Smutná zpráva

Ing. Rudolf Dufek

11. 10. 1927 - 30. 4. 2004

Kdo z kaktusářů neznal ing. Rudolfa Dufka osobně, ten se s jeho jménem setkal při četbě Atlasu kaktusů. Tam také pravidelně publikoval své odborné články o rostlinách, kterým dobře rozuměl - o rodu Mammillaria.

Je mi moc líto, ale v dalších ročnících se s jeho jménem už nesetkáme, do krásnějšího světa odešel 30. dubna ve věku 76 let.

 
 
Bylo mi ctí, že jsem se s Rudolfem osobně znal a mohl mu tykat. A stejně jako pražští kaktusáři, kteří se s ním pravidelně setkávali při návštěvách spolkové knihovny, kterou tak dlouho a precizně vedl, tak ani já nezapomenu na jeho laskavost a obětavost při jeho spoluprácí s redakcí Atlasu. Jen málokterý z autorů odváděl tak úzkostlivě pečlivé texty, a bude moc těžké tu širokou mezeru zacelit.
 
Co je důležité - Rudolf za sebou zanechal hluboký vryp v naší kaktusářské historii. V ní byl výraznou postavou, zcela určitě byl vážným kandidátem na ocenění Zlatým Albertem, a je mi líto, že mu onu cenu už nikdy nebudu moci předat.

Rudolfe, věřím, že tam někde nahoře opatruješ svůj záhonek mamilárek, jejichž květy nikdy nevadnou.

Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz