Nové poznatky o zachycení
„pašeráků“ mexických semen

Z hodnověrných (zahraničních) zdrojů jsme dostali informaci o zpravodajských tocích, na jejichž základě byl jeden cestující z Mexika na evropském letišti oddělen od ostatních stovek cestujících k osobní prohlídce a prohlídce zavazadel, stejně tak o pár hodin následně z dalšího letadla ostatní 4 cestující ze stejné expedice.

Prvním zdrojem byla inserce v internetových novinách, kdy český průvodce nabízel možnost spoluúčasti na cestě po kaktusových lokalitách v Mexiku. Úředníci tyto noviny pravidelně sledují, takže tuto cestu zaznamenali a zjistili tak termín odletu i délku expedice. U agentury vystavující letenky pak neznámým způsobem zjistili destinace i termíny příletu, a udali u vídeňské celní správy podezření o přepravování nepovoleného zboží. Na základě tohoto udání bylo celníky přikročeno k podrobné prohlídce oděvů a zavazadel, při tom bylo nalezeno bagatelní množství semen, jejichž cena – pokud by se je podařilo prodat – nepřesahuje tisíc korun. Na tom základě byla letištní celní správou vyměřena pokuta 2200 € vč. poplatků.

Akce vzbuzuje několik otázek. Zatímco třeba čeští pašeráci drog zachycení v zahraničí, jsou předmětem diplomatických snah, aby tito zločinci mohli být vydáni do vlasti, jiní čeští občané jsou českou institucí udáváni, aby čelili v cizí zemi obžalobě?

Mají naše (ne zpravodajské) instituce dost kompetencí, aby mohly požadovat u aerolinek data odletů a příletů českých cestujících?

Resp. mohou naše zpravodajské služby přijímat zadání podobného charakteru, a na základě této nepříliš podrobně definované poptávky zjišťovat podrobnosti o pohybu českých občanů?

Podivností je více, naše noviny se o věc budou nadále zajímat.

zpět

Redakce I. N. Cact.cz

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630