Frailea - proč, kdy a jak dlouho kvetou? (3.)

Udo Köhler v článku - Pozorování kaktusáře - velikost květu není druhově rozhodující KUAS 18 (1967), s. 235,236: ...Napadlo mne, že se Backeberg u různých druhů frailejí mluví jednou o „malokvětém, asi ještě nepopsaném druhu”, jindy o „poměrně velkokvětém jedinci”, takže by tu a tam bylo třeba popsat nějaký nový druh. Skutečně, řídíme-li se velikostí květů mnohých frailejí, mohli bychom nabýt mínění, že se jedná o rozličné druhy. Na vyobrazené rostlině chci demonstrovat dva ve velikosti zcela odlišné květy na téže rostlině ! Připojil bych se k názorům p. Maxe Schleipfera, který ve svém „Pflanzenliste 1967”, str. 25-26 píše, že se na jaře a na podzim vytvářejí květy, které se neotevírají, ale dávají klíčivá semena. Zřejmě, jak jsem pozoroval i u jiných druhů Frailejí, se nejprve zakládají semena, aby se udržel druh, než si rostlina dovolí „přepych” kvést. Kvetení je ovlivněno jistě jak slunečním světlem, tak teplotou.

Frailea lepida, GF301

Frailea lepida, GF301

Kdo chce vidět Frailea pumila hromadně a v plném květu, ať čte článek Adolfa Apela v Kakteenkunde 1939, s. 40, 41 - „Kaktusové květy - kaktusový dík”. Fraileje rády kvetou v poledne a měli by je pěstovat ti, kdo mají polední přestávku a mohli je pozorovat. Že se květ Frailea pumila zavírá o 16. hodině, jak píše Apel nelze brát jako zákon. Zavírají se při zapadajícím slunci, i zakrytí slunce mrakem může přivodit zavírání, ale slunce opět květ otevře.

Na závěr budiž řečeno, že velikost květu u frailejí není určující pro stanovení druhu, protože na jedné rostlině můžeme nalézt květy rozličné velikosti. Potvrzuje se tu poznatek F. Buxbauma (Sukkde. VII/VIII., str. 82 a dále): „Není rozhodující vzhled (zde velikost, ale stavba). Na jednom a témž individuu může dojít k různostem v květu, aniž by se jednalo o nový druh. Co se ale nikdy nemění, je stavební plán květu - morfologický typ květu!”

W. Simon - Chování některých kaktusů během oplodnění - kleistogamie (KuaS 17 (1966), s. 108-110: ... Přijaté mínění, že fraileje otevírají květy jen na plném slunci, jinak se květy vytváří kleistogamicky. Ve skutečnosti jsou poměry velmi rozdílné, jak vím ze své zkušenosti. Jak Frailea grahliana, tak Frailea schilinzkyana vytvářejí poupata na malých rostlinkách cca 10 mm v průměru, která se neotevírají, ale dávají vždy plody se semeny. Když jsou mladé rostliny širší a vytvářejí odnože, tvoří se poupata, která se otevřou. Rostliny, které mají otevřené květy, nejprve, také produkují v příštím roce málo kleistogamických květů a to až po květech otevřených (za předpokladu, že růst pokračuje stejným tempem). Jen, když rostliny jsou tak velké, že kvetou otevřenými květy už na začátku sezony, je tato schopnost uchovávána i na malých odnožích. Frailea aurea, carminifilamentosa, pseudograhliana a pumila se chovají stejně. Větší fraileje jako Frailea dadakii, pygmaea, které zřídka odnožují dávají méně květů. Zde se otevřené květy objevují jen na starších rostlinách. Na každé zastavení růstu reaguje rostlina tvorbou kleistogamických květů - v letním období také. V případě zástavy růstu na jaře (třeba po přesazování), přijdou otevřené květy v létě. To by mohlo vést k chybnému závěru, že fraileje kvetou jen při plném slunci.

Frailea horstii var. albata, HU13B

Frailea horstii var. albata, HU13B

Pozorováním poupat na začátku jejich růstu se dá zjistit jaké květy se vyvinou. Na zmíněných druzích jsou poupata zpočátku kuželovitá, pak dochází ke změně ve vývoji poupat. Báze poupat začíná růst silněji, to jsou květy, které vytvoří kleistogamicky semena. Ostatní poupata jsou užší, vejčitá a později se otevřou. S trochou zkušeností lze předem říci, který květ se otevře a který ne.

Ve špičatých kuželovitých poupatech se nikdy nevytvářejí petály. Ve štíhlých ano, ta se otevřou za plného slunce. Jen zřídka jsem mohl pozorovat, že se neotevřela a to následkem náhlé studené vlny, kdy se neotevřela a zaschla.

Za normálních podmínek se květy ve skleníku otevírají při teplotě okolo 20°C. Zůstanou otevřené jen několik hodin, většinou od 13 do 15 hod a příští den se neotevřou. Většina otevřených květů není samosprašná.


Lubomír Berka
berka.frailea@ceznam.cz