Kaktusy před oknem - část 3.

Jak bylo řečeno, pěstování kaktusů před okny obsahuje nejen „sběratelský“ prvek, protože se snažíme shromáždit známé druhy, variety i formy s prokázanou zimuvzdorností, ale také jde o jakýsi „výzkum“, protože zkoušíme další druhy a ekotypy, u nichž se odolnost na mráz může předpokládat. Málo odolné povahy je třeba ale varovat, protože někdy bolí, když se ukáže, že právě vybraný ekotyp zimu nepřežil. Také je třeba varovat, že odolné kaktusy nevyselektujeme, ani neobjevíme zázračně odolné druhy někde v Durangu. Co se nepodařilo přírodní adaptaci během desítek tisíc let, jistě se nepodaří ani nám.

Sclerocactus gradyi

Obr. 1 – Sclerocactus gradyi

Zajímavější je ověřování „přírodních“ způsobů pěstování, kdy se můžeme pokusit bořit mýty o přezimování v naprosto suchém substrátu, jak platí o klasickém pěstování. Jak bylo uvedeno, klimadiagramy těch nejsušších oblastí totiž naznačují, že i tam během zimních měsíců v oblastech našeho zájmu až 6x (za měsíc) prší. Nepochybně při intenzivním záření rychle zase vše oschne, ale přece jen… není vše stále suché.

Escobaria missouriensis SB 205, Sandoval Co., NM

Obr. 2 – Escobaria missouriensis SB 205, Sandoval Co., NM

Escobaria missouriensis f. caespitosa

Obr. 3 – Escobaria missouriensis f. caespitosa

Zmínili jsme, že k zamoknutí substrátu v miskách došlo i letos a naprosté proschnutí vlastně vůbec nenastalo, když misky s pediokaktusy byly zality již počátkem února. Vlastně jsem zalil shora všechny misky již počátkem března a mohu říci, že nebyl nalezen žádný „hnijící“ exemplář, natož aby došlo k hromadnému hynutí. Ostatně o vitalitě rostlin svědčí četné obrázky, kterými chci svá tvrzení doložit. Venkovní pobyt s částečnou ochranou před deštěm a sněhem, nízké teploty a pohyb vzduchu v šestém podlaží jsou asi podmínky, které brání vzniku kořenové infekce houbami.

Escobaria missouriensis, Hoolbrock, Navacho Co., Ariz.

Obr. 4 – Escobaria missouriensis, Hoolbrock, Navacho Co., Ariz.

Navíc, exempláře všech druhů získávají přirozený vzhled a jsou přímo vtisknuté do štěrbin miniskalek. Jaký to rozdíl od „štangliček“ kaktusů, rostoucích v květináčích namačkaných vedle sebe, když pěstitel shromáždil vše, co se dalo. Nepochybně na samém začátku bychom se měli rozhodnout, zda budeme chtít v prvé řadě saturovat svou sběratelskou vášeň, nebo nás baví také „pěstovat“ rostliny, jimž se viditelně daří, rostou a kvetou. Jakousi „libůstkou“ pak může být pěstovat kaktusy sesazené v misce v jakési miniskalce umístěné před oknem, která vytváří iluzi, že máme před sebou kousek skalnaté polopouště, kterou si prohlížíme celý rok před oknem. Ale již dost, patrně uváděný způsob pěstování již příliš vehementně prosazuji, nicméně platí, že pokud bych v některém svém dalším životě pěstoval kaktusy, byly by na, sofistikovaně by bylo řešeno pouze zastřešení za deště.

Echinocereus reichenbachii f. caespitosa FH 115.1, Beulah, Col.

Obr. 5 – Echinocereus reichenbachii f. caespitosa FH 115.1, Beulah, Col.

Vrcholící kvetení
Takto označené období trvalo od počátku, téměř do konce května a byl to opravdu hektický čas. Každý den bylo třeba hlídat nakvétající nové rostliny, fotit, opylovat a tak lituji pěstitele s velkými skleníky, že si tento čas nemohou patřičně užít, protože nestihají… Na jižní Moravě bylo mimo to velmi teplé počasí s minimem srážek, které vývoj a kvetení ještě navíc urychlovalo, ale zároveň vznikalo nebezpečí, aby pupeny nevadly a květy se dokonale rozvinuly. Vlhkost měřím osvědčenými párátky, zapíchnutými do substrátu a podle jejich oschnutí se zalévá. Zálivky vycházely vždy asi po týdnu, kdy byly misky zality podmokem, aby, nedej Bože, nedošlo v dalším dni k „podpaření“. Radši méně, než kaktus topit ve vodě. Platí, že na sucho nám kaktusy neuhynou, ale přemíra vlhka v teplém počasí je spolehlivě zahubí. Kéž by se tím ale člověk vždy řídil.

Escobaria vivipara v. deserti

Obr. 6 – Escobaria vivipara v. deserti

Pediocactus  poeblesianus v.  menzelii RP 116, Coconino Co., Ariz.

Obr. 7 – Pediocactus poeblesianus v. menzelii RP 116, Coconino Co., Ariz.

Jako první vykvetl mladý roubovanec Sclerocactus gradyi (obr. 1), který opravdu potěšil. Jedním z dalších druhů, který začal kvést, aby pokračoval ještě dlouho v červnu, je Escobaria missouriensis. Protože se nalézá na obrovském areálu od jihu Kanady až po sever Mexika, je možno pěstovat několik variet a celou řadu ekotypů, které se popravdě nijak výrazně od sebe neliší (třeba ale nemám pro rozlišení jemných nuancí talent). Pěkný velký květ má Escobaria missouriensis SB 205, Sandoval Co., NM, (obr. 2), opravdu již od mládí začala odnožovat tato Escobaria missouriensis f. caespitosa (obr. 3) a rovněž Escobaria missouriensis, Hoolbrock, Navacho Co., Ariz. (obr. 4).

Pediocactus  poeblesianus v.  menzelii RP 117, Coconino Co., Ariz.

Obr. 8 – Pediocactus poeblesianus v. menzelii RP 117, Coconino Co., Ariz.

Echinocereus russanthus SB 864, Rrewster Co., Tx.

Obr. 9 – Echinocereus russanthus SB 864, Rrewster Co., Tx.

Začaly také kvést echinocereusy, z nichž zajímavý habitus má Echinocereus reichenbachii f. caespitosa, FH 115.1, Beulah, Col. (obr. 5). Jako první eskobaria kvetla Escobaria vivipara v. deserti (obr. 6) bez označení lokality, což ji neubralo na půvabu a kvetla dlouho, dalšími a dalšími květy. Nepochybně se zpožděním ještě také potěšily poslední pediokaktusy, vskutku poklady, které rostou do krásy, sice Pediocactus poeblesianus v. menzelii, RP 116, Coconino Co., Ariz. (obr. 7) a zajímavá rostlina s pokroucenými trny (obr. 8). Pro zpestření se uvádí další z řady rostlin z jihu Texasu, které sice zatím dobře přezimují, ale nejsou to až takoví „kameňáci“. Echinocereus russanthus, SB 864, Brewster Co., Tx (obr. 9) zajímavě kvete a stojí za to ho pěstovat.

Echinocereus reichhenbachii v. minor n. n., Wilson Co., Tx.

Obr. 10 – Echinocereus reichhenbachii v. minor n. n., Wilson Co., Tx.

Escobaria sneedii v. leei SB 730, Eddy Co., NM

Obr. 11 – Escobaria sneedii v. leei SB 730, Eddy Co., NM

Z bohatého okruhu E. reichenbachii opravdu vydatně zakvetla rostlina Echinocereus reichhenbachii v. minor, Wilson Co., Tx (obr. 10), ale nejde o typ (viz dále). Escobaria sneedii v. leei, SB 730, Eddy Co., NM (obr. 11) kvete opravdu dlouho a jelikož je ze středu Nového Mexika, dává záruku zimuvzdornosti. Escobaria vivipara, která se šíří pod označením Rock Island (Obr. 12) má nejasný původ, protože není uveden stát a okresů s tímto označením je více. Podle mých skrovných vědomostí by mohlo jít o rostliny z Arizony, pro které je příznačné, že jsou bělotrné, kvetou relativně brzy a mají květy růžové.

Escobaria vivipara v. arizonica (Rock Island)

Obr. 12 – Escobaria vivipara v. arizonica (Rock Island)

Echinocereus russanthus SB 864, Brewster Co., Tx

Obr. 13 – Echinocereus russanthus SB 864, Brewster Co., Tx

Na obr. 13 je Echinocereus russanthus, SB 864, Brewster Co., Tx., jeden z velmi hezkých, pestrotrných „chlorantusů“, který opravdu bohatě a spolehlivě kvete. Bohužel bez bližšího označení původu jsem pořídil zajímavý Echinocereus reichenbachii v. baileyi, Waschington Co., Ok. (obr. 14), s netypickým uskupením trnů v areole. Podobně není známo bližší označení původu pro rostlinu Escobaria vivipara (obr. 15), která kvete jako první ze všech „vivipar“, je bělotrná a má růžový květ, takže lze snad předpokládat, že jde o v. arizonica.

Echinocereus reichenbachii v. baileyi, Waschington Co., Ok.

Obr. 14 – Echinocereus reichenbachii v. baileyi, Waschington Co., Ok.

Escobaria vivipara v. arizonica

Obr. 15 – Escobaria vivipara v. arizonica

Na obr. 16 si můžeme ukázat, že pokročilý důchodce má koncem května před okny opravdu co pozorovat a fotit, trnout jestli bude slunko a „jestli ta bisbeana konečně udělá květ“. Jeden z „velkých“ echinocereusů s pěkně tvarovaným květem je na obr. 17, Echinocereus reichenbachii v. perbellus, SB 85, Harding Co., NM.

Před oknem se koncem května (23. 5. 2018) opravdu dějí věci

Obr. 16 – Před oknem se koncem května (23. 5. 2018) opravdu dějí věci

Echinocereus reichenbachii v. perbellus SB 85, Harding Co., NM

Obr. 17 – Echinocereus reichenbachii v. perbellus SB 85, Harding Co., NM

Kaktusy před oknem - část 1. | 2.

zpět

Text a fotografie
Radek Mrkva
radomirmrkva(z)gmail(t)com

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630