Pangejtové botanizování v Namibii

Hned druhý den po příletu jsme s naší partou vyrazili z hlavního města Windhoek jižním směrem. Silnice do Keetmanshop je zpočátku perfektní asfaltka, jejíž kvalita se s přibývajícími kilometry poněkud zhoršuje. Nic se však nemění na skutečnosti, že po obou stranách silnice jsou dráty oddělující pozemky určené pro chov zvířat. Podle chovaných druhů se jen zvětšuje jeho výška popř. počet horizontálně natažených drátů, jejich síla a napnutí.

Plocha mezi silnicí a oploceným pozemkem je jako stvořená k botanizování

Plocha mezi silnicí a oploceným pozemkem je jako stvořená k botanizování

Ovšem mezi silnicí a ohraničeným pozemkem se nachází „území nikoho“. Tento pás možná patří pod jakousi „Správu údržby silnic Namibie“, která však naštěstí nechává toto území zcela bez povšimnutí: Tato skutečnost však vede k velmi zajímavému jevu, kterým je zvýšený počet rostlinných druhů na jednotce plochy v tomto pásu. Zvýšená druhová diverzita (rozmanitost) je způsobena především tím, že se směrem k silnici nedostanou býložravci pasoucí se za plotem.

Překrásně kvetoucí Nerine laticoma byla impulzem k zastavení, protože její květy zářily na dálku

Překrásně kvetoucí Nerine laticoma byla impulzem k zastavení,
protože její květy zářily na dálku

Po ujetí asi 40 km nemůžeme vydržet. Nikoliv však kvůli naplněnému močovému měchýři, ale proto, že se chceme podívat na první zajímavé rostliny. Impulzem k zastávce jsou rozkvetlé pruhy hustě porostlé nějakou cibulovinou. Překrásná květenství září do dálky, pročež zastavujeme a s fotoaparáty vybíháme k prvním exemplářům rostoucím hned vedle cesty. Jak později určujeme, jedná se o druh Nerine laticoma z čeledi amarylkovitých (Amaryllidaceae). Naprosto úchvatná podívaná.

Pnoucí stonky Ipomoea bolusiana jsou v porostu snadno k přehlédnutí, ale velké květy ji zaručeně prozradí

Pnoucí stonky Ipomoea bolusiana jsou v porostu snadno k přehlédnutí,
ale velké květy ji zaručeně prozradí

Ovšem toto prvoplánové zhlédnutí má své pokračování. Jakmile se všichni nasytí a přestanou fotografické orgie rozkvetlých cibulovin, začínáme pokukovat, co zde roste jiného. A ejhle! Těch zajímavých druhů je hned několik a dokonce i kvetou! Díky nepřehlédnutelným květům objevujeme bez větších problémů zástupce rodu Ipomoea, pravděpodobně I. bolusiana, která ukrývá pod zemí kulovitý kaudex.

Pterodiscus sp. má poměrně velké růžovofialové květy

Pterodiscus sp. má poměrně velké růžovofialové květy

Roste zde a kvete i velmi pěkný Pterodiscus sp. s velkými růžovofialovými květy. Stonky tohoto druhu se plazí na povrchu půdy, ale je jisté, že pod povrchem ukrývá také kaudex, díky němuž přežívá nepříznivá období sucha. Nacházíme tu i zástupce rodu Adenia, kterého však nejsme schopni blíže určit, ale díky vyvíjejícím se plodům usuzujeme na zařazení do tohoto rodu.

Keřovitá Senna sp. bohatě kvetla

Keřovitá Senna sp. bohatě kvetla

Kromě těchto sukulentů roste na této lokalitě u silnice i řada keřů jako např. Senna sp., či pro Namibii typický Catophractes alexandri či drobnější akácie Acacia herbacea ssp. herbacea. Výčet druhů není zdaleka konečný, protože nacházíme řadu zajímavých vytrvalých bylin, ale i letniček.

Keř Catophractes alexandri (Bignoniaceae - trubačovité) patří mezi typické zástupce namibské flóry

Keř Catophractes alexandri (Bignoniaceae - trubačovité)
patří mezi typické zástupce namibské flóry

První zastavení u silnice se ukázalo jako velmi „výživné“, což se na cestě v Namibii osvědčilo ještě mnohokrát. Pangejtové botanizování mohu tedy velmi doporučit, jelikož se můžete setkat s druhy, které jsou za plotem nenávratně zadupány nebo spaseny. Tím pádem je třeba mít oči na stopkách při každém čůrání nebo při každé pauze na protažení řidičů. V Namibii se prohledávání pangejtů botanicky dozajista vyplatí!

 zpět
Libor Kunte
E-mail: kuntelibor(at)volny(dot)cz

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630