Mexiko 2014, podzim – Na cestě do Sierra El Cubo

Jsme ve státě Guanajuato. Mammillaria herrerae albiflora u obce Mineral de Pozos je za námi, začal první den naší třicetidenní cesty Mexikem. Teď máme náhradní program. Náš další dnešní cíl je Sierra El Cubo s plánovanými zastávkami El Vergel a La Sauceda, pak zpět až do San Miguel de Allende pro nové, snad lepší, auto a restart.

Obr. č. 1 – Krajina v okolí El Vergel, lokalita Stenocactus phyllacanthus.

Ujíždíme po Mex 57 na sever, u obce La Granja odbočujeme k východu. Před námi 9 km prašné cesty k obci El Vergel. Neutěšená, pustá, kopcovitá a kamenitá krajina téměř bez vegetace.

Obr. č. 2 – Typická forma Echinocactus horizonthalonius na cestě k El Vergel.

Při prvním pohledu z auta by si člověk i kaktusy mohl vymýšlet. Tudy jsem se před třemi lety toulal po obou stranách této cesty a měl jsem jiné pocity. Nepočítaně mohutných rostlin Ferocactus latispinus, mezi nimi Coryphantha clavata ssp. stipitata, posléze Echinocactus horizonthalonius, forma tak typická pro tuto část státu Guanajuato, na kamenitých svazích po obou stranách cesty v počtu okrajových trnů a délce a barvě trnů horních silně proměnlivý Stenocactus penthacanthus, v balvanitém úseku na svahu k potoku pod cestou nádherné Mammillaria gigantea a řídce roztroušená Mammillaria nana ssp. duwei s červeným středním trnem. Sem tam Agave filifera.

Obr. č. 3 a 4 – Mammillaria gigantea a Mammillaria nana ssp. duwei zde osidlují
balvanité nakupeniny v blízkosti vysychavého potoka.

U obce El Vergel pak ve výchozech matečné horniny to nejlepší z toho dne, zvláštní forma Stenocactus phyllacanthus. Od té doby moje srdeční záležitost, mazlíček. Lezl jsem mezi nimi po kolenou ve výchozech matečné horniny a najednou něco, co jsem považoval nejdříve za kozí bobky, pak nějakou mamilárii a u toho jsem zůstal. Až doma jsem objevil, že je to jedna a táž rostlina. Žádná mamilarie, Stenocactus phyllacanthus a jeho, pro stenokaktusy netypické, juvenilní stadium. Právě tam jedeme. Není čas na nic jiného. Byl jsem si jist, že je najdu hned. Nikoliv a bylo to dobře. Jsou tam, chtělo to jen trochu práce. Navíc tam je i řada dalších výše zmíněných rostlin, ovšem kromě Mammillaria duwei.Ta chce čas, který nemáme. Ale je to i tak úspěch a je spokojenost.

Obr. č. 5 a 6 – Stenocactus phyllacanthus jako dospělec i jeho juvenilní stadium.

Opět sedíme v autě, před námi je 18 km k obci La Sauceda. Dorazili jsme, pekelné vedro, vystupujeme na kopec nad obcí. Co vystupujeme, po nekonečných betonových schodech doslova lezeme k zelené kapličce na temeni kopce. Křížová cesta, jen ten kříž sebou nemáme. Cesta opravdu vhodná pro důchodce. Kdo si to vymyslel? No přece já, jeden z nás. Jsme tam, a když jsme se navzájem vzkřísili, vydáváme se po temeni za Stenocactus coptonogonus, který tam vzadu spolu s ferokaktusy, mamiláriemi a koryfantami pokrývá pastvinu na odvráceném úpatí tohoto i dalších kopců. Vím to, chodil jsem mezi nimi. A šel jsem za nimi tudy, co teď právě jdeme. Míjíme známé rostliny Ferocactus histrix a Stenocactus pentacanthus. Bez zájmu. Příliš kamenů, příliš horka, příliš daleko a téměř žádné síly. Nejde to. Vracíme se k autu, dáváme občerstvení a odjíždíme.

Obr. č. 7 – Sem jsme směřovali a nedošli. La Sauceda, závěr údolí, pastvina,
lokalita Stenocactus coptonogonus.

Obr. č. 8 – Velké rostliny Stenocactus coptonogonus v tomto údolí. Desítky? Stovky.

Před námi je 23 km k obci San Diego de la Union. Projíždíme městem, postupně přichází obce San Juan de Pan Arriba a Presa San Franco s přehradním jezerem téhož jména po naší pravé ruce. Ještě chvíli, sevření kopců se zužuje, jezero mizí, mění se v potůček a před námi další přehradní hráz, uprostřed níž zeje obrovská díra - původní přehrada San Franco. Destruovaná přehradní hráz včetně přítoku do nového přehradního jezera se ztrácí v neprůchodných zelených houštinách a zbytcích hráze. Cesta vede dál a mizí mezi kopci. Stojíme na jihovýchodním okraji Sierra El Cubo, na území přírodního chráněného území Peňa Alta. Chrání se zde krajinné skalní útvary spolu s florou a faunou. Také zde jsem strávil na různých místech a není to dávno, několik dnů. Zelené houštiny tu nebyly. Snadno jsem se tehdy vyšplhal kolem zničené hráze do svahu za ní a ocitl jsem se v přírodní botanické zahradě. Ta místa jsem si uložil do paměti a teď jsem je zamýšlel ukázat svým partnerům.

Obr. č. 9 – Stenocactus penthacanthus roste nejen zde na rovinatých pastvinách,
ale všude na temenech a jižních svazích kopců.

Obr. č. 10 – Coryphantha clavata stipitata si stanoviště příliš nevybírá,
najdeme ji kdekoli.

Skupina cestovatelů stojí v hloučku mlčky před autem a nevěřícně zírá na tu hrůzu. Co se to po nich po dnešku tady ještě vlastně chce? Nejradši bych se neviděl. Ve dvojci vyrážíme najít nějaký schůdný průnik. Kopřivy po krk, trnité křoví známé jako „počkej chvíli“, kamenné ohrady s ostnatým drátem, drátěný plot, vyzděné otvory. Vše znepřístupněno. Někdo určitě ví proč. Čas se nachýlil, před námi ještě 90 km, výměna auta, nějaké ubytování. Odjíždíme.

A tak svým partnerům i trpělivým čtenářům nabízím několik pohledů za oponu:

Obr. č. 11 – Protržená původní přehradní hráz přehrady San Franco,
v pozadí ve svahu vykukuje z houštin Ferocactus histrix.

Obr. č. 12 – Už za přehradní hrází – Ferocactus histrix.

Obr. č. 13 – Několik kroků dále to vypadá takto.

Obr. č. 14 – Jsme o kus dál, blížíme se ke skalním stěnám, ferokaktusů neubývá.

Obr. č. 15 – Člověku se nechce věřit vlastním očím.

Obr. č. 16 – Zpočátku mírné svahy se prudce svažují k přehradnímu jezeru.
Prostředí je vlhčí, objevují se i sukulenty a epifyty.

Obr. č. 17 – Nové přehradní jezero přehrady San Franco, někde v dálce San Diego.

Obr. č. 18 – Stále vzhůru, Ferocactus histrix řídne,
křoviny ubývají, vegetace se mění.

Obr. č. 19 – Na temeni kopce se otevírá široká skalnatá platforma rozprostírající se
do dálky. Ferocactus histrix střídají sukulenty rodů Echeveria, Hechtia, Senecium,
Bursera
aj. Soukromý majetek, tady všude jsou povoleny lidské zásahy do vegetace.
Jádrová zona je jinde. Těm kaktusům zde již zřejmě zvoní hrana.

zpět

Text a fotografie
Ing. Zdeněk Štěpančík
zdehestep(zav)volny.cz

 
 

Související články

Mexiko 2014, podzim – Peñamiller (12/2014)

 

© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630