Nadační fond INKA

Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit první informaci o Adopci na dálku. V této chvíli se nám od Vás sešlo 4876 Kč, což je s naším povinným desetiprocentním příspěvkem, ke kterému jsme se v podzimním katalogu zavázali už téměř 5 a půl tisíce korun. Dostáváme se tak velmi blízko k částce, jež postačí na zaplacení jednoho školního roku v základní škole. Školní rok začíná v březnu, takže už nyní jsme se rozhodli pro adopci osmileté dívky Myriam, která v březnu postoupí do 3. třídy.

Myriam Guillhoaman Huaman

Její obrázek nám právě přišel z Prahy od ředitelky nadace, PhDr. Olgy Vilímkové. Pokud se kdokoli chce na této formě pomoci účastnit, má možnost i nadále, kdykoliv v budoucnu. Stačí, když si společně s jiným zbožím objedná libovolný počet bodů, za každý bod bude ve vyúčtování připočtena jedna koruna. Musím dodat, že tato forma pomoci je mi velmi blízká, neboť se jedná o podporu cílenou, jasnou a kontrolovatelnou, takže je vyloučené, aby naše peníze skončily někde v nedohlednu, tak, jako se to děje u různých povodňových a jiných fondů.

Spojení na nadaci INKA:

PhDr. Olga Vilímková
Nadační fond Inka
Komornická 7, Praha 6, 160 00

E-mail: inka@peru.cz

http://www.peru.cz/inka

Číslo účtu:
51-0104700247/0100


Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz