Mexiko 2014, podzim
Na cestě z Yécory do Sierra La Fragua

Probouzíme se do chladného rána, za námi Yécora i Maycoba, nacházíme se v řídkém borovém lese v kamenitém terénu uprostřed kopců někde u Maguechi už ve státě Chihuahua a před námi dlouhá cesta státy Chihuahua a Durango do Coahuila. Původně jsme si pohrávali s myšlenkou na Národní park Cascadas de Basaseachi, odtud se pustit na jih územím Tarahumarů přes Barrancas Alta Tarahumara a Národní park Barranca del Cobre, ale tato představa se z časových důvodů a po předchozích cestovních zkušenostech ukázala jako nerealistická. A tak jsme vyrazili dále po Mex 16 přes Chihuahua, Delicias, až k Ciudad Camargo.

Obr. č. 1 – Já a Petr, dva starci rozjímající v chladném ránu
uprostřed horského borového lesa

Souvislý lesní celek Sierra Madre Occidental opouštíme před La Casita a v nadmořské výšce 2000 m vjíždíme do rozsáhlého nesouvisle kopcovitého území, svými vrcholy nepřevyšujícího 2400 m n. m. Terén se postupně snižuje, snižují se nejen vrcholy okolních kopců, ale i jejich vegetace. Ta řídne a mění svůj původně lesní charakter na polopouštní. Míjíme Ciudad Cuauthémoc, Chihuahua, za Chihuahua projíždíme kaňonem Puerta de Chihuahua a před Ciudad Camargo u obce Alta Vista se už pohybujeme v nadmořské výšce jen 1300 m. Po naší pravé ruce se z roviny zvedá nevelké pohoří Sierra Santa Rosalía a tady se pokoušíme vyhledat Coryphanta kracikiipseudokracikii “. Cestou za ní, na úpatí kopců, na plošině řídce porostlé nízkou keřovou vegetací, fotografujeme Echinocereus enneacanthus, Echinocereus pectinatus, Echinocactus horizonthalonius, Ancistrocactus uncinatus wrightii, Coryphantha macromeris, Mammillaria lasiacantha, Mammillaria pottsii a nakonec úspěšně i Coryphantha kracikii.

Obr. č. 2 – Sierra Santa Rosalía z pohledu od obce Alta Vista

Obr. č. 3 – Coryphantha kracikiipseudokracikii

Obr. č. 4 – Coryphantha kracikiipseudokracikii

Další cesta nás vede přes Jiménez do Duranga stále po Mex 49 a poblíž E.M.O. Ceballos v prostoru mezi silnicí a železniční tratí zakládáme na sklonku dne v rovinatém terénu kemp. Disciplinovaně si sice plníme své povinnosti spojené s přípravou noclehu v přírodě, ale není tu osoba, která by přehlédla, že se nacházíme uprostřed bohaté populace Echinomastus unguispinus. Ještě téhož večera byl tedy proveden základní průzkum bezprostředního okolí a pořízeny první snímky sukulentní vegetace. Pokračování v časných ranních hodinách následujícího dne uspokojilo všechny bez rozdílu. Kromě nesčetných Echinomastus unguispunus všech věkových stupňů, byly zaznamenány ještě obrovské rostliny Ferocactus hamatacanthus a vedle Echinocereus stramineusCoryphantha delaetiana a Echinocereus pectinatus.

Obr. č. 5 – Echinomastus unguispinus, v pozadí se matně rýsuje
Loma Las Golondrinas

Obr. č. 6 – Echinomastus unguispinus

Obr. č. 7 – Echinomastus unguispinus

Laguna de Viesca, už na území státu Coahuila východně od Torreonu, je oblast, do jejíhož okraje jsme chtěli toho dne alespň nahlédnout. Potřebovali jsme cca 4 hodiny cesty, abychom se dotkli západního výběžku Sierra Mayrán a vklouzli do širokého písčitého údolí. Cesty skončily, jedeme vyjetými stopami automobilů podél jihozápadního úbočí pohoří do jejího závěru, kde se zvedá Sierra del Refugio. Tedy, skoro se nám to povedlo, nebýt příčné strouhy přes naši tzv. „cestu “. Tam jsme se zahrabali a posléze nakonec společnými silami zase vyhrabali.

Obr. č. 8 – Jihozápadní úbočí Sierra Mayrán i my se svými potížemi

Obr. č. 9 – Závěr této části údolí se Sierra del Refugio

Obr. č. 10 – Thelocactus bicolor a Escobaria tuberculosa na svazích Sierra Mayrán

Potěšeni tím úspěchem jsme se po překonání dalších několika stovek metrů vrhli do strmého kopce, abychom vzápětí pochopili, že hlavní úkol, Astrophytum coahuilense, není v tom parnu jen tak pro někoho. Na úpatí kopce se prsily Mammilaria grusonii, Echinocereus stramineus, Coryphantha macromeris, Coryphantha valida, Ferocactus hamatacanthusEchinocactus horizonthalonius. Výše ve svahu se mezi vápencovými skalními výchozy střídaly velké trsy Escobaria tuberculosaThelocactus bicolor bolaensis. Pozornému oku průzkumníka neunikla ani Epithelantha micromeris greggii a těm, kteří vytrvali i Astrophytum coahuilense. Jsme unaveni a proto spokojeni.

Obr. č. 11 – Astrophytum coahuilense ve vrcholové části pohoří

Obr. č. 12 – Thelocactus bicolor bolaensis

Vlastní Laguna de Viesca se rozkládá hlouběji v údolí, až za Sierra Las Burras s kopcem Cerro Zavaleta, není proto v tuto chvíli pro nás a tak neztrácíme čas a vyrážíme zpět na sever přes Lagunu de Mayrán, směr Cuatrociénegas. Přichází komplex Sierra La Fragua a její jižní část Sierra Las Delicias, písčité laguny El Tambo v údolí Valle el Sobaco a tam pokus o Astrophytum niveum nudum. Vyjetou stopou automobilů v rozsáhlé písčité rovině s vyschlými lagunami i „arroyos“ se mezi řídkou vegetací přibližujeme k nízkému horskému pásmu, východnímu to předhůří Sierra Las Delicias. Tenká bahnitá krusta lagun se nám boří pod nohama, na pevném podkladu předhůří pak zaznamenáváme opět Coryphantha valida, Echinocereus stramineus, Ferocactus hamatacanthus, Echinocactus horizonthalonius, nově i Opuntia bradtiana. Výše, už ve skalnatém terénu, Coryphantha pseudoechinus, Epithelantha micromeris gregii a na samém temeni kopce i naše Astrophytum niveum nudum. Nádherné rostliny.

Obr. č. 13 – Východní předhůří Sierra Las Delicias, v popředí vyschlé laguny.

Obr. č. 14 – Barevná varianta Echinocereus stramineus

Do Valle El Hundido zbývá cca 70 km, to nestíháme, nocležíme v přírodě, mimořádné události nenastaly a tak v ranních hodinách vyjíždíme, abychom dokončili tuto etapu naší cesty. U El Mesquite projíždíme východním výběžkem Sierra La Margarita, vjíždíme do „našeho“ údolí ohraničeného na severu a severozápadě hlavním tělesem Sierra La Fragua. Neprovádíme žádné mapování sukulentní vegetace údolí, chceme se jen chvíli projít na místech, která spousta jiných dávno podrobně prostudovala. Náš čas zde se nepočítá na hodiny, ale jen na desítky minut. Tam někde ve svahu bych mohl uvidět Astrophytum capricorne senile, tak kupředu hochu. Kličkuji mezi Opuntia bradtiana, jdu na kolena před první Coryphantha valida a tam je další a další…

Obr. č. 15 – Astrophytum niveum nudum

Obr. č. 16 – Astrophytum niveum nudum

Obr. č. 17 – Astrophytum niveum nudum

Všude kolem rostliny Echinocactus horizonthalonius a ano, to je přece endemitní Coryphantha werdermannii, a kdyby jen jedna. Znovu tedy na kolena, ne to není ono, jdu na břicho, trošku doleva, jo to je ono, mám ji. Frčím dál, míjím desítky Ferocactus hamatacanthus vrostlých do porostů Opuntia bradtiana a jen tak mimoděk je registruji. Vidím vápencové výchozy a v nich se tísní právě dokvétající barevné sloupky Thelocactus bicolor bolaensis a Echinocereus stramineus. Jsem na vršku, ohlížím se, v dálce pod kopcem bílá tečka. Náš automobil. Pohled na hodinky, půldruhé hodiny uplynulo, musím zpět. Vlevo ode mne hluboký terénní zářez, jdu tam. Epithelantha micromeris, zas na kolena. Astrophytum capricorne bohužel nikde, není vždycky posvícení.

Obr. č. 18 – Coryphantha werdermannii

Obr. č. 19 – Coryphantha werdermannii

Obr. č. 20 – Valle El Hundido na shledanou

Vracím se, rád bych viděl také Echinomastus mariposensis. Hledám jej, všechno co vidím ukládám teď už jen do paměti, nesleduji kam šlapu a letím po hlavě do kamenů mezi opuncie. Fotoaparát držím nad hlavou, brašna někam odletěla, na lízání ran bude čas až v autě. Lovím brašnu v opuncích a klopýtám dál. A támhle také klopýtá dobrá duše Čestmír. Sláva, dobré je to, nejsem sám. Zvládli jsme to v toleranci, ale moje nabíječka baterií tam určitě stále ještě leží.

zpět

Text Ing. Zdeněk Štěpančík
Foto Ing. Z. Štěpančík, Helena Štěpančíková
e-mail: zdehestep(zav)volny(t)cz

 

 

© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630