Frailea - proč, kdy a jak dlouho kvetou? (4.)

V časopise The Chileans na počátku 70. let (pozdější ročníky nemám k dispozici) se vyskytovala celá řada poznámek ke květům frailejí. The Chileans 3 (1969), No. 14: 20

  • od paní A. Lavender: „u našich rostlin F. colombiana, grahliana a schilinzkyana se květy otevíraly na plném slunci, ale 4. srpna jsem objevila otevřené květy i když byla obloha zakryta mraky. Ten den bylo zataženo, den však byl velmi teplý a dusný. Otevřené květy jsem objevila o půl páté odpoledne - byly široce otevřené, ale ne však srovnané do roviny jako jsou, když se otevřou na plném slunci. Uzavřely se okolo šesté hodiny. Frailea schilinzkyana kvetla dvěma květy, jeden na hlavním těle, druhý na odnoži.”
  • od. A.W. Craig: „vždy jsem spojoval otevření květů u frailejí s plným slunečním svitem, takže jsem byl překvapen, když jsem v prvních několika dnech října nalezl otevřený květ u mé Frailea asterioides. Nebyl zcela slunečný den, ale bylo patrné teplo. Květy se otevřely v poledne a uzavřely se při západu slunce.”

The Chileans 4(1970), No. 16: 59

  • K. Wahle - Otevřené květy u frailejí… „Konal jsem speciální studie o chování při kvetení mé Frailea castanea. Tato rostlina kvetla po mnoho let jen jednou každý rok a květy byly úplně otevřeny 5x z 8 možností. V těch 5 případech byly květy otevřeny od 2 do 3 hod odpoledne a jen když svítilo slunce nebo teplota byla 25° C a více.

V časopise C&SJ (US) 46: 36-37, 1972 v přehledném článku o rodu Frailea shrnula Mary Black námi sledovanou problematiku takto:

  • „Květy (pravděpodobně) všech druhů jsou kleistogamní, to je samoopylení v uzavřeném poupěti a často se neochotně otevírají. Specialitou těchto rostlin je řada tlustých plodů po celé růstové období a vzácně široce otevřené žluté květy. Řada teorií vysvětluje tuto vlastnost: 1. Je vyžadována teplota nad 25°C (78°F), 2. Je žádoucí silný slunečný svit, 3. Je žádoucí potlačení růstu kleistogamních květů, 4. Květy se otevírají pouze v určitém ročním období, 5. Je žádoucí zimní odpočinek, 6. Fraileje poskytují dva druhy květů - jedny normální, druhé kleistogamní, což je snad nedostatek květních částí. Plody z květů, které se otevřou produkují více semen, než plody z kleistogamních květů, kterém produkují semena bez křížení.”

V řadě dalších článků se vyskytují zmínky o možnosti kvetení, ale všechny vycházejí z výše uvedených materiálů a neobjevuje se žádný nový pohled na problematiku.

Frailea chiquitana KK461

Frailea chiquitana KK461

Jako zajímavost, které se přímo netýká podmínek kvetení, uvádím popis časového rytmu kvetení různých forem sekce Carminifilamentosa, tak jak ho popsal K.H. Prestlé ve své první práci Die Gattung Frailea z roku 1991: “… Je nápadné, že na všech místech výskytu Frailea carminifilamentosa je přítomna i žlutě kvetoucí stanovištní forma, která se liší celkovým vzhledem a barevným tonem otrnění. Křížení obou typů květů nebylo dosud pozorováno. Výsledkem dlouholetých pozorování těchto stanovištních forem je, že tyto kvetou v časovém rytmu, který si zachovávají i v kultuře. Tak kvetou např. jednotlivé barevné formy Frailea multiceps n. n. PR 75. Dopoledne mezi 11 až 13 hod kvetou citrónově žluté květy (současně na různých místech, i ve skleníku). Po jejich uzavření se od 14 hod otevírají květy máslově žluté. Následující den odpoledne kvetou všechny květy s carminifilamentosním charakterem, ale žádné žluté nebo máslově žluté. Tento postup jsem na rostlinách mohl pozorovat více roků. V přírodě ukazují tyto fraileje stejné chování květů, během mé návštěvy na stanovišti Frailea multiceps n. n. kvetly jen máslově žluté květy, ale žádné jiné. Svá další pozorování jsem učinil až během roků ve skleníku.

A jak to vidím já? Můj skleník, který je umístěný na mírném jižním svahu, je chráněný od západu a severu. Přímé slunce v létě svítí asi od 7 do 18 hod. Skleník není zastíněný, jen na jaře rostliny stíním a zvykám na ostré slunce. Fraileje jsou umístěny na vzdálenější straně od slunce (paprsky jsou filtrovány sklem a vrstvou vzduchu). Za nejužitečnější považuji článek pana W. Simona, jako první uveřejnil rozlišení toho, jaký se vyvine druh květu. Myslím si, zda rostlina pokvete, záleží na její celkové kondici a na tom jestli, během růstu akumulovala potřebné množství energie (kombinace tepla a světla). Pak musí kvést i když podmínky nejsou tak ideální.

Nejčastěji u mne vykvétají v odpoledních hodinách, kdy je ve skleníku nejtepleji (nemusí svítit slunce). Při ochlazení se květy uzavírají a málokdy se opětovně otevřou. Zda se otevřou i druhý den opět, záleží na celkové kondici rostliny a hlavně na počasí, když je teplo, tak květy nezvadnou a otevírají se, ale ne již úplně.

Co na závěr: ke konci následujícího týdne bylo přes den krásné slunečné počasí, teplota ve skleníku vzrostla a otevíraly se další a další květy. Bohužel mráz všemu učinil konec. Musel jsem je přestěhovat na zimní stanoviště. Pro příští roky plánuji doplnit skleník termostatem a teplovzdušným ventilátorem, jen tak se dá v nevytápěném skleníku protáhnout sezóna přes období ranních mrazíků až do nástupu skutečné zimy.

Konec seriálu


Ing. Lubomír Berka
berka.frailea@ceznam.cz