Mexiko 2014, podzim – Peñamiller

Naše okružní cesta Mexikem na podzim 2014 nás přivedla v jejím závěru při průjezdu státem Querétaro i k obci Peñamiller, na JZ okraj Biosférické Rezervace Sierra Gorda. Nocleh jsme měli plánován nad obcí Las Aguilas na příjezdném místě na kopci pod retranslační věží. Tady jsme se ve večerních hodinách toulali mezi Lophophora diffusa, Astrophytum ornatum, Coryphantha cornifera, Coryphantha erecta, Ferocactus echidne, Mammillaria geminispina a Strombocactus disciformis na jejich přírodních stanovištích a těšili se z nádherné krajiny, která nás obklopovala.

Obr. č. 1 – Časné ráno na nocležišti nad obcí Las Aguilas. Vstáváme.
Jeden z důvodů proč spát na těchto cestách také v přírodě. Nádhera.

Při večerním ohni jsme se dohodli, že příštího dne pobyt na tomto místě zkrátíme a značnou část dopoledne budeme věnovat průzkumu bezprostředního okolí obce Peñamiller. Tato obec leží v údolí, jímž protéká řeka Extorax těsně míjící východní okraj zastavěného území obce v místě, kde se stýkají tři rozsáhlé horské masivy, na jejich úpatí. Přímo nad obcí se zvedá SV výběžek jižního masivu, kopec s názvem Los Picachos s křížem na svém vrcholu. Příjezd do obce byl opravdu působivý.

Obr. č. 2 – Pohled na obec Peñamiller od kříže na vrcholu kopce Los Picachos.
V pravém dolním rohu část řečiště Río Extorax.

Obr. č. 3 – Severovýchodní výběžek jižního horského masivu
s kopcem Los Picachos nad obcí Peñamiller.

Projíždíme obcí a míříme přímo pod příkré severozápadní svahy kopce Los Picachos, k řece Extorax. Automobil zastavuje u kovového visutého mostu přes řeku, která má v tu chvíli tak nízký stav vody, že se líně vleče po kamenech řečiště. Jdeme po pěšině po levé straně řeky ve směru jejího toku. Řeka se blíží k vysoké skalní stěně. Tam pěšina uhýbá zpět od řeky a strmá skála náš pochod zastavuje. Jediná možnost dalšího postupu je přechod řečištěm na jeho druhou stranu a po dalších cca 30 m zase zpět v místě, kde se řeka od stěny mírně odklání a dovoluje další pěší pohyb. Nastává kritický okamžik. Stojíme pod skalou v rozpacích před zásadním rozhodnutím, překročit řeku, ano či ne?

Obr. č. 4 – Visutý most nad řekou Extorax.

Obr. č. 5 – Aktuální stav vody v řečišti, který nijak nemotivuje
místní obyvatele k využívání mostu.

Obr. č. 6 – Skalní stěna, u které pěšina končí
a na níž začíná lokalita strombokaktusů.

Úhelným kamenem je fakt, že právě v tomto místě vtékají do řeky splašky a nechutným bílým povlakem potahují v šířce několika metrů kameny řečiště. Rozhodujeme vždy většinou a většina je naboso, má nohy podrápané do krve a má na nohou letní sandály. Jen tři máme pohorky a poměrem 6/1 je rozhodnuto. Avizovaná lokalita Strombocactus disciformis, který hustě porůstá cca 20 m vysokou skalní stěnu od výšky 1,5 m až ke hraně terenního zlomu a do nespecifikované délky, většině za případné zdravotní komplikace nestojí. Pokus obejít ohyb řeky po visutém mostě přes obec Sebastianos a zkusit to druhou stranou končí také neúspěšně. Výstup na Los Picachos je v tu chvíli bezpředmětný, odjíždíme. Rozladění (každý z jiného důvodu) léčíme krátkou zastávkou v zářezu asfaltové cesty, kde je široce známá malá lokalita Strombocactus disciformis a občerstvením u nejbližší benzinové pumpy.

Tuto cestu podél skalní stěny v obci Peñamiller a řeky Extorax, stejně jako výstup na kopec Los Picachos jsem absolvoval sám v minulých letech v jarním období, kdy byla řeka zcela bez vody, přál jsem se tam vrátit a své partnery pro tu myšlenku získat. Nepovedlo se a tak jim i ostatním čtenářům nabízím pokračování cesty:

Hustota porostu Strombocactus disciformis na skalní stěně nad řekou Extorax je imponující. Skalni stěna je exponována k JV, dosahuje délky 200 – 250 metrů při střední výšce nejméně cca 20 m. Bezprostřední přítomnost vodního toku dotváří rostlinám vhodné životního prostředí s mimořádným výsledkem. Stěna netvoří souvislou plochu, je rozbrázděna mohutnými svislými erozními rýhami ukončenými vlnami splaveného zemního materiálu. V tomto prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí populace strombokaktusů hustě osidlují i boční stěny těchto erozních rýh a toulavý stín, jež stěny vrhají, jim zdá se vyhovuje, takže vystupují až k terénnímu zlomu. Pohled na celou lokalitu pořízený z Los Picachos ukazuje poslední obrázek této serie.

Ani výstup na vrchol kopce Los Picachos není ztráta času. Lze tam vystoupat pěšinou, začínající hned po přechodu visutého mostu a zvolna v zákrutách vystupuje až ke kříži. Vše, co v této oblasti roste, je na těchto svazích soustředěno. Velké sudy Echinocactus platyacanthus, Astrophytum ornatum o výšce až 1,5 m, ale i echinocereusy, mamilarie, ferokaktusy, koryfanty aj. Kdo má rád mexickou přírodu, bude spokojen.

Největší odměny se však člověku dostane po výstupu na samotný vrchol kopce, ke kříži. Při pohledu k severu si udělá konečnou představu o lokalitě Strombocactus discifornis, o níž mluvíme v kontextu celého horského prostředí. Při pohledu k severozápadu shlíží do obce Peñamiller a západněji užasne nad nekonečným mořem kopců vršících se jeden za druhým v tušení obcí El Guamúchil, Adjuntas, La Tinaja a to jsou ty nejbližší. Tam, a není to daleko, rostou člověku nad hlavou, ve svahu u cesty vinoucí se do nitra hor, jak další populace strombokaktusů, tak třeba i mnohohlavé trsy populací Lophophora diffusa aj.

Pohled k východu dokresluje poslední obrázek z kopce na jihozápadním okraji obce. Nekonečné moře hor čeká na ty, kteří nelitují krok, aby lépe poznali mexickou přírodu v tomto kouzelném prostředí.

zpět

Text a fotografie
Ing. Zdeněk Štěpančík

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630