Mexiko 2014, podzim
Coahuilou do Nuevo Leon

Opouštíme Valle el Hundido, naše nejbližší cílové orientační body pro tento den jsou Cuatro Cienegas na jihovýchodním úpatí Sierra de la Madera, Ocampo na severovýchodním okraji Sierra de la Madera a La Luz na východním úpatí Přírodního parku Sierra de la Paila. Místa, o kterých už bylo mnoho napsáno a mnoho obrázků publikováno. Ani jedno místo nás nezklamalo, naopak uchvátilo. Viděli jsme vše, co bylo možno ve vymezeném čase spatřit. A protože jsme jeli především za kvetoucími ariokarpusy, tak zde jsou jejich reprezentanti, dva z nepočítaných:

Obr. č. 1 – Ariocarpus retusus, La Luz

Obr. č. 2 – Ariocarpus fissuratus, Ocampo

Jsme při severní hranici Biosférické rezervace Cuatrocienegas, která, vedena po jižních svazích Sierra de la Madera, západně zasahuje až mezi obce Seis de Enero a Soccoro, kde končí u Lomas de Chirrioneras na cestě ve směru do Gabino Vázquez a dál. Několik kilometrů západně od obce Cuatrociénegas mezi El Jonuco a San José Anteojo, jsou jižní svahy Sierra La Madera rozbrázděny řadou kaňonů. Ty jsou, ve svém ústí do Mesa El Molino, vyplněny rozsáhlými svahovými kužely erozního materiálu, které na svém vzájemném styku vytváří údolní zářezy do horského masivu.

U jednoho z těchto zářezů jsme zastavili, abychom alespoň co síly stačí, pronikli nejsnazší cestou hlouběji do terénu. Brodíme se hrubým a nesoudržným erozním materiálem, po stranách obklopeni rosetofilním matorralem, jehož hlavními představiteli jsou Larrea tridentata, Agave lechugilla a Yucca rostrata.

Obr. č. 3 – Yucca rostrata a náš cestovatel pronikající do závěru
terenního zářezu v očekávání nových objevů.

Kvetoucí Ariocarpus fissuratus se v matorralu prozrazuje svými červenými květy už od okamžiku vstupu do terénu. AgaveYucca pak v závěru terenního zářezu řídce vystupují vzhůru, kde se na suťových a skalnatých svazích podílí na tvorbě přijatelného růstového prostředí pro řadu druhů kaktusů, v nichž vynikají právě Ariocarpus fissuratus a Astrophytum niveum.

Obr. č. 4 – Ano tady to je, zdánlivě neviditelní jsou všude a společně vystupují
stále vzhůru, Ariocarpus fissuratus spolu s Astrophytum niveum.

Doprovodnou vegetací pro ně jsou zde kromě jiného Glandulicactus uncinatus wrightii, Echinocereus stramineus, Coryphantha valida, Coryphantha ramillosa i Epithelantha micromeris. Žádný nový objev, jen potvrzujeme, že kdekoli zde člověk vstoupí do terénu, tam uvidí to, co jiní se stejnými pocity dávno před ním.

Obr. č. 5 – Astrophytum niveum na jižních svazích Sierra de La Madera

Sierra de la Madera neopouštíme, pouze se přesunujeme na její severozápadní okraj, což představuje cca 3 hod jízdy zpět přes obec Cuatrociénegas, severně přes Ocampo a pak západně až do zvlněných rovin někde před El Puertecito. Ariocarpus fissuratus zde lokálně osidluje promíseně s Echinocereus pectinatus, Echinocactus horizonthalonius a Mammillaria heyderi rozsáhlé zvlněné roviny. Ty nejkrásnější rostliny už jsem někde na obrázku viděl. Kdo by sem ale nechtěl a necítil potřebu si je jako obrázek odvézt domů. Cítíme se jako Alenka v říši divů.

Je cca 18.00 hod. místního času a stojíme v Cuatrocienegas u Bodegas Ferriňo a ochutnáváme místní produkci vína a jiných vinných produktů. Nepřeháníme to, je třeba pokračovat dál, někde v přírodě přenocovat, abychom v dopoledních hodinách následujícího dne mohli odbočit z MEX57 před La Paloma do východního předhůří Sierra de la Paila

Obr. č. 6 a 7 – Víme přece, jak vypadají, tak pohled do stanoviště.
I to je jen slabý odvar skutečnosti.

Přírodní park Sierra de la Paila, tento osamocený horský útvar, je vlastně oddělenou součástí horského komplexu Sierra Madre Oriental. Rozkládá se na samém východním okraji pouště Chihuahua a je mozaikou rostlinných společenstev této pouště, jejichž významné prvky v sobě kombinuje. Rozprostírá se ve výškách 1200 až 2400 m n. m. Klima zde je aridní. Skalní podklad jsou vápence a půdy litosoly, tedy surové, velmi mělké půdy v počátečním stadiu vývoje na pevných skalách. Důležitá je zde přítomnost kaktusovitých.

Je 10.00 hod. a nad obcí duchů La Luz, už na území přírodního parku, je pořízena první fotografie bohatě kvetoucího Ariocarpus retusus. Nikde živá duše, nebýt pohublého skotu, který na nás nezúčastněně zírá. Kolem se ve zvlněném terénu rozprostírá trnitý rosetofilní matorral Yucca carnerosanaAgave lechugilla a opunciemi.

Obr. č. 8 – Východní předhůří Sierra de la Paila, vzhůru k západu.

Otočíme se k západu a před námi postupně narůstají od výšky 1200 m n. m. první svahy Sierra de la Paila. Neleníme. Stupňovitě zvolna se zvedající temeno kopce tvoří kamenité plošiny s převládající Agave lechugilla. Ty krávy by se tady už nechytily. Zato my ano. Loučky Ariocarpus retusus, co krok to někdy kytka, někdy skupina či trs kytek, tu celá louka. Bez přestání a všechno kvete.

Obr. č. 9 a 10 – Ariocarpus retusus - komentáře netřeba.

Co vidím je opět k neuvěření. Zrakem pátrám po manželce, co tomu říká. Marná práce, buď někde leží hlavu zabořenou v kytkách, nebo běží za novým objevem. Á tam je a neodbytně na mě haleká. Mizí mi z obrazu a nacházím ji ležící na zemi v euforii nad několika obrovskými kristátami.

Obr. č. 11 – Nejen kristáty jsou zdrojem radosti, Helena a štěstí v duši.

Není sama, ze sousedního paloučku trčí vousatá hlava v mexickým sluncem vyšísované bejsbolce. Kdo jiný než Karel Pavlíček a také v jejich zajetí. A tamhle Čestmír Kulíšek, chvíli v hlubokém předklonu, chvíli na kolenou, stále však v pohybu a viditelně si to užívá. Víťa Langer profesorsky uměřený, ale s ohníčky v očích, hledá ten nejlepší záběr. Petr Bortel, jako vždy daleko vpředu, aktivně vyhledává nejkrásnější rostliny, aby je nezištně nabídl tomu prvnímu, koho uvidí.

Obr. č. 12 – To je on, strůjce naší pohody a zážitků.

A kdepak máme Pepu Matouše? Jako vždy někde jinde, než by člověk čekal, průzkumník k pohledání. Nevidí, neslyší. Maně vzpomínám na mého souseda přes ulici Jana Bumbu, který by tu určitě rád duši nechal. Opouštím temeno kopce, pár kroků, ariokarpusy mizí a je tu bohatá populace Thelocactus rinconensis palomaensis, doprovázená všemi již dříve zmíněnými rostlinami typickými pro oblast Megacoahuila. Rozhlížejíc se po zvlněném terénu do dálky, dovedu si představit jak zde trávím, zase jako v dřívějších letech, celé dny. Přesto, půldruhé hodiny uplynulo a mnoho toho je ještě před námi, třeba pokročit.

Obr. č. 13 – Ještě Thelocactus rinconensis palomaensis a odjíždíme.

Ujíždíme dál na jih po MEX57, za námi zůstalo Saltillo i Ramos Arispe, jsme ve státě Nuevo Leon, vzadu zůstává i západní okraj Sierra de Arteaga. V obci San Rafael odbočujeme k masivu Sierra Madre Oriental ve směru na La Boca del Refugio a tam ve spleti cest a cestiček uprostřed houštin s převládající Larrea divaricata, oživených vyčnívající Yucca filifera, zřizujeme pod prvními svahy, na vrstevnici cca 2000 m n. m., svůj další kemp.

Obr. č. 14 – V této kulise uléháme, závěr plodného dne jaksepatří.
Ano, odtud jsme přijeli.

zpět

Text Ing. Zdeněk Štěpančík
Foto Ing. Z. Štěpančík, Helena Štěpančíková
e-mail: zdehestep(zav)volny(t)cz

 

 

© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630