Novinka objevená na poslední chvíli

Čas poslední expedice letošního roku se chýlil ke konci. Kolegové, kteří zůstávali v terénu o dva týdny déle, už odjeli směrem k hranicím Djibouti a já přemýšlel, co budu dělat v Etiopii poslední den mého pobytu. Oblast na sever, východ i západ od Dire Dawa i Hararu jsme už zmapovali a vše, co jsme hledali jsme našli a nafotili. Směrem na jih od Hararu jsme se nepouštěli, neboť až po Awash by nemělo růst nic extra. Ráno po snídani předposledního dne před mým odletem ze země jsem jen s malým batůžkem vyšel ven z hotelu v Hararu, sedl do minibusu směřujícího k Dire Dawa a následně ke Kalubi. Zde jsem vystoupil před vesnicí a ihned zmizel v akáciovém a pryšcovém porostu nejbližších kopců. Různých keřů a trnitých stromků zde bylo požehnaně. Z mých oblíbených rostlin zde rostly jen běžné Aloe macrocarpa a Aloe megalacantha. Na vrcholu kopce byly dominantními rostlinami stromovité pryšce. Flóra byla tedy spíše fádní, ovšem atraktivitu místa zvyšovali damani a různorodé ptactvo.

Obr. 1. - Kopce v okolí Kalubi

Po 11 hodině scházím zpět k cestě a během chvíle mi zastavuje náklaďák s anglicky mluvícím řidičem. Vysvětlil jsem mu, že jsem milovník přírody a že vystoupím, až mě něco v okolí cesty zaujme. Cestou míjíme osady a menší vesnice, které jsou propojovány množstvím kukuřičných polí. Asi po ujetí 50 km jsme dostoupali do průsmyku v Arba Guru Mts. Po přejezdu vesnicí Karamille (09 22,573’ N, 41 21,430’ E) se vlevo od cesty tyčil skalnatý, ale hustě zarostlý kopec s nadmořskou výškou jistě přesahující 2500 m. „No nic, pokud zde nic neroste, alespoň se provětrám“, říkám si. Loučím se s řidičem a mizím v porostu mladých eukalyptů, které v rámci zalesnění vysazují všude v Etiopii. Patrně jsem mizel pomalu, neboť jsou u mne hned dva mladící a nechtějí odejít. Alespoň budu mít doprovod.

Obr. 2. - Khat, v severní Etiopii hojně používané narkotikum

Vcházím do podrostu stromů na úpatí kopce a kamenitým srázem pomalu stoupám vzhůru. Cesty zde nejsou, jen husté houštiny keřů. Hoši se mi snaží popisovat jednotlivé keře a stromy v amharštině, já jim odpovídám příslušný komentář plynulou češtinou. Jediné, co se jmenuje stejně v obou jazycích je khat (čti „čat“), což je běžně používané narkotikum, a to je na kopci opravdu hojné.

Obr. 3 - Aloe downsiana

Již v polovině kopce vidím mezi hustým porostem a ve stínu keřů tlustolisté, temně zeleně zbarvené aloe. Zdálky vypadají jako běžná Aloe percrassa. Ta ovšem neroste v poměrně hustém lese, nemá asi 70 cm dlouhý a 8 cm tlustý, poléhavý kmínek. Aloe percrassa také nemá tak výrazné hnědé špičky zubů. Ovšem úplně mě „vykolejí“ květy. Aloe percrassa má krátce válcovité hrozny šarlatových květů.

Obr. 4 - Aloe downsiana

Mnou pozorované rostliny mají květní stvol větvený jen 1-4 bočními rameny a špičatě válcovité hrozny květů jsou až 30 cm vysoké. Samotné květy jsou růžové, asi 3 cm dlouhé a velmi jemně obrvené. Růžicemi tedy tyto aloe velmi připomínají Aloe percrassa, avšak květy zase mají blízko k okruhu Aloe trichosantha/pubescens. Po výstupu na vrchol kopce vidím na skalách kolonie těchto rostlin ve štěrbinách holých kamenů i pod keři, a už vůbec je nedovedu správně určit. No nic, po návratu do ČR se poptám chytřejších hlav. Jelikož se obloha zatahuje a začíná poprchávat, dělám posledních pár snímků a sestupuji k silnici. V dešti a v noci odjíždím zpět do Hararu.

Obr. 5 - Aloe downsiana

Po návratu domů a studiu literatury mám potvrzeno, že jsem u Karamille našel novinku popsanou roku 2007 – Aloe downsiana. Tato atypická, temně zelená rostlina roste na vegetací zarostlých skalách a typová lokalita výskytu Aloe downsiana je asi 20 km od mnou pozorovaných rostlin. Rostliny byly identifikovány T. McCoyem, který si patrně jako první uvědomil, že jsou odlišné od příbuzných aloí rostoucích v oblasti severovýchodní Etiopie.

zpět

Text a foto:
Roman Štarha
www.aloes.wz.cz

 
 

Související články

Nejkrásnější skvrnité aloe (5/2011)
Aloe východní Etiopie (12/2011)
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630