Kulturní odlišnosti
(informační text nadace Inka)

Prosíme všechny kmotry a přátele peruánských indiánů, aby brali v úvahu velké kulturní a povahové odlišnosti mezi středoevropany a jihoamerickými indiány. Tyto rozdíly v myšlení a chování způsobují mnoho nedorozumění a nepochopení ve vzájemných vztazích.

Jde zejména o tyto rozdíly a z nich vyplývající situace:

  • Indiáni žijí přítomností, ze dne na den, nemyslí na budoucnost, neplánují, neumí šetřit. Pokud si vydělají peníze, utrácejí je rychle, bez myšlenky na budoucnost, obvykle nakoupí jídlo, pozvou příbuzné a udělají si fiestu. Existuje ale, vzájemná solidarita, takže podobně se jindy zachová někdo jiný z rodiny. Prosíme proto kmotry, aby v dobré vůli pomoci s výživou dítěte, neposílali rodinám peníze, pomoc je to pouze jednorázová, neřeší situaci rodiny.

  • Indiáni neznají písemnou komunikaci, vše se sděluje pouze ústně. Odstěhuje-li se někdo z vesnice do vzdálenějších míst, ztrácí s ním rodina zcela kontakt. Nadační děti se teprve učí psát dopisy, některé potom píší hodně, ale některé z nich přes všechny sliby při osobním setkání, vám dopis nikdy nenapíší.

    Kmotrům často chybí zpětná vazba, stěžují si, že děti nepoděkují za dárek či dopis, neodpovědí na otázky nebo opakují v dopisech stále totéž. I to souvisí s odlišnou mentalitou a jiným způsobem života a myšlení. V rodinách se mluví kečujsky a děti píšou dopisy pro ně cizím jazykem – španělsky. Děti začínají se španělštinou teprve ve škole, zejména malé děti mají malou slovní zásobu, chybují v gramatice – a nikdo jim s psaním nepomůže. Proto se také stydí psát, nevědí o čem, nevědí jak. Kmotři, hovořící španělsky, v dopisech (psaných španělsky) narážejí na zákonitosti jazyka kečua – věty se od sebe neoddělují, nezačínají velkým písmenem, nekončí tečkou, někdy se neoddělují ani slova, splývají některé hlásky (i – e, o – u). Doma děti žádnou pomoc nemohou očekávat, rodiče jsou často negramotní.

    A také prostředí k psaní nevybízí – jedna zakouřená místnost v domečku většinou bez oken, kde se odehrává celý rodinný život. Je to kuchyně, obyvák, ložnice, v koutě morčata. Prosím, berte v úvahu i tyto okolnosti, až budete rozmrzelí, že jste zase nedostali žádný dopis.

    Pro kmotry, kteří nehovoří španělsky, dopisy překládají dobrovolní překladatelé, především studenti gymnázia Budějovická, Praha 4. Stylizace dopisu dítěte je ovlivněna samozřejmě také překladatelem.

  • Indiáni jsou chudí, nemají vztah k majetku, neumí si ho ohlídat, věci ztrácejí, nebo si je nechají snadno ukrást. Toto je jeden z důvodů proč neposílat dětem drahé dárky. Jiným důvodem je vzájemná řevnivost, některé děti dárky dostávají jiné nikoliv.

Po špatných zkušenostech s pokusy nakupovat za peníze kmotrů rodinám ovce, jsme zrušili tuto možnost. Nejsme schopni kontrolovat jak je s penězi naloženo pokud dítě samo nenapíše a nepoděkuje. A je nad naše možnosti navštěvovat rodiny v horách a dotazovat se na to.

Nadační fond byl založen na podporu vzdělání dětí horských indiánů. Děti žijí a navštěvují školy v mnoha malých horských vesničkách, často velmi špatně dostupných a práce našich spolupracovníků je tím hodně ztížená.

http://www.inkaperu.cz/
 

Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek(zavinac)chrudim(tecka)cz

zpět