To nejlepší z Mexika
Deník z cesty po Mexiku 2012 (5)

6. 3. 2012 – den šestý – To nejlepší z Mexika

 

Vypráví Petr Zeman: Vláďa zakončil svoje vyprávění ve 2:00 ráno, kdy jsme konečně dorazili na lokalitu Coryphantha tripugionacantha, poblíž San Juan Capistrano. Byl to zajisté nejdelší přejezd na naší cestě. V tu dobu byl měsíc v úplňku a tak nebyl problém za širého svitu postavit v noci stan. Od té doby, jak říkali kluci, začal být měsíc „mázlej“ a stavět stany po tmě je… těžký.

Ráno se probouzím jako první. Všichni po únavné cestě ještě dospávají. Nechci zbytečně marnit čas, balím stan a vyrážím na průzkum. Cesta vede na mírný kopeček a zahýbá za horizont. Přede mnou se rozevřela vyprahlá rovina, oči jsem zabořil do země a hledám. Po pár krocích jsem ji našel - Coryphantha tripugionacantha, krasavice, jedna, po pár metrech další a další, dál byly větší a dokonce měly i zralé plody.

Obr. 1 - Coryphantha tripugionacantha

Kousek dál rostly nádherné ipomeje, celý háj ipomejí. V dáli jsem zahlédl ještě nějaké vysoké cereusy a na zpáteční cestě velké zelené mamilarie. Jak jsem se vracel, zatarasilo mi cestu stádo krav a tak si říkám, že je radši obejdu. To jsem neměl dělat. Cestu zpátky jsem už samozřejmě nenašel a vystresovanej po hodině bloudění smířen se situací odcházím zkoušet na vzdálenou silnici stopovat. V půli cesty k silnici vidím v dáli tři lidi jak klečí na zemi a cosi fotí - jsem zachráněn. Balíme a vyrážíme na capistránské grusony. Zastavujeme u mostu, nad vyschlým řečištěm řeky.

Obr. 2 - Na tom kapistranským mostku

Postupujeme pěšky kaňonem, několik set metrů po „proudu“, a po levém břehu vysoko na kolmé skále spatřujeme obrovské i menší žluté koule grusonů.

Zajímavé je, že na pravé straně kaňonu žádní grusoni nerostou. Zato na pravé straně mají růst Mammillaria petersonii (myslím), o čemž jsme neměli tušení. Dále jsme z kaktusové vegetace viděli Mammillaria wagneriana, obrovské cereusy, ale také tu rostla řada fíkusů, z nichž jak jsem si všiml, měly některé na kořenech kořenovku.

Obr. 3 - Echinocactus grusonii v. capistranoensis
ve skalní stěně

Lokalita to byla nádherná, ale čas kvapil a museli jsme jet dál. Další zastávkou byla lokalita označovaná jako San Juan Capistrano - žlutý most, podle žlutě natřeného mostu, který vede přes tamější řeku, v níž dokonce teče i voda. Zastihlo nás tu úmorné teplo, ale odhodlání vidět kytky překonává vše. Nalézáme tu nádherné trsy Echinocereus pamanesiorum, Coryphantha tripugionacantha, mamilarii (velká zelená), a řadu cereusů. Po návratu k autu spatřuji vyděšený výraz Péti Trafiny, který tvrdil že ze zatáčky kaňonu řeky vyjelo nákladní auto a málem ho přejelo. No nevím jak by jsme to vysvětlovali u něj doma.

Dostali jsme hlad a vyrážíme směr Valparaiso, zastavujeme u restaurantu El Fresno (vřele doporučuji), vynikající takosky, příjemná obsluha a ceny lidové, 20 takosků plus 4 piva za pouhých 200 pesáků. Odtud vyrážíme hledat nocoviště. Vhodné místo nalézáme u skládky před General Cepeda. Dorazili jsme opět za tmy a stavíme stany. Když už všechny stany konečně stojí, tak někdo prohlásí, že ty tyče od stanů nějak brní a opravdu. Rada pro příště a pro ostatní, nestavějte stany pod dráty vysokého napětí.

Pokračování příště…

Deník z cesty po Mexiku 2012 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5

zpět

Autor:
Petr Zeman  

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630