Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře – část 4.
Echinofossulocactus sp. Papas de Arriba (Brambory nahoře… a dole)

Únor 2012 byl v Mexiku neobvykle deštivý. Třináctého dne měsíce jsme si to s Vojtou namířili ke skalnatým výběžkům 18 km jižně od Ojuelos de Jalisco, hlavního města státu Jalisco. Ze jména malé osady „Papas de Arriba“ (Brambory nahoře) s necelými dvaceti obyvateli lze vytušit, co je hlavním předmětem obživy místních. Zatím ale vůbec nevíme, jaké „brambory“ nás na skalkách nahoře čekají.

Zemědělská krajina.

Obr. 1 – Zemědělská krajina.

Brzy potkáváme místního hospodáře na jakémsi stroji. Míjí nás bez zájmu. Cíl naší vycházky je ale v opačném směru. Jsme tu v podstatě náhodou, zápasili jsme s nedostatkem benzínu. A abychom neztráceli denní světlo, překopali jsme nejbližší program a navštívili skalky na dohled od hlavní silnice. Přímo na okraji obce v ohradě pro dobytek jsme mezi kameny a kravskými lejny narazili na první přírodní skvosty.

Echinofossulocactus sp. Papas de Arriba na pastvině u obce.

Obr. 2 – Echinofossulocactus sp. Papas de Arriba na pastvině u obce.

Mnozí by rádi slyšeli jméno, identifikaci druhu. Je to na místě, ale u echinofosulokaktů jde o úkol víc než nelehký. Kdysi, před více než pětadvaceti lety, když se ještě pan Nagl z Rakouska rodu Echinofossuocactus naplno věnoval, říkával, že si příslušníky této skupiny pracovně označuje jako „polyacanthus“ (mnohotrnný) a hned ochotně přidával vysvětlení, proč pro ně nelze použít ani jméno E. ochoterenaus, ani E. wippermannii. Říkal také, že to pak jednou s Haraldem Perndlem popíší a že by proto bylo žádoucí s tímto označením šetřit. Při jedné z kaktusářských návštěv na sympóziu Pobeskydí však sám pan Nagl některé rostliny v navštívené sbírce označoval jako „polyacanthus“ a dotyčný toto označení používá dál. Snad se tedy příliš neprohřešíme, když se ke stejnému označení skupiny v tomto příspěvku připojíme.

Tatáž rostlina jako na obr. 2 zobrazená v prostředí, ve kterém roste.

Obr. 3 – Tatáž rostlina jako na obr. 2
zobrazená v prostředí, ve kterém roste.

Charakteristika skupiny je následující: velké květy s dlouhou trubkou; areoly charakteristické velkým množstvím sklovitě průsvitných okrajových trnů a třemi (vzácně jedním nebo čtyřmi) většími, často zploštělými, barevnými trny vyrůstajícími z horní části areoly (viz nákres na obr. 4); jde o rostliny solitérní (po poškození i vícehlavé), které kvetou na konci období sucha (leden, únor) a které upřednostňují silikátové podklady.

Zjednodušené schéma otrnění E. sp. Papas de Arriba

Obr. 4 – Zjednodušené schéma otrnění E. sp. Papas de Arriba

Ve srovnání s jinými rostlinami okruhu „polyacanthus“ n. n. mají E. sp. Papas de Arriba ohnuté a rozšířené horní střední trny.

Jedna dvojice kytek jakoby naopak „vypadla z oka“ rostlinám, popisovaným v 2. části seriálu o EFC jako Echinofossulocactus sp. Molinitos (přítomen pouze 1 střední trn).

Obr. 5 – Jedna dvojice kytek jakoby naopak „vypadla z oka“ rostlinám
popisovaným v 2. části seriálu o EFC jako Echinofossulocactus sp. Molinitos
(přítomen pouze 1 střední trn).

S barvou trnů si tady rostliny opravdu hlavu nelámou. Nerovnoměrná délka horních trnů  na temeni rostlin je častým jevem nejen u místních echinofosulokaktů.

Obr. 6 – S barvou trnů si tady rostliny
opravdu hlavu nelámou.

Obr. 7 – Nerovnoměrná délka horních
trnů  na temeni rostlin

Nerovnoměrná délka horních trnů  na temeni rostlin je častým jevem nejen u místních echinofosulokaktů.

Nadměrná pastva a zoufale marná snaha udržet mělkou půdu na místě kamennými hrázkami.

Obr. 8 – Nadměrná pastva a zoufale marná snaha udržet mělkou půdu
na místě kamennými hrázkami.

Hustota populace Echinofossulocactus sp. Papas de Arriba („Brambory nahoře“).

Obr. 9 – Hustota populace Echinofossulocactus sp. Papas de Arriba.

Místní fosuláče jsou náročné na vodu.

Obr. 10 – Místní fosuláče jsou náročné na vodu.

Zapomínat se nesmí ani na organická hnojiva.

Obr. 11 – Zapomínat se nesmí ani na organická hnojiva.

Mammillaria uncinata je ale na výživu určitě náročnější.

Obr. 12 – Mammillaria uncinata je ale na výživu určitě náročnější.
 

Na jižním svahu skalní průrvy se nachází pravděpodobné původní útočiště našich krasavců.

Obr. 13 – Na jižním svahu skalní průrvy se nachází
pravděpodobné původní útočiště našich krasavců.

Jeden z nich si hoví v polštáři vranečků pod trsem Melinis repens (květenství na temném pozadí vodopádu), nepůvodní, africké, expanzivní trávy, která provází člověka a jeho aktivity a zvláště v Mexiku se agresivně šíří.

Při návratu k autu Vojta opatrně fotí vodní želvu.

Obr. 14 – Při návratu k autu Vojta opatrně fotí vodní želvu.

Navečer, při cestě na východ k nocovišti u Villa de Reyes, necelých 50 km vzdušnou čarou od Papas de Arriba, Vojta zastavuje a vyzývá: „Pojď se na něco podívat“. Když Vojta promluví, to už musí být. Divím se, co by tady v rovinách Valle de Bledos (SLP) mohlo být zajímavého. A jako už poněkolikáté v duchu obdivuji Vojtův cit pro mexickou krajinu. Na kamenném výchozu roste celá rodinka fosuláčů, které se jen nepatrně liší od předcházející lokality (rozdíl je patrný ze schématu na obr. 18). A další překvapení mělo ještě přijít!

Skupina jiných fosuláčů ze skupiny E.„polyacanthus“ n. n. rostoucí v oblasti Valle de Bledos (San Luis Potosí).

Obr. 15 – Skupina jiných fosuláčů ze skupiny E.„polyacanthus“ n. n. rostoucí
v oblasti Valle de Bledos (San Luis Potosí).

Jsou trochu jiné. Nemají tak zploštělý horní střední trn a v každé areole je navíc prostřední trn.

Obr. 16 – Jsou trochu jiné. Nemají tak zploštělý horní střední trn
a v každé areole je navíc prostřední trn.

Ty nejsvětlejší byly opravdu překrásné.

Obr. 17 – Ty nejsvětlejší byly opravdu překrásné.

Schématické porovnání rozdílu mezi uspořádáním trnů na areole u obou pozorovaných populací E. „polyacanthus“ n. n.

Obr. 18 – Schématické porovnání rozdílu mezi uspořádáním trnů na areole
u obou pozorovaných populací E. „polyacanthus“ n. n.

A) spec. Papas de Arriba bez prostředního trnu a s výrazně zploštělým horním středním trnem, B) spec. Valle de Bledos s prostředním trnem.

V sousedství „rodinky“ E. „polyacanthus“ n. n. měl Vojta nachystané další a toho dne již poslední překvapení, buclatý E. coptonogus, připravený ke květu.

Obr. 19 – V sousedství „rodinky“ E. „polyacanthus“ n. n. měl Vojta nachystané
další a toho dne již poslední překvapení, buclatý E. coptonogus,
připravený ke květu.

Pomyslnými „bramborami dole“ se tak uzavřel krásný únorový den ve středním Mexiku.

Poděkování:
Autor tímto děkuje Klubu kaktusářů Plzeň za shovívavost s převzetím
a rozšířením původního příspěvku z internetových stránek klubu.

Rod Echinofossulocactus v přírodě i v kultuře – část 1. | 2. | 3. | 4.
 

zpět

Text a foto
Jaroslav Záhora
jaroslav.zahora(z)mendelu(t)cz

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630