Cereusy známé i neznámé, část IV.

Než se pustíme do IV. dílu tohoto seriálu, chtěl bych se Vám, milí čtenáři, omluvit za výpadek mého příspěvku v březnovém díle I. N. novin. Jak se říká, odklady holt patří na hnůj.

Weberbauerocereus winterianus

Obr. 1 – Weberbauerocereus winterianus

Tento díl seriálu je zaměřen na dva rody sloupovitých kaktů: Weberbauerocereus a dnes již málo uznávaný rod Loxanthocereus. Rod Weberbauerocereus ustanovil K. Backeberg v roce 1941 na počest botanika Augusta Weberbauera. Rod čítá kolem 10 druhů a pochází výhradně z Peru. Asi nejznámějším druhem rodu je Wbc. winterianus (obr. č. 1), který je však ve sbírkách rozšířen spíše pod jménem Wbc. johnsonii. Krásný druh s hustým zlatožlutým otrněním, který má až 11 cm dlouhé bílé květy. V Peru je rozšířen v departamentech Ancash a Cajamarca.

Weberbauerocereus rauhii Jir-15, Quisacha, Peru

Obr. 2 – Weberbauerocereus rauhii Jir-15, Quisacha, Peru

Na obrázku č. 2 je asi nejkrásnější druh rodu - Wbc. rauhii a na obrázku č. 3 jeho úžasná varieta laticornua, která se od typové variety liší přidanými bílými vlasy v areolách. Zatímco Wbc. rauhii se vyskytuje hlavně v departamentu Arequipa, jeho varieta více v departamentu Ica. Je skvělé, že z těchto překrásných kaktů občas někdo v Peru sebere pár semínek, zde je nutno blahořečit Zdeňkovi Jirušemu. Z tohoto rodu mám ve sbírce ještě Wbc. albus, dříve vedený jako Wbc. longicomus. Ještě toužím po Wbc. weberbaueri se zlatými silnými středovými trny a dlouhými růžovými květy.

Weberbauerocereus rauhii v. laticornua Jir-7, Puquio, Peru

Obr. 3 – Weberbauerocereus rauhii v. laticornua Jir-7, Puquio, Peru

Asi 15 druhů rodu Loxanthocereus jsou v současné době vedeny v druhově velmi objemném rodu Cleistocactus (cca 55 druhů a variet), kam zapadly i některé druhy rodu Borzicactus, jehož zbylé druhy si pak rozebraly rody Matucana a Oreocereus. Pravdou je, že druhy rodu Loxanthocereus mají stejné, zygomorfní květy jako druhy rodu Cleistocactus. Jenže my sběratelé máme přece rádi druhově menší rody, pro snadnější nomenklaturní přehlednost a i utváření malých skupin kaktů ve sbírkách je určitě estetičtější. Proto někdy rád přehlížím některé nové práce různých kombinátorů a zachovávám si ve sbírce původní rodová jména. Řekl bych, že to má tak stejně i většina z Vás čtenářů, protože například Gymnocactus mandragora zůstává pořád nedostižnou mandragorou, ať již projde rodem Neolloydia či Turbinicarpus.

Loxanthocereus montanus, Jir-70, Puquio, Peru

Obr. 4 – Loxanthocereus montanus, Jir-70, Puquio, Peru

Loxanthocereus montanus a jeho souputník Loxanthocereus ferrugineus se vyskytují v údolí Nazca, ten první vystupuje do nadmořské výšky až 2600 metrů, ten druhý do výšky 1500 metrů. Oba pak těsně pod vegetačním vrcholem vykvétají červenými zygomorfními květy. Tyto druhy rostou víceméně jednotlivě, ve vyšším věku mohou vytvářet menší trsy do výšky 1 metru.

Loxanthocereus ferrugineus Jir-111, údolí Nazca, Peru

Obr. 5 – Loxanthocereus ferrugineus Jir-111,
údolí Nazca, Peru

Pěstování rodů Weberbauerocereus a Loxanthocereus nečiní potíže, velmi dobře prospívají v běžném substrátu při nárazové zálivce. Jako všechny cereusy z Peru milují slunce a pohyb vzduchu. V zimě snesou teplotu až k 10°C. Druhy obou rodů jsou ozdobou v každé sbírce a skvěle doprovází na stolech skleníků ostatní kulovité peruánské rody.

Cereusy známé i neznámé, část I.  | II.| III. | IV.

zpět

Autor textu a fotografií:
Martin Krpata
martin.krpata(zav)centrum.cz

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630