Aloe východní Etiopie

Pod pojmem východní Etiopie si můžeme vybavit rozsáhlou oblast, která zahrnuje regiony afarský, hararský, somálský a částečně amharský. Z botanického pohledu byl vytvořen floristický region Harenge, se kterým se můžeme setkat v odborných botanických publikacích a který zahrnuje východoetiopskou akáciovo-komiforovou buš.

Aloe megalacantha s květem

Oblast Harenge začíná u Rift Valley, zahrnuje celou etiopskou vrchovinu a končí u hranic Somalilandu. Charakteristickou základní vegetací jsou suchu odolné dřeviny, byliny a zejména pak sukulentní a kaudexní rostliny. Nejběžnějšími dřevinami jsou různé druhy akácií, jmenovitě pak Acacia bussei, A. drepanolobium, A. seyal a A. tortilis. Dalšími dominantami jsou Croton dichogamus a Euphorbia candelabrum (Euphorbiaceae). Podrost tvoří traviny rodů Panicum, Heteropogon, Setaria a Hyparrhenia. V travinách můžeme spatřit výhony zástupců Cucurbitaceae nebo barevné listy rostlin z čeledi Hyacinthaceae, kdy mne osobně nejvíce zaujaly Ledebouria kirkii, L. somaliensis a zeleně kvetoucí Albuca abyssinica. Milovníky sansevierií potěší početné populace Sansevieria ehrenbergii, S. phillipsiae a S. forskaoliana. V regionu Harenge se vyskytuje 16 druhů aloí z celkového počtu 45 taxonů rostoucích v Etiopii.

Aloe megalacantha subsp. alticola, detail květu

Patrně nejběžnější aloí je nezaměnitelná Aloe megalacantha včetně A. megalacantha subsp. alticola. A. megalacantha tvoří kmínek, na jehož konci je růžice až 80 cm dlouhých a dolů stočených listů. Pokožka je zelená až modrozelená a v mládí může být tečkovaná. Tento sukulentní keř má na okrajích listů výrazné zuby. Délka i větvení květního stvolu je variabilní, stejně tak je různorodá i barva květů. Přibližně 3 cm velké květy mohou být žluté, oranžové i šarlatové, kdy různobarevně kvetoucí rostliny mohou růst i těsně vedle sebe a neexistuje zde žádná geografická bariéra. Popsaná A. megalacantha subsp. alticola se vyskytuje v nadmořských výškách nad 2100 metrů a od typových rostlin se odlišuje markantně řídkými hrozny květů. Semenáče a mladé odnože A. megalacantha bývají šedivé a rostou dvouřadě. Teprve po vytvoření základního kmínku se listy začnou stáčet do růžice.

Aloe megalacantha

Pokud milovník aloí navštíví oblast východní Etiopie, pak chce patrně spatřit Aloe mcloughlinii. Typové rostliny pocházejí z jižního sousedství Dire Dawa. Bohužel, toto město se neustále rozrůstá, na jižním okraji vznikly chudinské slamy a navíc dvě zbrusu nové cementárny. Typová lokalita je tedy nenávratně zničená. Přesto pokud pěšky pokračujeme k přibližně 8 km vzdáleným kopcům, nacházíme bohaté populace A. megalacantha, A. trichosantha a ostrůvkovitě i A. mcloughlinii.

Aloe mcloughlinii, Dire Dawa

Rostliny pozorujeme především v náplavech vyschlé řeky Dachata včetně jejích přítoků – téměř výhradně rostou ve stínu keřů a stromů. První, co pozorovatele upoutá, jsou temně zelené, výrazně skvrnité, asi 50 cm dlouhé a 7 cm široké listy. Markantní je rovněž přibližně 120 cm vysoký, hustě rozvětvený květní stvol. Jelikož všechny tři zmiňované druhy rostou navzájem v těsné blízkosti a kvetou i ve stejnou dobu, pak není divu, že se zde běžně vyskytují přírodní kříženci. Nejpočetnější jsou kříženci A. megalacantha × A. mcloughlinii. Ovšem spatřil jsem rovněž téměř „typovou“ A. mcloughlinii s obrvenými květy, což nasvědčovalo hybridizaci s A. trichosantha.

Aloe trichosantha subsp. longiflora, Dire Dawa

A. trichosantha je v oblasti Harenge běžně rozšířena a vždy se jedná o A. trichosantha subsp. longiflora. Samotná temně zelená rostlina není zajímavá ani dekorativní, ovšem výrazně obrvené květy, květní stvol a dokonce i plody jsou přímo úchvatné. Její blízce příbuzná A. pubescens má šedivé listy, květy jsou méně markantně chlupaté a navíc mají dlouhý pedicel. Pokud zastavíte v podstatě kdekoli okolo hlavní trasy spojující Harar a Tog Wajaale, pak narazíte na výrazně skvrnité, přisedlé a tuholisté aloe. Jedná se o žlutě kvetoucí Aloe pirottae, které jsou blízce příbuzné růžově kvetoucím A. mcloughlinii. A. pirottae zpravidla neodnožuje a netvoří kmínek. Tuhé listy tvoří vzpřímenou až téměř ježatou růžici, jsou 45 – 50 cm dlouhé a zřetelně bíle tečkované. Tvrdé a pichlavé okrajové zuby bývají 5,5 mm velké. Květy se nejčastěji objevují v říjnu až lednu, jsou vždy kanárkově žluté, tvoří válcovité hrozny na bohatě větveném květním stvolu. Rostliny jsou nenáročné na půdní podmínky. Měl jsem možnost je pozorovat jak v záplavových oblastech, štěrkových polích i na téměř holých skalách. Blízce příbuzná A. parvidens je v přírodě na první pohled odlišitelná od A. pirottae podle široce rozprostřených listů a růžových květů.

Aloe pirottae, severně od Fafem

Patrně nejohroženější a nejvzácnější aloí z oblasti Harenge je A. harlana. Taxon se vyskytuje na vápencových výbězích jižně od Dire Dawa. Růžice jsou přisedlé a tvoří je mramorované nebo skvrnité, asi 40 cm velké listy. Tuhé, hnědé okrajové zuby lemují hnědý okraj listů. Květní stvol je větvený jen asi třemi rameny a na konci je hlávkovitý hrozen zářivě vínově zbarvených květů. Druh je podle mne kriticky ohrožen lidskou činností, ať už se jedná o těžbu hornin nebo rozšiřování lidských obydlí. A jelikož mi není známo, že by se tento unikátní taxon vyskytoval jinde než oblasti zvané „Harla“, pak vzhledem ke zjištěné situaci už v budoucnu nebude moc botaniků, kteří A. harlana spatří ve volné přírodě.

Aloe harlana

Když jsem v planině blízko osady Fafem u městečka Jijiga poprvé spatřil A. macrocarpa, byl jsem zaskočen. Nedovedl jsem rostlinu okamžitě zařadit. Jednalo se o relativně drobnolistou rostlinku, kdy listy měly délku nejvýše 20 cm, byly šedivě zelené, tečkované a vzdáleně mi připomínaly nějakou velmi drobnou formu A. lateritia. Malý rozestup zoubků zase ukazoval směr k drobné A. ellenbeckii. Až po nalezení kvetoucí a plodící rostliny jsem mohl aloi jednoznačně určit a následně jsem pod keři viděl další a další jedince. Aloe macrocarpa z oblasti Ogadenu mají listy nejvýše 15 – 20 × 3 – 4 cm, jsou široce rozevřené, extrémně měkké, s množstvím nepravidelně rozmístěných skvrn, které se navzájem prolínají. Květní stvol je poměrně dlouhý, až 1 m vysoký, hrozen je relativně řídký a je tvořen růžovými květy. Pedicel je až 4 cm dlouhý a rovněž válcovitá tobolka je 4 cm velká. Růžice A. macrocarpa jsem nacházel zpravidla v otevřených planinách pod nízkými keři, rostly solitérně a jednotlivé rostliny byly od sebe navzájem poměrně vzdálené.

Aloe percrassa, Karamille

Jednou z rostlin, která je sice v kultuře velmi běžná (ne tak v přírodě) a kterou jsem chtěl studovat, byla A. camperi. Povedlo se mi ji nalézt v blízkosti vesnice Kalubi v podhůří Arba Guru Mountains. Zde mě žádné překvapení nečekalo. Ovšem v nejvyšších partiích Arba Guru jsem nalezl rostliny, které se na první pohled vyznačovaly velmi masitými, tlustými, hladkými listy a které tvořily převážně přisedlé růžice. Velmi vzdáleně mi připomínaly A. debrana, tyto aloe ovšem rostou v jiné oblasti Etiopie. V oblasti východní Etiopie roste pouze jediná aloe s tak tlustými listy, a tou je A. percrassa. Podle popisu tvoří A. percrassa vzácně až 50 cm vysoký kmínek a mají hladké šedozelené až zelené, výrazně tlusté listy. Květní stvol je 60 cm vysoký, větvený 5 – 10 rameny s válcovitými hrozny cihlově zbarvených květů. Vyskytuje se v nadmořských výškách 2200 až 2700 metrů. Mnou pozorované rostliny rostly v bujné horské vegetaci, často pod keři a v relativně vlhkém substrátu. Ve vyšších nadmořských výškách totiž pravidelně kondenzují mlhy a tráva i keře fungují jako lapače rosy.

Aloe macrocarpa, Handew

Co dodat závěrem? Na všech navštívených místech Ogadenu a Harenge se při botanizování a fotografování rostlin vždy „odnikud“ objevili domorodci, většinou se jednalo o skupinky dětí. Zvědavě si prohlíželi, co to ten bláznivý běloch dělá a proč fotí rostliny, které se nedají sníst. Některé z pozorujících dětí mi následně samy vyhledávaly a ukazovaly rostliny, které bych patrně nikdy nenašel. Jednalo se o různé podzemní hlízky, kaudexy, terestrické pryšce. Chytaly mi ještěrky, želvy a ochotně se s úlovky nechaly fotit. Nikdy jsem se zde nesetkal s projevy nepřátelství (jako např. na dřívější cestě po Zambii), děti nežebraly peníze, tužky či jídlo (jako například v Keni) a neome zovaly můj pohyb (jako na mé cestě po jižní Tanzanii). To jsou patrně důvody, proč cestu po východní Etiopii hodnotím jako svou zatím „nejpohodovější expedici“ a určitě se sem brzy vrátím.

Príspevok je prevzatý z časopisu Cactaceae etc. 4/2012
Cactaceae etc. vychádza od r. 1991 (XXII. ročník) v Spoločnosti Cactaceae etc. 4-krát ročne. Každé číslo má 40 strán formátu B5, je plnofarebné od r. 2005 (ako prvý časopis v regióne strednej Európy), ročne 160 strán.
Objednávky prijíma (v prípade objednávky uveďte kód – webpp): MUDr. Roman Staník, Česká ul. 17, 831 03 Bratislava, SR alebo e-mail: cactaceae@azet.sk

 

zpět

Text a foto:
Roman Štarha
www.aloes.wz.cz
CACTACEAE etc. 4/2012 

 
 

Související články

Nejkrásnější skvrnité aloe (5/2011)
Novinka objevená na poslední chvíli - Aloe downsiana (12/2011)
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630