Speciální internetové noviny o kaktusech a sukulentech

Titul

Kaktusářský elektronický občasník

Prázdniny 2017 - číslo 186

Vše o kaktech a pěstitelích od r. 2001

Červen 2017 ve sbírce u Pavlíčků Bolívie a Argentina 2016 aneb Kozí bolívijský příběh – díl 1.  Americký duben 2016 (3) Cereusy známé i neznámé, část V. Echinofossulocactus nebo Stenocactus? Pangejtové botanizování v Namibii Zadáno pro kaudexofily (50) Foto měsíce - prázdniny 2017 Chvála béru sivému Klíčení semen drobnosemenných druhů Expedice Mexiko - Baja California, podzim 2017 Nové poznatky o zachycení „pašeráků“ mexických semen Poznámky k článku Mammillaria bertholdii Botanický slovník (31) Pozvánka na výstavu sukulentů v Brně 2017 Pozvánka na Plzeňské kaktusářské kolokvium Andrzej Mucha nás opustil Mammillaria bertholdii - mimořádná nabídka rostlin Pozvánka na výstavu do Čimelic 2017 Pozvánka na podzimní výstavu do Kladna Pozvánka na výstavu do Rakovníka


R U B R I K Y

 Chrudimský kaktusář

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů

 


Internetové noviny
I. N. CACT.CZ
2001 -2016 

Internetový měsíčník neregistrované skupiny přátel kaktusů a jiných sukulentů!

Příspěvky jsou vkládány průběžně!
Zveřejňujeme vše, co za to stojí a dokonce i to, co za to nestojí!

Redakční kruh:
Libor Kunte a jeho mladí přátelé
Pavel Pavlíček a jeho staří přátelé

Editor a webmaster novin:
Zdeněk Podešva


Pokud víte o nějaké novince ze světa kaktusů, napište to do našich novin Cact.cz! Příspěvky zasílejte na adresu editora.

Jestliže se Vás jakýkoliv z článků dotkl, využijte možnosti na odpověď, kterou jsme povinni dle Tiskového zákona uveřejnit.

Veškeré člány a fotografie, pokud nejsou označeny symbolem ©, jsou uvolněné k dalšímu nekomerčnímu použití, ovšem za přepokladu, že u takové práce bude uveden jejich autor.

 

Adresa redakce:
pavlicek@chrudim.cz

WebArchiv - archiv českého webu

ISSN 1805-2630

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen 2017 u Pavlíčků

Začátek června je v Chrudimi ve znamení výstavy. Členové spolku se mohou chlubit nádhernými výpěstky. Nejedná se o sbírky, kam směřují autobusové výpravy, jsou skromné co do velikosti. Ale často se jedná o sbírky vpravdě historické, s láskou po desetiletí opatrované. Naší výstavu si připomeneme fotkou z chrudimského náměstí – v pozadí stojí stará radnice. Prvního června mají svátek děti. A už tradičně celý pátek mají k dispozici…číst 


Cereusy známé i neznámé  

V seriálu o sloupovitých kaktech jsou dnes na pořadu dva úžasné rody, Eulychnia a Neoraimondia. Prvně jmenovaný rod pochází hlavně z Chile, některé druhy mohou zasahovat i do Peru, když jeden druh, Eulychnia ritterii, se vyskytuje právě v Peru. Rod Eulychnia dříve čítal kolem devíti druhů a variet, dnes je jich uznáváno asi šest…číst 


Echinofossulocactus nebo Stenocactus?

Podívejme se na dilema v názvu chronologicky. Před rokem 1841 byly rostliny náležející dnes do rodu Echinofossulocactus řazeny do rodu Echinocactus. Snad nejlépe si s nimi v roce 1837 poradil lékař Ludovico Pfeiffer ve své podrobné diagnostice dosud známých kaktusovitých (Enumeratio diagnostica cactearum hucusque cognitarum). V rámci rodu Echinocactus vyčlenil pod §1 skupinu žebernatých (§1 Costati) a rámci této skupiny čtvrtou podskupinu označenou čtyřmi hvězdičkami, která by měla mít proti ostatním stlačenější a zvlněná žebra (****costis compressissimis, crispatis). S citem pro morfologické znaky do ní zařadil následující druhy…číst


Zadáno pro kaudexofily

Začnu otázkou do věčné diskuse na téma: „Je to kaudex nebo ne?“ Nikomu nevnucuji odpověď, že útvar na stonku (tj. cibuli) si pro sebe dávám do škatulky s nápisem ANO. Už proto, že… rnithogalum caudatum, česky snědek ocasatý (O. longibracteatum), rostlina z čeledi chřestovité, pocházející z Jižní Afriky. Velká cibule jí v této oblasti umožňuje přežít v době sucha. Cibule může narůst do šířky až 10 centimetrů a její povrch je zpočátku voskově zelený a převážně hladký, s odumřelými částmi cibule, které se odlupují. (To je tzv. papírovitá borka). Vytváří na sobě velké množství malých, dceřiných cibulek. Z cibule vyrůstají dlouhé, zelené, dužnaté žlábkovité listy, které při dobrých podmínkáchčíst


Pozvánka na Plzeňské kaktusářské kolokvium

Klub kaktusářů Plzeň pořádá
již 18. ročník sympozia o kaktusech
Plzeňské kaktusářské kolokvium, které se uskuteční v sobotu 16. září 2017 v kulturním domě v Šeříkové ulici v Plzni. Program: V pátek 15. 9. od 18 hod „Setkání přátel plzeňského fóra“ - neformální setkání ve sbírce Jiřího Musila v Plzni – Žižkova 45, Plzeň… Sobota 16. 9. od 9:00 Kolokvium – O výsevech. 09:00 – 10:30 Burza rostlin a pěstitelských potřeb
11:00 – 12:45 Přednášky
číst


Andrzej Mucha nás opustil

Andrzej Mucha, cestovatel a milovník rodu Parodia, podlehl těžké nemoci. Byli jsme velmi si velmi blízcí, dobří přátelé, už z dob, kdy jsme v Chrudimi vydávali Atlas kaktusů. Více se o Andrzeji dozvíte z článku, který vyšel v našich novinách. Věřte, je mi hodně smutnočíst


Pozvánka na podzimní výstavu do Kladna

 
 

Bolívie a Argentina 2016 (1)

Zajímavé pohledy účastnice zájezdu, manželky gymnofila Martina Tvrdíka, která díky tomu že je nekaktusářka…
Jsem koza rohatá. Vyprávím svůj kozí příběh. Jsem klasický autor? Trochu jako autor si připadám, ale nejsem posedlá myšlenkou, že to, co napíšu, by si mělo přečíst hodně lidí. Moje kozí oči zazáří, nožky kozí poskočí, pokud jeden jediný člověk řekne: „Kozo, piš, čtu o těch tvých záletech na kaktusy rád.“ Kaktusářská odborná kritika může být ke mně tvrdá, tak jako byla tvrdá kritika ke scénáři Kozí příběh – Pověsti staré Prahy. Přijala ho negativně. Prý je hodně sexistický a nevhodný pro děti. Můj Kozí příběh je definitivně pro děti nevhodný. Nejen pro děti, ale i pro některé citlivější povahy…číst 


Expedice Mexiko - Baja California, podzim 2017

Od 14. října až do 12. listopadu se budeme toulat po Mexiku a Baja California. Pokud chcete vidět nádherné ferokaktusy, a k tomu jako bonus rozkvetlé ariokarpusy, pojeďte také. Z Mexico City přejedeme na západní pobřeží Mexika. Už po cestě uvidíme spoustu krásných kaktusů. Půjčíme si člun a přeplavíme se na ostrov Tiburon. (Žralok). Tam budeme hledat Ferocactus tiburensis. V horách se pokusíme najít Ferocactus schwarzii. Přeplavíme se trajektem na Baja Califirnia. Projedeme Baja až na sever, k americké hranici. Čekají nás tam ty nejkrásnější ferokaktusy na světě. Navštívíme jeden z ostrovů. V severní části Baja California sur uvidíme například Ferocactus chrysacanthus,  grandiflorus nebo Echinocereus hancockiičíst


Poznámky k článku Mammillaria bertholdii  

V tomto textu chceme diskutovat s některými informacemi v článku v internetovém žurnálu Xerophilia. Autorem článku je Rodrigo H. González, profesor botaniky v Monterrey. Po svém příteli, profesorovi Mejoradovi v roce 1992 popsal Mammillaria sanchez-mejoradae (i když Mejorada už v roce 1981 určil pro stejné rostliny jméno Mammillaria sanangelensis). Článek začíná úvahou o tom, že současná problematika snah o zachování původních rostlin v Mexiku nepřekvapuje, neboť nezákonné obchodování a černý trh se odehrává už déle než 100 let. V několika případech jsou zdecimovány nebo vyhubeny celé populace druhů. Zde by bylo zajímavé sdělení, které populace díky sběru rostlin zanikly. Nevíme o žádné, a to přesto, žečíst


Nové poznatky o zachycení „pašeráků“ mexických semen

Z hodnověrných (zahraničních) zdrojů jsme dostali informaci o zpravodajských tocích, na jejichž základě byl jeden cestující z Mexika na evropském letišti oddělen od ostatních stovek cestujících k osobní prohlídce a prohlídce zavazadel, stejně tak o pár hodin následně z dalšího letadla ostatní 4 cestující ze stejné expedice. Prvním zdrojem byla inserce v internetových novinách, kdy český průvodce nabízel možnost spoluúčasti na cestě po kaktusových lokalitách v Mexiku. Úředníci tyto noviny pravidelně sledují, takže tuto cestu zaznamenali a zjistili tak termín odletu i délku expedice. U agentury vystavující letenky pak neznámým způsobem zjistili destinace i termíny příletu…číst

Klíčení semen drobnosemenných druhů

 

Posílám své pozorování z dosavadního průběhu výsevu rodů Aztekium, Strombocactus a Geohintonia. Vyséval jsem stejným způsobem na dva druhy substrátu:
1. Přesátá jemná pemza, smíchaná s klasickým pískem (vše v zrnitosti asi 1-3 mm). Přijde mi více vlhký než druhý substrát, alespoň pohledově. A vypadá více jako takové blátíčko. 2. Klasický a křemičitý písek, sádrovcové kamínky, antuka, trochu rašeliny.
Po vysetí jsem povrch přestříkl peroxidem kvůli sterilitě.
Geohintonia mexicana PP 223 po 4 dnech klíčí prakticky všechna semena. Měl jsem k dispozici pouze dvě malé porce této krásné kuriozitky, momentálně jich z asi 50 semen vyklíčilo…číst


Pozvánka na výstavu do Čimelic 2017


 

Americký duben 2016 (3)

Po nezdaru s odletem na lokalitu Sclerocactus havasupayensis, poněkud schlíplí odjíždíme. Hledáme podle koordinátů s pomocí GPS navigace drobnou kytičku, Navajoa peeblesiana f. menzelii. Na určené lokalitě jsme bezútěšnou rovinou trajdali sem a tam, a mezi drny suché trávy jsme pátrali po drnečku stejně zabarvených trníků, na miniaturní rostlince. To byl ovšem teprve začátek, podobným způsobem…číst


Foto měsíce - prázdniny

Posílám pár gymen v květu. Většinu jich standardně nestihám fotit kvůli práci a květy jsou už hodně přivřené, tak alespoň něco. Třeba se nějaká fotka bude líbit. S pozdravem Vojta Hamáček KK Chrudim | V roce 1978 jsme tyto kaktusy obdivovali, a dnes mne mrzí, že jsem nepřivezl více Echinocactus parryi a E. polycephalus aj. Podívejte na tu nádheru…číst


Pangejtové botanizování v Namibii

Hned druhý den po příletu jsme s naší partou vyrazili z hlavního města Windhoek jižním směrem. Silnice do Keetmanshop je zpočátku perfektní asfaltka, jejíž kvalita se s přibývajícími kilometry poněkud zhoršuje. Nic se však nemění na skutečnosti, že po obou stranách silnice jsou dráty oddělující pozemky určené pro chov zvířat. Podle chovaných druhů se jen zvětšuje jeho výška popř. počet horizontálně natažených drátů, jejich síla a napnutí. Ovšem mezi silnicí a ohraničeným pozemkem se nachází „území nikoho“. Tento pás možná patří pod jakousi „Správu údržby silnic Namibie“, která však naštěstí nechává toto území zcela bez povšimnutí…číst


Chvála béru sivému 

Bér sivý (Setaria pumila) je pro většinu zahrádkářů obtížný jednoletý plevel. Jeho popis najdete m.j. na Wikipedii. Od roku 2005, kdy jsem dával dohromady podklady pro knížku „Podivné rostliny“, je to můj velký pomocník, na rozdíl od příbuzné letos všude klíčící bestie jménem ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli. U béru sivého stojí za pozornost jeho květenství, tj. hustý, válcovitý lichoklas, jenž bývá dlouhý až 10 cm. Ten používám jako vynikající nástroj pro opylování květů rostlin z rodů Adenium a Pachypodium. Když se opatrně odstraní z klasu jednotlivé kvítky a na vrcholu stébla zůstane jen jeho jemně drsná osa, tak ji můžeme použít místo dříve propagovaných zdrsněných štětin ze smetákučíst


Pozvánka na výstavu sukulentů v Brně 2017

Skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (roh ulic Kotlářské a Veveří) v září znovu přivítají výstavu sukulentů, kaktusů, tilandsií a dalších epifytních rostlin. Tentokrát potrvá od 8. do 15. září 2017 vždy od 9:00 do 17:30 hodin. Záměrem pořadatelů je opět představit sukulentní rostliny z nejrůznějších koutů světa v jejich tvarové rozmanitosti a působivé mnohotvárnosti. Větší prostor letos vystavovatelé věnují sukulentům pocházejícím z jihu Afriky, které doplní rostliny z Madagaskaru a Mexika. Chybět nebudou sukulenty s kaudexy a pachykauly, velmi rozmanitá skupina rostlin, která je mezi sběrateli a pěstiteli velmi oblíbená. Také letos si návštěvníci mohou prohlédnoutčíst  


Pozvánka na výstavu do Rakovníka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace 28.01.2018
© www.cact.cz/noviny